2016. december 22., csütörtök

Minden...

... kedves errejáró lelkiismeretét maximálisan figyelembe véve írom ezt a blogbejegyzést.


Mit mond a Biblia a karácsonyról?
A Biblia nem ír arról, hogy pontosan mikor született Jézus, és arról sem, hogy meg kellene ünnepelnünk a születésnapját. M’Clintock és Strong műve megjegyzi: „A karácsony megünneplése nem isteni intézkedés, és az Úsz. [Újszövetség] sem tekinthető az eredetének(Cyclopædia).
Sőt, ha megvizsgáljuk a karácsony történetét, kiderül, hogy pogány vallási rítusokból ered. A Biblia feltárja, hogy Istent megbántjuk azzal, ha olyan módon próbáljuk meg imádni őt, amelyet elítél (2Mózes 32:5–7).


A karácsonyi szokások eredete
1. Jézus születésnapjának a megünneplése: Arról. . . nincsenek feljegyzések, hogy [a korai keresztények Krisztus] születéséről is megemlékeztek volna. A Katolikus Enciklopédia szerint »Karácsony nem szerepelt a korai egyház ünnepei között«” (Babilon misztériumvallása régen és ma, 155. o.). „A születésnek megünneplése a régi keresztényeknél ismeretlen szokás volt” (Borbély István: Karácsony története. Keresztény Magvető, 1973. 3–4. sz. 188. o.).
2. December 25-e: Jézus nem december 25-én született. „Máig tisztázatlan, miért került a karácsony december 25-ére, de nagyon valószínű, hogy a régi keresztények így akarták háttérbe szorítani a »legyőzhetetlen nap születésé«-nek (natalis solis invicti) pogány római ünnepét”, mely a téli napfordulóhoz kötődött (Britannica Hungarica, 10. kötet, 134. oldal).
3. Ajándékozás, lakmározás, vigadozás: A Saturnalia. . . hatása máig érezhető a nyugati világ karácsonyhoz és új évhez kötődő szokásain. A Saturnaliát eredetileg december 17-én ülték meg, de később hét napig tartó ünnepséggé terebélyesedett. Az év legvidámabb eseménye volt, ilyenkor szünetelt a munka és a kereskedés. . . bőkezűen megajándékozták egymást” (Britannica Hungarica, 16. kötet, 134. oldal).
4. Karácsonyi fények: Egy vallási enciklopédia szerint az európaiak „fényekkel és mindenféle örökzöldekkel” díszítették az otthonukat, ugyanis ezzel ünnepelték a téli napfordulót, és így űzték el a gonosz szellemeket (The Encyclopedia of Religion).


5. Karácsonyfa: A pogány európaiak között elterjedt a fák tisztelete, és ez a hagyomány a keresztény hit felvétele után is tovább élt. . . fát állítottak fel a házban vagy a bejáratnál a téli napfordulókor” (Britannica Hungarica, 10. kötet, 141. oldal).
6. Fagyöngy, magyal: A druidák mágikus erőt tulajdonítottak a fagyöngynek. Az örökzöld magyalt a nap visszatérésének ígéreteként imádták(The Encyclopedia Americana).
Fotó: internet


Kedveseim! Legyenek szép, pihentető napjaitok! ✿❀♥
 

2016. december 18., vasárnap

Hogyan...

...élhetünk boldog családban? A bibliaversekre kattintva el tudod őket olvasni az online Bibliában, ami olvasható, letölthető és hallgatható!


4. TÉMA

Hogyan bánhattok ügyesen a pénzzel?

„A tervek tanácskozással szilárdulnak meg” (Példabeszédek 20:18)

Mindannyiunknak szükségünk van pénzre, hogy gondoskodni tudjunk a családunkról (Példabeszédek 30:8). Igen, „a pénz. . . oltalom” (Prédikátor 7:12). Talán nem könnyű házaspárként a pénzről beszélgetnetek, de ne engedjétek, hogy az anyagiak miatt feszültség legyen köztetek (Efézus 4:32). Bízzatok meg egymásban, és működjetek együtt, amikor pénzügyekről hoztok döntést.


 1. TERVEZZETEK MEGFONTOLTAN

MIT MOND A BIBLIA? „Ki az közületek, aki, ha tornyot akar építeni, nem ül le előbb, és nem számítja ki a költségeket, hogy lássa, telik-e neki arra, hogy elkészüljön vele?” (Lukács 14:28). Nagyon fontos, hogy együtt tervezzétek el, mire költitek a pénzeteket (Ámós 3:3). Beszéljétek meg, hogy mire van szükségetek, és mennyit költhettek (Példabeszédek 31:16). Ne vegyetek meg valamit csak azért, mert van rá pénzetek. Igyekezzetek elkerülni az adósságot. Csak annyit költsetek, amennyitek van (Példabeszédek 21:5; 22:7).
MIT TEHETTEK?
 • Ha marad pénzetek a hónap végén, együtt döntsétek el, hogy mire fordítjátok.
 • Ha mínuszban vagytok, tervezzétek el, hogyan fogjátok csökkenteni a költségeket. Például, ha gyakran vásároltok készételeket, gondoljátok át, olcsóbb lenne-e, ha otthon főznétek.
Fotó: Internet
A következő héten is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra!

2016. december 15., csütörtök

Egyedi...

... ajándékok - egyéniségeknek! Különleges rókahölgyek - megnézésre javasolt! ;)
https://www.etsy.com/shop/mamrae?ref=search_shop_redirect

2016. december 11., vasárnap

Hogyan...

...élhetünk boldog családban? A bibliaversekre kattintva el tudod őket olvasni az online Bibliában, ami olvasható, letölthető és hallgatható!)


3. TÉMA

Hogyan oldhatjátok meg a problémákat?

VALÓSÍTSÁTOK MEG, AMIT ELHATÁROZTATOK
MIT MOND A BIBLIA? „Minden fáradozásból haszon lesz, de az ajkak üres beszédéből nélkülözés” (Példabeszédek 14:23). Ha sikerül megegyeznetek valamiben, az még nem elég. Meg is kell valósítanotok, amit elhatároztatok. Ez nem kevés erőfeszítést kíván, de megéri (Példabeszédek 10:4). Akik összefognak, azoknak a Biblia szerint „jó jutalmuk [lesz] fáradságos munkájukból” (Prédikátor 4:9).
MIT TEHETTEK?
 • Döntsétek el, mit fogtok tenni külön-külön a probléma megoldása érdekében.
 • Időről időre beszéljétek meg, mit sikerült megvalósítani.

