2016. szeptember 25., vasárnap

Ha...

...szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/09/ha_19.html


Miért érdemes még többet megtudnunk Isten örömteli üzenetéről?
Most, hogy áttekintettük a Biblia alapvető tanításait, kétségkívül megerősödött a Jehova iránti szeretetünk. Ám ezt a szeretetet tovább kell mélyítenünk.
"és mint újszülött csecsemők, fejlesszetek ki vágyakozást a szó hamisítatlan teje után, hogy megmentésre növekedjetek általa" 1Péter 2:2
Az örök életünk függ attól, hogy folytatjuk-e Isten Szavának a tanulmányozását, mert csak így tudunk még közelebb kerülni Istenhez.
"Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról." János 17:3
"tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, miközben várjátok Jézus Krisztus, a mi Urunk irgalmasságát az örök életre." Júdás 21
Ahogy növekszik az ismeretünk, a hitünk is szilárdabb lesz. Ez azért fontos, mert hit nélkül nem szerezhetünk örömet Istennek.
A hit a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása, a nem látható valóságok nyilvánvaló bizonyítása. [...] Hit nélkül pedig lehetetlen Isten kedvére lenni, mert aki elébe járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazója lesz azoknak, akik komoly igyekezettel keresik őt." Héberek 11:1, 6
Arra fogunk késztetést érezni, hogy megbánjuk a bűneinket, és olyan változtatásokat tegyünk, melyek a javunkra válnak.
"Tanúsítsatok tehát megbánást, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek, hogy felüdülés időszakai jöjjenek Jehova személyétől" Cselekedetek 3:19


A következő héten ezt a kérdést vizsgáljuk meg: Hogyan segíthetünk másoknak az Istenről szerzett ismerettel?
Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!


Fotó: Internet

2016. szeptember 24., szombat

Ma...

... voltam a Psychart 24 rendezvényen.
Ezt a képet festettem. 4 évszak a címe. Kiállítás valamikor novemberben lesz. Jótékonysági árverésre kerülnek a képek. Jól éreztem magam! :)

2016. szeptember 20., kedd

Esküvőre...

... készülünk. Hamarosan férjhez megy egy baráti család lánya. Szeretett volna egy képet tőlem. Itt a remek alkalom! :) Nagyon szépre szeretném elkészíteni, ez kicsit le is blokkolt, aztán hagytam napokig és ma - jött az ihlet! :)2016. szeptember 19., hétfő

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/09/ha_10.html


Hogyan működik Jehova Tanúinak a szervezete?
Az első században sokfelé voltak keresztény gyülekezetek. Javukra vált, hogy egy központi testület, a vezető testület irányította őket, mely Jézust ismerte el a keresztény gyülekezet fejének.
"És amint átutaztak a városokon, átadták az ottaniaknak megtartás végett a rendeleteket, amelyeket a Jeruzsálemben levő apostolok és vének hoztak. Így a gyülekezetek bizony továbbra is szilárdultak a hitben, és napról napra gyarapodtak számban." Cselekedetek 16:4,5
Jehova Tanúi ma szintén hasznot merítenek abból, hogy tapasztalt pásztorokból álló Vezető Testület irányítja őket. A Vezető Testület felvigyázza Jehova Tanúi fiókhivatalait, melyekben több mint 700 nyelvre fordítanak, illetve ennyi nyelven nyomtatnak bibliatanulmányozásra alkalmas kiadványokat. A Vezető Testület tehát a Szentírás alapján bátorítja és vezeti a több mint 100 000 gyülekezetet. A gyülekezetekben a pásztori feladatokat erre alkalmas férfiak, azaz vének látják el. Szeretettel gondoskodnak Isten nyájáról.
"Terelgessétek az Isten gondjaitokra bízott nyáját, nem kényszerűségből, hanem önként; nem is tisztességtelen nyereség szeretetéből, hanem buzgó készséggel;  nem is úgy, hogy hatalmaskodtok azokon, akik Isten öröksége, hanem úgy, hogy példaképeivé váltok a nyájnak." 1Péter 5:2,3
Jehova Tanúi szervezetten adják át az embereknek a Biblia üzenetét és képeznek tanítványokat. Ahogyan az apostolok tették, ők is házanként prédikálnak.
"eközben nem tartottam vissza magam attól, hogy elmondjak nektek mindent abból, ami hasznos, és attól sem, hogy nyilvánosan és házról házra tanítsalak benneteket," Cselekedetek 20:20
Bibliatanulmányozást ajánlanak azoknak, akik őszintén vágynak arra, hogy megismerjék az igazságot. Nemcsak egy szervezetet, hanem egy családot alkotnak, amelynek szerető Atyja van, és a tagjai testvérként törődnek egymással.
"Kötelesek vagyunk mindig hálát adni értetek az Istennek, testvérek, amint illendő, mivelhogy hitetek rendkívüli módon növekszik, s mindegyikőtök és mindnyájatok szeretete gyarapodik a másik iránt." 2Tesszalonika 1:3
Az teszi őket a legboldogabb családdá a földön, hogy szeretnének örömet szerezni Istennek és segíteni az embereknek.
"Boldog nemzet az, melynek Istene Jehova, A nép, melyet örökségül választott magának." Zsoltárok 33:12
" Mindenben bemutattam nektek, hogy ily módon fáradozva, segítsétek a gyengéket, és tartsátok elmétekben az Úr Jézus szavait, aki maga mondta: »Nagyobb boldogság adni, mint kapni.«” Cselekedetek 20:35


