2011. augusztus 31., szerda

A...


... legeslegutolsó pillanatban mondom, hogy: JÁTÉK!!!
http://theeart70.blogspot.com

Van...


... 5 perced?

Virágok

Mindig szerettem a virágokat.
Oly szépek, oly szelídek, bájosak.
Kacér nincs köztük, sem divat-beteg;
Közönyt, álkedved egy se szenveleg,
Láttatni titkosan nem vágyakoznak;
Elrejtve, bokrok közt is illatoznak.
Éltük rövid, de nyár van azalatt,
Míg ők a nap felé mosolyognak.
S ha jő az ősz, a rózsa-hullató:
Sóhaj, sírás tőlük nem hallható.
Haláluk oly nyugodt, olyan szelíd,
Tán elhervadni is gyönyör nekik...

Reviczky Gyula

Fotó: Szera

2011. augusztus 28., vasárnap

Van...


... 5 perced?

Márai Sándor - Az állatokról

Ne szégyelld te azt, ha szereted az állatokat. Ne röstelld, ha egy kutya közelebb van lelkedhez, mint a legtöbb ember, akit személyesen ismersz.

Hazug próféták és otromba, komisz emberek azok, akik megrónak e vonzalom miatt, s ezt mondják:

„Az emberektől lopja el az érzéseket, melyeket a kutyára pazarol! Önző, rideg fráter!” – ne törődj velük.

Szeresd csak nyugodtan kutyádat, ezt a csillogó szemű, fáradhatatlan barátodat, aki nem kér barátságáért mást és többet, mint valamilyen szerény koncot és egy-egy simogatást.

Ne hidd, hogy gyöngédség és önzés késztet az állatokat szeretni.

Testvéreink ők, s ugyanabban a műhelyben készültek, mint az ember, s értelmük is van, néha bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb embernek.

Mások nevezzék gyöngeségnek az állatszeretetet, gúnyoljanak ezért - te sétálj csak kutyáddal.
Jó társaságban maradsz; s Isten tudja ezt.

Fotó: internet

MINDENKINEK SZÉP HETET!

Van...


... 5 perced?

"Mindazt tehát, amit akartok, hogy az emberek megtegyenek veletek, ti is hasonlóképpen tegyétek meg velük." Máté 7:12 (NW fordítás)

Fotó: internet

Van...


... 5 perced?

GYERMEKKÉ TETTÉL
Gyermekké tettél. Hiába növesztett
harminc csikorgó télen át a kín.
Nem tudok járni s nem ülhetek veszteg.
Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim.

Számban tartalak, mint kutya a kölykét
s menekülnék, hogy meg ne fojtsanak.
Az éveket, mik sorsom összetörték,
reám zudítja minden pillanat.

Etess, nézd - éhezem. Takarj be - fázom.
Ostoba vagyok - foglalkozz velem.
Hiányod átjár, mint huzat a házon.
Mondd, - távozzon tőlem a félelem.

Reám néztél s én mindent elejtettem.
Meghallgattál és elakadt szavam.
Tedd, hogy ne legyek ily kérlelhetetlen;
hogy tudjak élni, halni egymagam!

Anyám kivert - a küszöbön feküdtem -
magamba bujtam volna, nem lehet -
alattam kő és üresség fölöttem.
Óh, hogy alhatnék! Nálad zörgetek.

Sok ember él, ki érzéketlen, mint én,
kinek szeméből mégis könny ered.
Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén
nagyon meg tudtam szeretni veled.
József Attila
1936. május


Fotó: http://favim.com/image/118197/

2011. augusztus 27., szombat

Van...


... 5 perced?

Lóci óriás lesz

Veszekedtem a kisfiammal,
mint törpével egy óriás:
- Lóci, ne kalapáld a bútort!
Lóci, hova mégy, mit csinálsz?
Jössz le rögtön a gázrezsóról?
Ide az ollót! Nem szabad!
Rettenetes, megint ledobtad
az erkélyről a mozsarat!

Hiába szidtam, fenyegettem,
nem is hederített reám;
lépcsőnek használta a könyves
polcokat egész délután,
a kaktusz bimbait lenyírta
és felboncolta a babát.
Most nagyobb vagyok, mint te! - mondta
s az asztal tetejére állt.

Nem bírtam vele, tönkrenyúzott,
de azért tetszett a kicsi,
s végül, hogy megrakni ne kelljen,
leültem hozzá játszani.
Leguggoltam s az óriásból
negyedórára törpe lett.
(Mi lenne, gondoltam, ha mindig
lent volnál, ahol a gyerek?)