  EGYÜTT OLDJÁTOK MEG A PROBLÉMÁKAT

  Ha összefogtok, a házasságotok erős és boldog lesz, nem pedig törékeny és szenvedéssel teli (Példabeszédek 24:3). Ne emlegessétek fel a régi gondokat, inkább tekintsetek előre (Példabeszédek 17:9). Ha együttműködtök, és alkalmazzátok a Biblia alapelveit, bármilyen problémát meg tudtok oldani.

  KÉRDEZD MEG MAGADTÓL:

  • Mi az, amiről minél előbb beszélnem kellene a párommal?
  • Amikor felmerül egy probléma, mit tehetnék, hogy megértsem a házastársam érzéseit?
  A következő héten is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra!
  Kép: Internet

2016. december 6., kedd

Mikulás...

... ki is vagy te?! Te tudod?


"A Szent Miklós napi magyar népi hagyományok német hatást tükröznek. A katolikus szent kultuszát Németországba a 10. században vitték el a kereskedők. A középkorban szerepjátékokkal emlékeztek meg Szent Miklós tetteiről . Kezdetben a különféle játékokban a kolostori iskolák legifjabb diákja alakította Miklóst. Később ezt a szerepet a felnőttek vették át. Ebből alakult ki aztán a szokás és került Magyarországra, hogy az ünnepnap előestéjén, egy később magyar nyelvterületen „Mikulás”-nak elnevezett piros köpenybe öltözött apó, házról házra járt és vizsgáztatta, dicsérte, ajándékokkal halmozta el a gyerekeket, vagy éppenséggel megfenyítette, megbüntette őket. A modern magyar néphagyomány szerint december 5. éjjelén – december 6. hajnalán a Mikulás meglátogatja a gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. Ez a népszokás, azaz az ablakba kitett csizmákba ajándékot helyező titokzatos Mikulásjárás körülbelül egy évszázadra tekint vissza. Magyar nyelvterületen Mikulás alakjára használatos az újabb keletű, a szélesebb körben csak az 1950-es évek óta elterjedt, Télapó elnevezés is, ami feltételezhetően teljesen téves összemosása a különböző kultúrkörök hagyományainak.[4] A képzeletbeli ajándékosztó alakjának elnevezésére régóta használt „Mikulás” elnevezés 1856-tól eredeztethető és egy olyan „lény”, illetve népi mesealak elnevezése, aki december 6-án, Szent Miklós napján megajándékozza a gyermekeket.
A Mikulás szó cseh származású, maga az ajándékozás szokása pedig osztrák hatásra terjedt el a magyar családoknál.[5] A Mikuláshoz köthető magyar néphagyomány azonban a globalizáció hatására megváltozott: addig amíg a két világháború között a Mikulás alakja a mennyben élt, a gyerekeket az égből figyelte, segítői pedig manók, angyalok vagy krampuszok voltak, addig a mai fogyasztói társadalmakban egyre inkább elterjed az a nézet, hogy Mikulás, illetve országonként más-más alak, aki a mi jóságos Mikulásunk megfelelője, a Lappföldön él, szánját rénszarvasok húzzák, a segítők pedig általában elmaradnak mellőle." Wikipédia


Attól függően, hogy egy gyermek hol nő fel, azt mesélik neki, hogy a Mikulás, a Télapó, Père Noël, Knecht Ruprecht, a mágusok, a Jultomten (vagy Julenissen) manó vagy a La Befana nevű boszorkány hoz ajándékot neki (The World Book Encyclopedia. 1984, 3. köt., 414. o.). Természetesen e történetek egyike sem igaz. Vajon ilyen történetek mesélése tiszteletet fog ébreszteni a gyermekekben az igazság iránt, és tiszteletet szerez egy ilyen szokás Jézus Krisztusnak, aki azt tanította, hogy Istent igazsággal kell imádni? (Ján 4:23, 24).
Van-e kivetnivaló abban, hogy részt veszünk nem keresztény eredetű ünnepeken, ha azt nem vallásos szándékkal tesszük?
Ef 5:10, 11: „ Állandóan bizonyosodjatok meg arról, hogy mi elfogadható az Úr előtt, és ne vegyetek többé részt velük a sötétséghez tartozó gyümölcstelen cselekedetekben, hanem inkább még feddjétek is őket.”
2Kor 6:14–18: „mi közössége van az igazságosságnak és a törvénytelenségnek? Vagy mi részessége van a világosságnak a sötétséggel? Továbbá miféle összhang van Krisztus és Beliál között? Vagy mi része van a hithűnek a nem hívővel? És mi egyezsége van Isten templomának a bálványokkal? . . . »,Így tehát jöjjetek ki közülük, és különítsétek el magatokat — ezt mondja Jehova —, és ne érintsétek többé a tisztátalant’«; »,és én befogadlak titeket’« . . . »,ti pedig fiak és leányok lesztek nekem’ — ezt mondja Jehova, a Mindenható.«” (Ha valaki őszintén szereti Jehovát, és az minden vágya, hogy elnyerje a tetszését, az segítségére lesz abban, hogy megszabaduljon a keresztényhez nem illő szokásoktól, amelyekhez korábban talán kötődött érzelmileg. Aki valóban ismeri és szereti Jehovát, az nem érzi úgy, hogy valamiképp meg lesz fosztva a boldogságtól, ha menekül olyan szokásoktól, melyek hamis isteneket tisztelnek, vagy amelyek a hamisságot mozdítják elő. Az őszinte szeretet arra indítja, hogy örvendezzen, de ne az igazságtalanságnak, hanem az igazsággal. [Lásd: 1Korintusz 13:6.])


Fotó: Internet

2016. december 4., vasárnap

Hogyan...

...élhetünk boldog családban? A bibliaversekre kattintva el tudod őket olvasni az online Bibliában, ami olvasható, letölthető és hallgatható!)


3. TÉMA

Hogyan oldhatjátok meg a problémákat?