A következő héten egy fontos kérdésre kapunk bibliai választ: Miért érdemes még többet megtudnunk Isten örömteli üzenetéről?
Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!


 Fotó: Internet

2016. szeptember 18., vasárnap

Kedves...

... olvasóim! A szombati bibliatanulmányozást holnap tudom pótolni!
Szép hétvégét mindenkinek!


 Kép: Jo Grundy Artist

2016. szeptember 10., szombat

Ha...

...szombat, akkor bibliatanulmányozás. Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/09/ha.html


Hogyan kezdődött Jehova Tanúi modern kori szervezetének a munkája?
Az 1870-es években a Bibliakutatók kicsiny csoportja rég elfeledett bibliai igazságokra derített fényt. Tudták, hogy Jézus a prédikálómunka céljából alapította meg a keresztény gyülekezetet. Ezért az egész világon hirdetni kezdték a Királyságról szóló üzenetet. 1931-ben pedig felvették a Jehova Tanúi nevet.
"de erőt kaptok majd, amikor a szent szellem eljön rátok, és tanúim lesztek mind Jeruzsálemben, mind egész Júdeában, és Szamáriában, és a föld legtávolabbi részéig.” Cselekedetek 1:8
" Mikor pedig a pünkösd ünnepének napja már elkezdődött, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, [...] Mindnyájan beteltek szent szellemmel, és különböző nyelveken kezdtek szólni, úgy, ahogy a szellem megadta nekik, hogy szóljanak." Cselekedetek 2:1, 4
" És a templomban és házról házra mindennap szakadatlanul folytatták a tanítást és a jó hír hirdetését a Krisztusról, vagyis Jézusról." Cselekedetek 5:42


A következő héten erre a kérdésre keressük a Biblia válaszát: Hogyan működik Jehova Tanúinak a szervezete?
Szép hetet, hasznos elmélkedést kívánok mindnyájunknak!


Fotó: Internet

Mindfullness...
... vagy tudatos jelenlét.
Én nagyon megörültem, amikor rátaláltam erre az előadásra. Nagyon sokat segít ez a módszer a lelki egészségünk megőrzésében, ill. ha már megroppant ez a törékeny egyensúly, segít a helyreállításában vagy jobbá tételében. Egy céges összejövetel keretében hangzik el, ez most nem fontos! Köszönöm, hogy hallhattam!

2016. szeptember 9., péntek

Mostanában...

... részletek.

2016. szeptember 8., csütörtök

Csodálatos...

... lenne előítéletek nélkül élni! DE! Nincs köztünk senki, akiben ne lenne, ez a tökéletlenségünkből fakad. Persze, óriási különbségek vannak! Most egy programajánló következik!