És ahogy én lekuporodtam,
úgy kelt fel rögtön a világ:
tornyok jártak-keltek körülöttem
és minden láb volt, csupa láb,
és megnőtt a magas, a messze,
és csak a padló volt enyém,
mint nyomorult kis rab mozogtam
a szoba börtönfenekén.

És ijesztő volt odalentről,
hogy olyan nagyok a nagyok,
hogy mindent tudnak és erősek
s én gyönge és kicsi vagyok.
Minden lenézett, megalázott,
és hórihorgas vágy emelt
- föl! föl! - mint az első hajóst, ki
az egek felé szárnyra kelt.

És lassan elfutott a méreg,
hogy mégse szállok, nem növök;
feszengtem, mint kis, észre sem vett
bomba a nagy falak között;
tenni akartam, bosszút állni,
megmutatni, hogy mit tudok.
Negyedóra - és már gyűlöltem
mindenkit, aki elnyomott.

Gyűlöltem, óh hogy meggyűlöltem!...
És ekkor zsupsz, egy pillanat:
Lóci lerántotta az abroszt
s már iszkolt, tudva, hogy kikap.
Felugrottam: Te kölyök! - Aztán:
No, ne félj - mondtam csendesen.
S magasra emeltem szegénykét,
hogy nagy, hogy óriás legyen.

Szabó Lőrinc

Fotó: internet


2011. augusztus 25., csütörtök

Képzeljétek...


...benézett a blogomba 200. olvasóm! Ő hívta fel rá a figyelmemet, én kicsit szétszórt vagyok... :)
ÁNYI!http://anyecs.blogspot.com/ NAGY SZERETETTEL KÖSZÖNTELEK! ÉREZD JÓL MAGAD ITT NÁLAM! ♥

Fotó: http://weblog.johnwmacdonald.com

2011. augusztus 22., hétfő

Állítólag...


... nagy hőség elé nézünk a következő napokban.
Vigyázzatok magatokra!
Szép, békés hetet! ♥

Fotó: internet

2011. augusztus 21., vasárnap

Lássatok..


... csodát! :)
http://www.shttp://www.blogger.com/img/blank.gifeverija.lt/pirmas.php

Van...


... 5 perced?

ITT ÉS MOST

A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerüen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.
Pilinszky János

Fotó: internet

2011. augusztus 20., szombat

2011. augusztus 19., péntek

Van...


... 5 perced?

MIKOR AZ UCCÁN ÁTMENT A KEDVES

Mikor az uccán átment a kedves,
galambok ültek a verebekhez.

Mikor gyöngéden járdára lépett,
édes bokája derengve fénylett.

Mikor a válla picikét rándult,
egy kis fiúcska utána bámult.

Lebegve lépett - már gyúlt a villany
s kedvükre nézték, csodálták vígan.

És ránevettek, senki se bánta,
hogy ő a szívem gyökere-ága.

Akit ringattam vigyázva, ölben,
óh hogy aggódtam - elveszik tőlem!

De begyes kedvük szivemre rászállt,
letörte ott az irígy virágszált.

És ment a kedves, szépen, derűsen,
karcsú szél hajlott utána hűsen!

József Attila

1925. június / 1928

Rajz: internet

Van...


... 5 perced?

REMÉNYTELENÜL
Lassan, tünődve

Az ember végül homokos,
szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos
fejével biccent, nem remél.

Én is így próbálok csalás
nélkül szétnézni könnyedén.
Ezüstös fejszesuhanás
játszik a nyárfa levelén.

A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.

Vas-színű égboltban...

Vas-színű égboltban forog
a lakkos, hűvös dinamó.
Óh, zajtalan csillagzatok!
Szikrát vet fogam közt a szó - -

Bennem a mult hull, mint a kő
az űrön által hangtalan.
Elleng a néma, kék idő.
Kard éle csillan: a hajam - -

Bajszom mint telt hernyó terül
elillant ízű számra szét.
Fáj a szívem, a szó kihül.
Dehát kinek is szólanék - -
József Attila

1933. március

Fotó: internet

2011. augusztus 18., csütörtök

Vidám...

... zene, vidám nap... Kívánom mindenkinek, szeretettel! ♥
">

Colette...


...! Én benne vagyok, akkor induljon a banzáj! :)
http://ludvignicolette.blogspot.com/2011/08/bemelegito-jatek.html

2011. augusztus 17., szerda

Te ...


... is repedt edény vagy?Egy vízhordónak két nagy edénye volt, melyeket egy, a nyakára helyezett rúdon hordott. Míg az egyik hibátlan volt és mindig színültig tele volt az út végén, a másikon volt egy repedés, és végül csak a víz fele maradt meg benne.