2. HALLGASS FIGYELMESEN, LEGYÉL MEGÉRTŐ
MIT MOND A BIBLIA? „Gyöngéd vonzalommal legyetek egymás iránt. A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek” (Róma 12:10). Sokat számít, mennyire figyelsz a házastársadra, amikor beszél. Próbáld megérteni őt, legyél együtt érző és alázatos (1Péter 3:8; Jakab 1:19). Ne csak úgy tegyél, mintha figyelnél. Ha lehet, hagyd félbe, amivel éppen foglalkozol, és tényleg figyelj rá. Vagy kérd meg, hogy inkább később beszéljetek a problémáról. Ha a társadnak tekinted őt, nem pedig az ellenségednek, nem fogsz könnyen megsértődni (Prédikátor 7:9).
MIT TEHETSZ?
 • Türelmesen hallgasd végig a párod, még akkor is, ha nem értesz egyet azzal, amit mond.
 • Láss a szavai mögé! A testbeszéd és a hangnem is sokat elárul.

A következő héten is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra!

Fotó: Internet

2016. november 27., vasárnap

Hogyan...

... ... élhetünk boldog családban? (A bibliaversekre kattintva el tudod őket olvasni az online Bibliában, ami olvasható, letölthető és hallgatható!)


3. TÉMA

Hogyan oldhatjátok meg a problémákat?

„Buzgón szeressétek egymást, mert a szeretet bűnök tömegét fedezi el” (1Péter 4:8)
Számítanotok kell rá, hogy a közös élet problémákat is hozhat. Miből adódhatnak nehézségek? Időnként abból, hogy eltérő a gondolkodásotok, más a családi hátteretek, és másképp éreztek. Olykor rajtatok kívül álló okok és váratlan helyzetek miatt is lehetnek nehézségeitek.
Sokszor az tűnik a legegyszerűbb megoldásnak, ha figyelmen kívül hagyjuk a gondokat. A Biblia viszont azt tanácsolja, hogy nézzünk szembe velük (Máté 5:23, 24). Ha alkalmazzuk az alapelveit, a lehető legjobb megoldáshoz jutunk.

1. BESZÉLJÉTEK MEG A NEHÉZSÉGET
MIT MOND A BIBLIA? „Ideje [van] a szólásnak” (Prédikátor 3:1, 7). Szakítsatok időt arra, hogy megbeszéljétek a nehézséget. Őszintén mondjátok el egymásnak, mit gondoltok és hogyan éreztek. A Biblia ezt írja: „igazat mondjon mindegyikőtök a felebarátjának” (Efézus 4:25). Még ha felkavar is valami, akkor se engedd szabadjára az indulataidat. Egy nyugodt válasszal elkerülheted, hogy a beszélgetés veszekedésbe csapjon át (Példabeszédek 15:4; 26:20).
Akkor is maradj kedves, ha nem értesz egyet a házastársaddal, mindig szeretettel és tisztelettel bánj vele (Kolosszé 4:6). Törekedjetek minél hamarabb megoldást találni a problémára. Az nem fog segíteni, ha nem szóltok egymáshoz (Efézus 4:26).

MIT TEHETTEK?

 • Válasszatok megfelelő alkalmat a nehézség megbeszélésére.
 • Amikor a társad beszél, ne szakítsd félbe. Te is sorra kerülsz.
A következő héten is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra.

Fotó: internet

2016. november 26., szombat

Sokszor...

... néztem és nézek felfelé! Mit gondolsz mi van odafenn?!


Gondolkodtál már azon, milyen lehet a szellembirodalom, és kik élnek ott? Ha igen, nem te vagy az egyetlen, akit ez érdekel. Az embereket már évezredek óta foglalkoztatja az égi világ. Némelyek úgy hiszik, hogy elhunyt őseik élnek ott, és tisztelettel kell adózniuk nekik. Mások egy békés, nyugodt helynek képzelik, melyet mennyországnak hívnak, és szerintük ott élnek az angyalok és a feltámadt, jó emberek. És vannak olyanok is, akik szerint a szellembirodalom sok millió istenségnek ad otthont.


Sokak szerint viszont nem tudhatjuk, mi van odafent. Úgy gondolják, még senki sem jött le onnan, hogy elmondja, mit látott. Ám ez az érvelés nem állja meg a helyét. Jézus Krisztus az égben, a szellembirodalomban élt, mielőtt a földre jött. Erről teljesen nyíltan beszélt az első századi vallásvezetőknek: „én nem azért szálltam alá az égből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem.” Jézus azért mondhatta az apostolainak, hogy az „Atyám házában sok lakóhely van”, mert a saját szemével látta (János 6:38; 14:2).
Jézusnak az Atyja természetesen Isten, és a neve Jehova. Jehova „háza” az egekben van (Zsoltárok 83:18). Így hát a láthatatlan szellembirodalomról senki sem adhat jobb leírást, mint Jehova Isten és Jézus Krisztus. Isten hűséges szolgái sok rendkívüli látomást kaptak az égi világról.
A következő cikkben olyan részeket vizsgálunk meg a Bibliából, melyek leírják, milyen látomásokat kapott néhány ember. De közben ne feledjük, hogy a szellembirodalom nem anyagi világ. Az ott lévő dolgok nem láthatók, és nem tapinthatók. Ezért Isten olyan kifejezésekkel mondta el, mi van a szellembirodalomban, melyeket nem csak szellemi lények értenek. Olyan látomásokban jelenítette meg az égi világot, melyeket mi is fel tudunk fogni. A látomások segítenek majd megértenünk, kik élnek a szellembirodalomban, ahol „sok lakóhely van”.

Kép: internet

2016. november 23., szerda

Csodaoldalra...

... találtam. Bár lehet, hogy túlzok és "csak" emberi, jó értelemben vett 21. századi!
Figyelmetekbe ajánlom!
http://tulsokcucc.hu/2016. november 21., hétfő

Hogyan...

... élhetünk boldog családban? (A bibliaversekre kattintva el tudod őket olvasni az online Bibliában, ami olvasható, letölthető és hallgatható!)


ÓVD A SZÍVEDET
MIT MOND A BIBLIA? „Mindaz, aki kitartóan néz asszonyra, hogy szenvedélyre gyúljon iránta, már házasságtörést követett el vele szívében” (Máté 5:28). Ha valaki erkölcstelen gondolatokon időzik, bizonyos értelemben hűtlen a házastársához. 