Minden várakozást felülmúló sikert aratott a hatodik PsychArt24 művészeti maraton, ami szeptember 25-én délben indult és egészen másnap délig várta az amatőr és profi művészeket. A rendezvény 24 órájában eddig nem látott mennyiségű alkotás készült, az előzetes becsléseket túlszárnyalta az elfogyott festék mennyisége, és a tavalyi évekhez képest sokkal többen érkeztek a Magyarországon egyedülálló rendezvényre.
Idén hatodik alkalommal rendeztük meg a PsychArt24 művészeti maratont, melynek alapvető célja az, hogy a fogyatékkal élő, art brut művészek önértékelését erősítse, és az ellenük irányuló diszkriminációt csökkentse az által, hogy minden előítélet nélkül alkothassanak egészséges művészekkel együtt.
Az elmúlt évekhez képest rekordot döntött a festőmaraton, akár az elkészült alkotások, akár a lelkes művészek számát nézzük. Dr. Simon Lajos, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának docense, a Moravcsik Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a PsychArt24 főszervezője a számok és statisztikák mellett arra is nagyon büszke, hogy az esemény elérte célját: a közösen alkotó művészek megmutatták, hogy a művészet valóban összeköti az embereket.
Én igyekszem ott lenni!
Viktor Emil Frankl (1905-1997) a „harmadik bécsi pszichoterápiás iskola” megalapítójától egy idézet: „Ha valakit annak alapján ítélünk meg, netán elítélünk, amit biológiailag (öröklés, de a nemzeti hovatartozás is), pszichológiailag (nevelés, képzés) és szociológiailag (társadalmi és gazdasági adottságok) magával hozott, nem pedig annak alapján, amit ezekből kihozott, akkor teljesen igazságtalanok vagyunk vele szemben.”
 Kép: ismeretlen alkotó


Van...

...egy kérdés, amelyre szinte biztosan mindannyian "nem"-mel felelnénk: "Ismersz olyan embert, akinek nincs szüksége vigaszra?"
Nagyon sokféle problémával nézünk szembe.
  • Kerültél már olyan nehéz helyzetbe, hogy elvesztetted az állásodat?
  • Lehet, hogy a házasságos felbomlása miatt érzed lesújtva magad.
  • Talán súlyos betegséggel küzdesz, és úgy tűnik, nem javul az állapotod.
  • Lehet, hogy egy szeretett családtagod halála miatt vágy égetően vigaszra.
Nagyon sok ember még ezekben a lesújtó helyzetekben is vigaszra talált. A lehető legjobb forrásból jutottak hozzá, és ez a forrás nem más, mint a mindenható Isten. Ő hogyan nyújt vigaszt? Neked is részed lehet benne? Pál apostol azt mondta Jehováról, hogy Ő "minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal bennünket minden nyomorúságunkban"(2Korinthusz 1:3, 4). A Biblia tehát arról biztosít minket, hogy Isten bárkinek képes segíteni, és bármilyen nagy tragédia ér is minket, égi Atyánktól vigaszt kaphatunk. Joggal kérdezheted: Hogyan vigasztal minket Isten? Ha szívesen megtudnád a választ, kattints erre a linkre: https://www.jw.org/hu/kiadvanyok/folyoiratok/ortorony-5szam-2016-szeptember/szukseg-vigasz/


Fotó: Internet

2016. szeptember 5., hétfő

Kedves...

... Anna, Éva, Katalin! Megörvendeztettétek a szívemet, hogy velem játszottatok! :) Köszönöm!
Úgy gondoltam mindannyiótokat megleplek 1-1 rajzom nyomatával. Remélem, hogy örültök neki!
Kérlek, írjatok privátban címet, hogy hova küldhetem! Legyen szép napotok!✿✿✿


Fotó: internet
2016. szeptember 4., vasárnap

Ha...