Jehova erre int: „óvd szívedet” (Példabeszédek 4:23; Jeremiás 17:9). Hogyan teheted ezt meg? Nagyon vigyáznod kell rá, hogy mit nézel (Máté 5:29, 30). Kövesd Jób példáját, aki szövetséget kötött a szemével, azaz elhatározta, hogy a feleségén kívül soha nem néz más nőre vonzalommal (Jób 31:1). Szilárdan határozd el, hogy nem nézel pornográf anyagokat. Semmiképp se engedd, hogy bármilyen romantikus kötődés is kialakuljon közted és egy olyan személy között, aki nem a házastársad.


MIT TEHETSZ?
 • Tedd nyilvánvalóvá mindenki előtt, hogy teljes mértékben ragaszkodsz a házastársadhoz, és a szíved csak az övé.
 • Vedd figyelembe a házastársad érzéseit, és azonnal vess véget minden kapcsolatnak, amely miatt kényelmetlenül érezné magát.

VÁLTOZTASS, HA KELL

Légy őszinte önmagadhoz, ismerd fel a gyengeségeidet (Zsoltárok 15:2). Ne szégyellj segítséget kérni (Példabeszédek 1:5). Ha erkölcstelen gondolataid vannak, kitartóan harcolj ellenük. Ne keseredj el! (Példabeszédek 24:16). Jehova megáld, ha erőfeszítéseket teszel, hogy hűséges maradj a házastársadhoz.

KÉRDEZD MEG MAGADTÓL:

 • Hogyan tölthetnék több időt a házastársammal?
 • A házastársam a legjobb barátom?
A következő héten is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra.
 Fotó: internet

2016. november 18., péntek

Van...

... 5 perced?Felemás őszi ének

építsd föl minden éjszaka
építsd föl újra s újra
amit lerombol benned a
nappalok háborúja
ne hagyd kihunyni a tüzet
a százszor szétrúgottat
szítsd a parazsat nélküled
föl újra nem loboghat
nevetségesen ismerős
minden mit mondtam s mondok
nehéz nyarunk volt itt az ősz
s jönnek a téli gondok
már csak magamat benned és
magamban téged óvlak
ameddig célja volna még
velünk a fönnvalónak


Kányádi Sándor
 
Budapest, 1995.

Fotó: Internet


2016. november 16., szerda

Egyszerű...

... és finom!


Éreztetek már tömény darált pirított szezámmag illatot? Ha még nem, ezen recept elkészítése után másba sem akartok majd szagolni, csak darált pirított szezámmagba! :) Annyira, de annyira finom, ízre és illatra is! Villámgyorsan elkészülő recept és nagyon sok mindenhez használható. Például sült zöldségek mellé, salátákhoz, de akár tésztára szósznak is el tudom képzelni.
Pirított szezámmagos joghurt szósz (vegán, gluténmentes)
Hozzávalók:
- 6-8 evőkanál szezámmag
- 250-300 ml szójajoghurt/natúr joghurt
- 1-2 teáskanál frissen facsart citromlé
- 1/2 teáskanál só
- csipet fehérbors
- olívaolaj, tálaláshoz
Száraz teflonserpenyőben pirítsuk meg a szezámmagot 4-6 perc alatt. Öntsük a magot a robotgépbe/darálóba és aprítsuk/daráljuk porrá (ekkor szagoljunk bele).
Tegyük egy tálkába a joghurtot, keverjük bele a darált szezámmagot, ízlés szerint adjuk hozzá a citromlevet, sózzuk és borsozzuk. Tálaljuk egy kevés olívaolajjal meglocsolva.
Köszönön a receptet Zizi! :)


2016. november 14., hétfő

Van...

... 5 perced?


"Ha rosszat hallasz valakiről, óvakodva hidd el. A hírnek s pletykának gyakran semmi alapja nincs, s a legtöbb esetben nagyítva s eltorzítva terjed tovább. És ha kénytelen vagy is elhinni a hallott tényt, mert valóságán lehetetlen kételkedned, ne ítélj azonnal, ne kárhoztass kíméletlenül. A hír, még ha való is, csak magát a tényt mondja el, s hallgat azon előzményekről, melyeknek talán kényszerítő hatalma a tényt előidézte s melyek a tettet magát gyakran más alakban tüntetik elő." Deák Ferenc
 Fotó: Internet2016. november 12., szombat

Hogyan...

... élhetünk boldog családban? (A bibliaversekre kattintva el tudod őket olvasni az online Bibliában, ami olvasható, letölthető és hallgatható!)


Hűségesen ragaszkodjatok egymáshoz.
„Amit. . . Isten közös igába fogott, senki ember szét ne válassza” (Márk 10:9)
Jehova azt kéri, hogy őrizzük meg „a hűséges szeretetet” (Mikeás 6:8, Biblia Egyszerű fordítás). Ez különösen azért fontos, mert hűség és kölcsönös ragaszkodás nélkül nincsen bizalom. A bizalom pedig létfontosságú, hiszen a szeretet éltető eleme.
Napjainkban a házastársi hűséget folyamatos támadás éri. Hogy megvédhesd a házasságodat, mindenképp fogadd meg a következő két tanácsot.
1. BIZTOSÍTS ELSŐBBSÉGET A HÁZASSÁGODNAK
MIT MOND A BIBLIA? Bizonyosodjatok meg „a fontosabb dolgokról” (Filippi 1:10). A házasság az egyik legfontosabb dolog az életedben, biztosíts elsőbbséget neki.

Jehova azt szeretné, hogy fordíts kellő figyelmet a házastársadra, és élvezzétek a közös életeteket (Prédikátor 9:9). Szavában egyértelművé teszi, hogy soha nem szabad elhanyagolnod a házastársad. Sőt, igyekezned kell boldoggá tenni (1Korintusz 10:24). Éreztesd vele, hogy szükséged van rá, és hogy értékeled.

MIT TEHETSZ?
 • Rendszeresen tölts időt a házastársaddal. Amikor együtt vagytok, érezze, hogy figyelsz rá és törődsz vele.
 • Egyes szám helyett többes számban gondolkodj: az „én” helyett a „mi” legyen a kulcsszó.
A következő héten is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra.

 Fotó: Internet

Már...

Bugs and Fishes by Lupin: Free Tutorial: Make a Felt Autumn Wreath!: Great news, guys! The felt autumn wreath I designed for The Village Haberdashery is now available as a free tutorial on their blog. Hurra...


... egy ideje mindenhol zeng a "Csengő szól...", de igazából még ősz van.
ÉS ez a kedves ajtódísz is azt sugallja, leírással-szeretettel! :)
https://thevillagehaberdashery.co.uk/blog/2016/lauras-autumn-felt-wreath-tutorial

2016. november 9., szerda

2016. november 8., kedd

Szeretitek...

... a Nutellát? Én nem egyértelműen, de van, amikor jólesik egy-egy kanálka. Ez a recept sokkal egészségesebb, én szívesebben megkóstolok! KÖSZÖNÖM, kedves Nóri! ✿✿✿ 
Cukormentes házi nutella

Hozzávalók:
 • 10 dkg törökmogyoró
 • 15 dkg 70+%-os étcsokoládé vagy diabetikus étcsokoládé (amelyikre jobban reagál a szervezetünk)
 • 1 dl tej
 • 2 ek. semleges ízű olaj
 • 2 dkg nyírfacukor/eritrit
 • 1 fél vaníliarúd kikapargatott belseje vagy vaníliapor 
Elkészítése: 
 • Egy sütőpapíros tepsin oszlassuk el a mogyorót, tegyük a sütőbe, 200 fokra tekerjük a hőfokszabályozót, és 15 perc alatt pirítsuk meg. (Igen, még a hideg sütőbe tegyük be!)
 • Ha teljesen kihűlt, vegyünk egy adag mogyorót 2 tenyerünk közé, és morzsolgassuk addig, amíg le nem hullik róla az összes héj (ha pici marad, nem tragédia).
 • Egy aprítógépben (például amit botmixerekhez szoktak adni) 2 evőkanál olaj kíséretében a mogyorót krémállagúra daráljuk. Akkor az igazi, amikor már nem szemcsés, hanem selymes. (Ezt az elején még elég nehéz elhinni, de tényleg eljön ez az állapot, kitartás!) •
 • Egy kis lábasban a tejet meglangyosítjuk, felolvasztjuk benne a nyírfacukrot/eritritet, fűszerezzük a vaníliával.
 • A csokoládét darabokra törjük, megolvasztjuk a cukros-vaníliás tejben, a mogyorós masszával együtt simára keverjük, és üvegbe töltjük. Fogyaszthatjuk is!
Fotó: Internet2016. november 6., vasárnap

Hogyan...

... élhetünk boldog családban? (A bibliaversekre kattintva el tudod őket olvasni az online Bibliában, ami olvasható, letölthető és hallgatható!)


TÖREKEDJETEK AZ ÖSSZHANGRA
MIT MOND A BIBLIA? Amikor egy férfi és nő összeházasodik, „e g y test” lesznek (Máté 19:5). De ettől még más az egyéniségük, és sok mindenben eltérhet a véleményük. Ezért nektek is össze kell csiszolódnotok. Meg kell tanulnotok egységesen gondolkodni és figyelembe venni egymás érzéseit (Filippi 2:2). Döntéshozatalnál létfontosságú, hogy mindketten törekedjetek az egységre. A Biblia ezt mondja: „A tervek tanácskozással szilárdulnak meg” (Példabeszédek 20:18). Kövessétek hát a Biblia alapelveit, amikor fontos döntéseket hoztok meg (Példabeszédek 8:32, 33).
MIT TEHETSZ?
 • Az érzéseidről is beszélj a házastársaddal, ne csak a tényeket vagy a véleményedet mondd el neki.
 • Mielőtt ígéretet teszel valamire, vagy kötelezettséget vállalsz, beszélj a házastársaddal.
LEGYÉL ÉSSZERŰ ÉS BIZAKODÓ
Ne várj el tökéletességet se magadtól, se a házastársadtól (Zsoltárok 103:14; Jakab 3:2). A jó tulajdonságaira összpontosíts. Bízz abban, hogy a Biblia alapelvei beválnak, és legyél türelmes (2Timóteusz 3:16). Ha megfogadjátok Jehova tanácsait, ő megáldja az erőfeszítéseiteket. A házasságotok így évről évre erősebb lesz (Galácia 6:9).

KÉRDEZD MEG MAGADTÓL:

 • Érzi a társam, hogy az ő érdekeit fontosabbnak tartom a sajátomnál?
 • Hogyan fejeztem ki a mai nap, hogy szeretem és tisztelem a házastársamat?

A következő héten is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra! 
Mindenkinek szép hetet!
 Kép: Francoise CollandreVan...

... 5 perced?


"Bármennyi dolgod legyen is, mindig legyen időd, hogy csendben leülj, és elnézd, hogyan billeg a szélben a falevél."
Elizabeth Lawrence


Fotó: Internet2016. november 3., csütörtök

Savanyú...

... káposzta házilag.


 
Savanyíts káposztát házilag
A savanyú káposzta ecet nélkül, tejsavas erjesztéssel készül. Fahordóban, műanyag edényben, vagy kerámia hordóban készíthetjük.
Hagyományosan fahordóba teszik, és gumicsizmával tapossák, hogy a káposzta megtörjön, és levet engedjen.
Hozzávalók (10 literes kerámia hordóhoz):
11 kg legyalult káposzta
30 dkg só
6 ek fűszer ízlés szerint (babérlevél, egész feketebors, egész fűszerkömény, borókabogyó, kapor, csombor)
2 db kápia paprika
1 db zöld erőspaprika
1 db torma
A káposzta külső leveleit eltávolítottam, majd negyedekre vágtam a fejeket, és kézi gyaluval legyalultam. A végére már nem volt egyszerű, de ha ez megvan, onnantól már gyerekjáték az egész.
Az egyik fej káposztáról leszedtem 3 levelet, ez a hordó aljára kerül. Előkészítettem a fűszereket, megtisztítottam a tormát és a paprikákat, a tormát felcsíkoztam, a paprikát karikákra vágtam.
A legyalult káposztát összekevertem a sóval, a fűszerekkel, a paprikával és a tormával.
A hordó alját kiraktam a félretett káposztalevéllel, majd beletettem egy adag káposztát. Mivel gumicsizmám nincs, és amúgy sem férne bele a 10 literes hordóba, ököllel nyomkodtam le a káposztát, hogy levet eresszen. Megint beletettem egy adag káposztát, és újra jött a nyomkodás. Mindez addig, amíg a káposzta elfogyott, a hordó pedig megtelt. A káposztát ekkor már ellepte a leve. Tettem rá egy kistányért, arra köveket nehezéknek, hogy lé alatt tartsam a káposztát.
Rátettem az edényre a fedelet, és a kis csatornát felöntöttem vízzel, így légmentesen záródott a hordó. Az edény a konyhában marad egy ideig (2-4 hétig), amíg végbemegy az erjedés. Amikor az erjedés megszűnik, a lé kitisztul, ekkor hűvös helyre kell tenni a hordót, és innentől fogyasztható a savanyú káposzta.
Köszönöm, kedves Vegavarázs! ✿✿✿