...szombat, akkor bibliatanulmányozás. Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/08/ha_21.html


Miért van szervezetük az igaz keresztényeknek?
At izraeliták idővel nem voltak méltók arra, hogy Isten népe legyenek, ezért Jehova a helyükbe a keresztény gyülekezetet léptette.
"Ezért mondom nektek, hogy az Isten királyságát elveszik tőletek, és olyan nemzetnek adják, amely megtermi gyümölcseit." Máté 21:43
"Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöli a prófétákat, és megkövezi azokat, akik hozzá küldettek — mily gyakran akartam egybegyűjteni gyermekeidet, miként a tyúk a szárnya alá gyűjti csibéit! De ti nem akartátok.  Íme! Elhagyatottá lesz nektek a házatok." Máté 23:37, 38
Míg korábban az izraeliták voltak Jehova Istennek a tanúi, most az igaz keresztények azok.
"Simeon részletezte, hogyan fordította először az Isten a figyelmét a nemzetekre, hogy népet szerezzen közülük a nevének." "hogy akik megmaradnak az emberek közül, komoly igyekezettel keressék Jehovát, minden nemzetből való emberekkel együtt, azokkal, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja Jehova, aki véghezviszi ezeket," Cselekedetek 15:14, 17


Jézus arra tanította a követőit, hogy szervezetten prédikáljanak és képezzenek tanítványokat minden nemzetben.
"Amint mentek, prédikáljatok, és mondjátok: »Elközeledett az egek királysága.«" "Amely városba vagy faluba csak bementek, járjatok utána, ki méltó abban, és maradjatok ott, míg tovább nem mentek." Máté 10:7, 11
"És a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég." Máté 24:14
"Menjetek hát, és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetből való embereket, kereszteljétek meg+őket az Atyának, a Fiúnak és a szent szellemnek nevében,  és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világrendszer befejezéséig.”" Máté 28:19, 20
Ez a munka napjainkban, a jelenlegi világrendszer végének az idején a legkiterejedtebb. Jehova lehetővé teszi, hogy több millióan mindenféle nemzetből csatlakozzanak az igaz imádathoz.
"Ezek után láttam, és íme, egy nagy sokaság, melyet senki nem volt képes megszámolni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből; és a trón előtt és a Bárány előtt álltak, fehér köntösbe öltözve, és a kezükben pálmaágak voltak. És szüntelenül ezt kiáltják harsány hangon: „A megmentést a mi Istenünknek köszönhetjük, aki a trónon ül, és a Báránynak!”" Jelenések 7:9, 10
Az igaz keresztények szervezettségüknek köszönhetően bátorítani és segíteni tudják egymást. Összejöveteleiken világszerte ugyanazt a bibliai oktatást kapják.
"És figyeljünk egymásra a szeretetre és jó cselekedetekre való ösztönzés végett, nem hagyva fel egybegyűlésünkkel, mint szokásuk némelyeknek, hanem bátorítva egymást, éspedig annál inkább, minél inkább közeledni látjátok azt a napot." Héberek 10:24, 25


A következő héten erre a kérdésre keressük a Biblia válaszát: Hogyan kezdődött Jehova Tanúi modern kori szervezetének a munkája?
Szép hetet, hasznos elmélkedést kívánok mindnyájunknak!
Fotó: Internet

2016. szeptember 2., péntek

Ez...

... a bejegyzés vasárnap este érvényét veszti! :) Köszönöm a 2 játékoskedvű olvasómnak, hogy reagált rá! ♥ ♥
Aki még szívesen játszana velem vasárnap éjfélig megteheti!
http://szera-szera.blogspot.hu/2016/08/kisasszonyok.html

Sokat...

... gondolkodom mostanában az idő múlásán, az öregségen vagy inkább öregedésen. Lehet méltósággal tenni, de kellemes érzésekkel biztosan nem. Ma temették el apukám nagynénjét, 84 éves volt, apu 25 éve halt meg, 48 évesen. Ahogy múlnak az évek és egyre több történés van mögöttem, annál inkább érzem, hogy mennyire semmi az a 70-80 év..., hogy azok az emberek, akiket gyerekkoromban idősnek láttam, fiatalabbak voltak, mint most én.
Nagyon szomorú lenne az ember lét - az értelmetlenségről nem is beszélve - , ha ennyi lenne. Ti mit gondoltok erről?