2016. november 1., kedd

Penész...

... te úúúútálatos! Sajnos a mi házunk sincs tökéletesen szigetelve, jön a ritkább szellőztetés időszaka. Én azt szeretem, amikor éjjel-nappal nyitva van az ablak. Ezt a cikket most találtam, köszönöm a szerzőjének! Tovább adom, használjuk egészséggel!


"És akkor le írom a pára csökkentését is fillérekből. Vettünk egy házat beköltöztünk és hát műanyag nyílászáróhoz nem voltunk szokva csak reggel szellőztetünk na meg ugye télen nem szívesen engedi ki az ember a meleget. És egyébként is reggeltől estig nem voltunk itthon és a fűtés is hagyott maga után némi kívánni valót. Rá mértem és 85-93% volt a pára. Utánna olvastam a ceresitnek és kiszámoltam hogy a házba kb 10 készülék ...kellett volna tablettával plusz jó esetben csak egyszer után is kell tölteni de ilyen páránál lehet kétszer is. Ez kb 2699x10 (ez készülék tablettával akcióba) = 27000 ft plusz után töltés még egyszer ennyi. Ennyiért már elektromos gépet is lehet venni. No de az meg nem bravúros mert az eszi az áramot. 3 éjszaka matekoztam és kémiáztam hogy mitől működik a ceresit és felcsillant a körte!
A ceresit az sincs kalciumklorid. Jééé dehát az meg van a boltokban nagy kiszerelésben hiszen ez az új utszóró só helyett. Na vettem 10 kilót és gyártottam hozzá tartót. Egy hét után kezdett hatni amikor elindult a pára mérő mutatója lefelé. Kb 3 hét után 52-55%-ra le ment. Ettől lejjebb sose. De ez már jó itt már a penész nehezebben jön ki.
Amit lehet még tudni róla és a ceresit is így működik csak nem írják rá, hogy ha a vizet nem kiöntjük hanem össze gyűjtjük akkor nyáron vödörbe öntve ki lehet párologtatni a vizet belőle és újra használható kalcium klorid marad vissza. Így a 10 kiló végtelen sokáig elég. Mellesleg egy tél alatt 4 kilót használtam el és nyári párologtatás után 3,8kilót nyertem vissza."2016. október 31., hétfő

Nekem...

... az első Bécsben töltött nap jut eszembe erről a történetről, érzem az illatot! :)

A legfinomabb őszi-téli finomság 10 perc alatt, pofonegyszerűen.


Réges-régi emlék tört elő bennem, mikor ezt a csemegét késztettem.
Valami nagyon-nagyon távolból felrémlett egy öreg, de patyolattiszta konyha, Zsuzsika néni apró alakja, hófehér keze, és  egy édesen fahéjas  illat, ami ilyenkor átjárta a konyhát.
Aztán előjött valami furcsa, szabadsággal, rácsodálkozással vegyes érzés, amikor egy német kisvárosban sétálva megcsapott ez az édes illat, mikor életemben először külföldön járva fázósan, de annál boldogabban róttam az utcát, számomra szokatlan házak, kirakatok, emberek, fények, illatok között.
Nekem ez az őszi és téli otthon, a kicsit didergős séták illata és íze.

Abbahagyhatatlan csemege, melyet egyszerű elkészíteni, és akár ajándéknak is kiváló.
Hozzávalók
10 dkg dióbél (törökmogyoró, tökmag, napraforgómag, mandula)
1,5 evőkanál kristálycukor
0,5 kávéskanálnyi fahéj (de készülhet mézeskalács fűszerrel is)
1-2 evőkanál víz
 
Első lépésben megpirítom a diót teflon serpenyőben (kis gázlángon).
Ha többféle magvat akarunk készíteni, fajtánként külön pirítsuk, karamellizáljuk, mert méretüknél, összetételüknél fogva másként viselkednek, és lehet, hogy valami már ég, mire a másik mag megpirul.

Nagyon fontos lépés, hogy a pörkölődött héjat eltávolítsuk, ez megégne később. A diót konyharuhába teszem, óvatosan megdörzsölöm. A héj leválik, ezt ki lehet fújni a dióbél mellől, de ha nem túl sok diónk van, gyorsan kikapkodom a  tiszta dióbelet.
Ezután teflon serpenyőbe teszem a cukrot, fűszereket és a vizet is (azonnal), erre ráborítom a diót, és gyorsan összekeverem. (Itt is ajánlatos a kis láng).
Nagyon hamar elpárolog a víz (kb. 1 perc), és finom karamellréteg jelenik meg a magokon, úgyhogy gyorsan kell dolgozni, kevergetni, nehogy megégjenek. Mikor a karamell megjelenik a dión, lehet is kivenni.
Ekkor nagy lapos tányérra hűlésig kiterítem.

Érdemes egyszerre kisebb adagokat készíteni, és inkább többszörre elkészíteni a nagyobb mennyiséget. Nekem az jött be, hogy max. annyit készítek egyszerre, ami kényelmesen belefér a serpenyőben egy rétegben: így nem tapadnak össze, könnyebb kevergetni is.
Köszönöm a történetet és a receptet, kedves Anikó!
Képtalálat a következőre: „cukros dió”Kép: illusztráció az Internetről

Van...

... 5 perced?Hamvas Béla
ISTEN TENYERÉN ÉBREDTEM
Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,...
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!Fotó:Internet

2016. október 30., vasárnap

Bármerre...

... járunk ezekben a napokban, mindenhol faragott töklámpásokkal, ajtó fölé függesztett műanyag csontvázakkal találkozunk. Tegnap egy hipermarketban a pénztárban is "szörnyű" kasszások ültek fehérre sminkelt arccal, lila szájjal. Ártalmatlan játék vagy valami más?


Mit mond a Biblia a halloween eredetéről?
A Biblia nem ír a halloweenről. Ám a halloween ókori gyökere és a hozzá kötődő mai szokások arra mutatnak, hogy ez az ünnep a halottakkal és a láthatatlan szellemekkel, vagyis a démonokkal kapcsolatos téves elképzeléseken alapszik. (Lásd „ A halloween története és a hozzá kapcsolódó szokások” című részt.)
A Biblia erre figyelmeztet: „Ne lehessen találni közötted olyat, aki. . . szellemidézőtől vagy jövendőmondótól tudakozódik, vagy aki halottaktól kérdez” (5Mózes 18:10–12).
Noha egyesek ártalmatlan mókának tekintik a halloweent, a Bibliából kiderül, hogy a szokások, melyek ehhez az ünnephez kapcsolódnak, egyáltalán nem ártalmatlanok. Az 1Korintusz 10:20, 21-ben a Biblia kijelenti: „nem akarom, hogy a gonosz szellemekkel legyetek közösségben! Nem tehetitek meg, hogy az Úr poharából is isztok, meg a gonosz szellemek poharából is” (Biblia – Egyszerű fordítás)
Mivel mindannyian szabad akaratot kaptunk, eldönthetjük, hogy mit ünneplünk, miben veszünk részt. Azonban, gondolkodó emberekként érdemes a dolgok mögé nézni és nem automatikusan követni a világ útjait.
Szép estét mindenkinek!
Képtalálat a következőre: „halloween” Fotó: Internet

2016. október 23., vasárnap

Hogyan...

... élhetünk boldog családban? (A bibliaversekre kattintva el tudod őket olvasni az online Bibliában, ami olvasható, letölthető és hallgatható!)


SZÍVBŐL TÖRŐDJ A PÁROD ÉRZÉSEIVEL!
MIT MOND A BIBLIA?
„Nemcsak a magatok dolgaira fordítva személyes figyelmet, hanem a többiekéire is” (Filippi 2:4).
Éreztesd a házastársaddal, hogy értékesnek tartod. Ne feledd, Jehova azt kéri, hogy „az Úr rabszolgája. . . legyen mindenkihez gyöngéd” (2Timóteusz 2:24).
 Szavában még ezt is leíratta: „Van, aki meggondolatlanul olyanokat mond, mint amilyen a tőrszúrás, a bölcsek nyelve viszont gyógyír.” Ezért legyél megfontolt, bölcsen válaszd meg a szavaidat (Példabeszédek 12:18). Jehova szelleme, vagyis ereje segíteni fog, hogy kedvesen és szeretettel tudd elmondani a gondolataidat (Galácia 5:22, 23; Kolosszé 4:6).


MIT TEHETSZ?
 • Mielőtt egy komolyabb témát szeretnél megbeszélni a házastársaddal, imádkozz azért, hogy nyugodt tudj maradni, és figyelembe tudd venni a véleményét.
 • Gondold át, mit és hogyan fogsz mondani.
A következő héten is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra! 
Mindenkinek szép hetet!

Képtalálat a következőre: „married” Fotó: Pinterest

2016. október 21., péntek

Varrás...

... kezdőknek.
Ez a holland hölgy sok hasznos ötletet ad azoknak, akik kezdők, de szerintem bárki tanulhat belőle.
Mivel esős az idő, talán többen szívesen veszik ezt a "szobai" elfoglaltságot! :)


http://www.bymiekk.nl/search/label/Naailes%20voor%20Beginners#.WAnTK-m7q1t


2016. október 17., hétfő

Most...

... sült meg.
Köszönöm a receptet, kedves Éva! :)


Ír parasztkenyér / élesztő nélkül/házilag


 
Hozzávalók: 45 dkg finomliszt, 2 teáskanál só, 1 teáskanál szódabikarbóna, 4 dl kaukázusi kefir.
Elkészítése: Hozzávalókat tálba pakoltam majd összegyúrtam. Kerekre megformáltam a tésztát amit sütőpapírral bélelt tepsibe tettem éles késsel keresztben bevágtam és előmelegített sütőben 200 fokon 35' sütöttem. Tepsiben hagytam kicsit pihenni majd rácson teljesen kihűlni ezután szeltem meg. Nagyon finom!2016. október 16., vasárnap

Hogyan...

...élhetünk boldog családban?
Múlthéten erre a kérdésre kezdtük megvizsgálni a Biblia tanácsait. Most nézzük tovább, hogyan segíthet nekünk a Biblia abban (is), hogy boldogabb családi életünk legyen.

Fogadjuk el a Jehovától kapott szerepünket
Mit mond a Biblia? "A férj feje a feleségének" (Efézus 5:23)
Ha férj vagy, Jehova azt várja tőled, hogy gyengéden törődj a feleségeddel.
"Ti férjek, hasonló módon továbbra is az ismeretnek megfelelően lakjatok velük, tiszteletet adva nekik mint gyengébb edénynek — a női nemnek —, mivel velük együtt örökösei is vagytok az élet ki nem érdemelt kegyének; hogy imáitok akadályba ne ütközzenek." (1Péter3:7)
Azért alkotta őt, hogy a segítőd, mint egy kiegészítőd legyen. Mivel tehát ő a másik feled, Isten azt szeretné, hogy becsüld meg, és bánj vele szeretettel.
"Jehova Isten így folytatta: „Nem jó az embernek egyedül, alkotok neki segítőt, mintegy kiegészítőt.”" (1Mózes 2:18)
Szeresd annyira, hogy az érdekei fontosabbak legyenek a sajátodénál.
"Férjek, továbbra is szeressétek feleségeteket, mint ahogy a Krisztus is szerette a gyülekezetet, és odaadta magát érte, [...]A férjeknek ily módon úgy kell szeretniük feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti, mert soha senki nem gyűlölte a saját testét, hanem táplálja és dédelgeti,mint ahogy a Krisztus is a gyülekezetet" (Efézus 5:25-29)
Ha feleség vagy, Jehova azt várja tőled, hogy őszintén tiszteld a férjedet, és segíts neki jó családfőnek lenni.
"De akarom, hogy tudjátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje pedig a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten." (1Korintusz 11:3)
"Mindamellett közöttetek is, úgy szeresse egyenként mindenki a feleségét, mint önmagát; másfelől a feleség mélységes megbecsüléssel legyen a férje iránt." (Efézus 5:33)
Támogasd a döntéseit, és teljes szívvel működj együtt vele.
"Ti feleségek, rendeljétek alá magatokat férjeteknek, amint illik az Úrban." (Kolosszé 3:18)
Így a férjed és Jehova szemében is "szép" leszel (1Péter 3:1-6).

Mit tehetsz?

 • Kérdezd meg a társadtól, hogy szerinte hogyan lehetnél jobb férj vagy feleség. Hallgasd meg figyelmesen, és igyekezz megvalósítani, amit mond.
 • Legyél türelmes. Mindkettőtöknek időre lesz szüksége, hogy megtanuljátok boldoggá tenni egymást.
Egy hét múlva is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra. Mindenkinek szép hetet!
Fotó: Internet

2016. október 15., szombat

Szeretem...

... az idegen kultúrákat, annyira mások és mégis annyira ugyanolyanok. Kamaszkorom északmániája visszatért. :) Szeretettel osztok meg veletek egy virtuális finn folyóiratot, ebben aztán minden van! Hátha másnak is jólesik kicsit elidőzni egy messzibb világban.


https://issuu.com/kirja/docs/wsoy_syksy_2016/93?e=18971290%2F36624980


Kellemes időtöltést! :) Holnap szeretettel várlak benneteket egy közös elmélkedésre! Szép hétvégét!


Fotó: internet

2016. október 10., hétfő

Ételek...

... és életek.
Gyűjtöm az egészséges, egyszerű, otthon készíthető recepteket. Ezt a kókuszos kölesgolyót most találtam. Szeretettel megosztom veletek.
Köszönöm, kedves Márti!


"Nagyon jó lett. Üde, könnyű, már-már az a képzete támad az eszegetőnek, hogy túrós édességet eszik.

Ahogyan készült: 

1,5 pohár kölest kétszeres mennyiségű vízben megfőztem. Tettem hozzá kb. másfél evőkanál gyümölcscukrot (mindegy, milyen édesítő, azért lett ez, mert a mai vendégünk diabéteszes), 1 citrom lereszelt héját, vaníliát, és 4-5 dkg-nyi kókuszreszeléket. Mire teljesen kihűlt, keményebb lett annál, amit én megfelelőnek gondolok a kókuszgolyó állagának, ezért kevés vizet kevertem közé, és még egy kis édesítőt tettem hozzá, de csak kb. 2 kávéskanálnyit. Vizes kézzel kigombócoztam, és kókuszreszelékbe hempergettem.
Nagyon könnyed, és üde desszert. A hígítás miatt azt gondolom, hogy legközelebb 1:3 lesz a köles és a víz aránya. Nem is tudom, miért nem így csináltam, mert ha "körözött" készül belőle, akkor is mindig ezt tartom. Recept és fotó: Márti
2016. október 9., vasárnap

Sokat...

...gondolkodtam azon, hogy most, hogy a szombati bibliatanulmányozások végére értünk, mivel is lenne érdemes folytatni.
Tegnap esküvőn voltunk, a gyülekezetünkből ment férjhez egy családi barátunk lánya. Nagyon szép bibliai beszéd hangzott el. Szó volt arról, hogy miért és hogyan is jött létre a házasság, és hogy mi segíthet abban, hogy a házasfelek valóban jól tudjanak együttműködni. Fontos és gyakorlatias gondolatok hangzottak el. Azt gondolom, mindnyájunknak szükségünk van segítségre ahhoz, hogy a lehető legtöbbet tudjuk kihozni a házasságunkból, és hogy valóban boldog legyen a családunk. Ezért arra jutottam, hogy ez a téma szinte mindnyájunkat érinti. És mivel ez a terület meghatározó az életünkben, érdemes megint Ahhoz fordulni tanácsért, aki magát a családot létrehozta - Istenhez.


Bizonyára egyetértesz azzal, hogy a házasságot és a családot sok támadás éri a mai világban. Vajon lehetséges boldog családban élni? Igaz, nem könnyű, de van segítség. Ez a füzet, amit most részleteiben megosztok veletek, nem érint minden területet, de megbízható bibliai tanácsokat és gyakorlatias javaslatokat tartalmaz. Alkalmazásuk hozzájárul a családunk boldogságához.
A füzet címe: Hogyan élhetünk boldog családban?


Isten tanácsai boldoggá tesznek
"Aki teremtette őket, kezdettől fogva férfinak és nőnek alkotta őket" (Máté 19:4)
Jehova (a Biblia szerint Isten neve Jehova) Isten hozta létre az első házasságot. A Bibliából megtudjuk, hogy miután Isten megalkotta a nőt, "odavitte az emberhez". Ádám örömében így szólt: "Ez már végre csontomból való csont, és testemből való test." (1Mózes 2:22, 23) Jehova még most is azt szeretné, ha  a házaspárok boldogok lennének.


Amikor két ember házasságot köt, gyakran tökéletesnek képzelik a közös jövőt. Az igazság azonban az, hogy egy házasságban még akkor is lesznek nehézségek, ha a férj és a feleség őszintén szereti egymást (1Korintusz 7:28). Ez a füzet bibliai alapelveket, azaz igazságokat gyűjt össze, melyeket ha alkalmazunk, boldog lehet a házasságunk és a családunk.
"Jehova utasításai egyenesek, megvidámítják a szívet; Jehova parancsolata tiszta, fölragyog tőle a szem. [...] Szolgád is figyelmeztetést kap általuk; Megtartásuk nagy jutalommal jár." (Zsoltárok 19:9-11)


Fotó: Internet