Így volt ez mindennap, teljes két éven át. A vízhordó az egyik oldalon mindig félig telt edénnyel tért meg Mestere házához. Természetesen a hibátlan edény büszke volt teljesítményére, hogy tökéletesen betöltötte feladatát, amire készült. Addig a szegény, repedt edény szégyenkezett tökéletlensége és szerencsétlensége miatt, hogy csak félig teljesítheti feladatát. Kétévi keserű kudarcérzet után így szólt a repedt edény a vízhordóhoz, amint a folyó mellett mentek.

"Szégyenkezem és szeretnék bocsánatot kérni tőled."

"Miért szégyenkezel?" - kérdezte a vízhordó.

"Azért kérem a bocsánatod, mert az eltelt két évben csak feleannyi vizet tudtam szállítani, az oldalamon lévő repedés miatt. A víz kicsepegett, míg a vizet Mestered házához szállítottad. A repedés miatt nem tudtad tökéletesen elvégezni a munkádat, és nem nyerted el erőfeszítésed teljes jutalmát." - mondta az edény.

A vízhordó szánta az öreg, repedt edényt, és részvéttel így válaszolt:

"Ahogy visszatérünk Mesterem házához, nézd csak a gyönyörű virágokat, az út mentén."

Valóban, amint mentek a hegyre fölfelé, az öreg, repedt edény látta a gyönyörű vadvirágokat az út mentén, ahogy a nap rájuk sütött. Mégis rosszul érezte magát, hogy csak félig telve érkezik vissza, és hibájáért újra bocsánatot kért a vízhordótól.

A vízhordó ekkor azt mondta az edénynek.

"Nem vetted észre, hogy csak a te oldaladon voltak virágok az úton, a másik edény oldalán nem?

Ez azért van, mert mindig tudtam, hogy repedés van rajtad, és kihasználtam ezt a tulajdonságodat. A te oldaladon virágokat ültettem az út mellé, és minden nap, ahogy jöttünk haza a folyótól, te megöntözted őket. Két éve szedhetem ezeket a szép virágokat, és díszíthetem vele Mesterem asztalát. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, nem létezne ez a szépség, amely a házát ékesíti."

Festmény: Spanish collection

2011. augusztus 14., vasárnap

2011. augusztus 12., péntek

És...

... egy szép ráadás...

Weöres Sándor: Holdbéli csónakos (részlet)


Úszom az égen arany csónakon,
az éj homályán én uralkodom,
az eget-földet végig láthatom,
a csillagot tengerbe buktatom.
Szállok a sötét légtenger hátán,
kuszált felhőbe feszül a csáklyám,
ezüst evezőm dalolva csobban,
úszom fekete égi habokban.

Holdbeli csónakos, örök szerelmem,
arany sajkádra vegyél föl engem!
Sokat szenvedtem, sokat bágyadtam,
a sötét erdőt könnyel áztattam,
eleget sírtam a földi porban,
ölelj magadhoz a tiszta Holdban.
Nem él a földön, akire vágyom,
holdbeli csónakos, te légy a párom.

Fénylő csónakom szeli az éjet,
legszebb csillagom, szeretlek téged,
egyedül vagyok, vágyódom érted,
enyém leszel majd, ha a tavasz éled.
Mellém ültetlek szép csónakomban,
eleget sírtam a földi porban
hajad az eget aranyba vonja,
ölelj magadhoz a tiszta Holdban.
A lenti bút-bajt mind elfelejted,
fejed örökre vállamra ejted,
fejed örökre vállamra ejted.Hálás vagyok, hogy annak idején ott lehettem a főpróbán...

Van...


... 5 perced?


Ki minek gondol, az vagyok annak...

Ki minek gondol, az vagyok annak...
Mért gondolsz különc rokontalannak?
Jelet látsz gyűlni a homlokomra:
Te vagy magad, ki e jelet vonja.

S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik,
Mert fénye-árnya terád sugárzik.
Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról:
Rajtam látsz törvényt sajátmagadról.

Okosnak nézel? Hát bízd magad rám.
Bolondnak nézel? Csörög a sapkám.
Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz;
Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz.

Szemem tavában magadat látod:
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod.
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod:
Szemem tavában magadat látod.

Weöres Sándor

Kép: Pablo Picasso

Van...


... 5 perced?

TÉL
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! -
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

József Attila

2011. augusztus 7., vasárnap

Zene...

... nélkül az élet tévedés... - legalábbis egy dalszöveg szerint.
Ha nem is tévedés, de szegényesebb lenne nélküle az élet, az biztos!
Nem lennének lágy altatódalok, romantikus szerenádok, ritmusos popslágerek, felemelő szimfóniák és inspiráló melódiák.
Megnyugtat, ösztönöz, felvidít vagy éppen lelkesít. Olykor feldob, de van, hogy könnyekre fakaszt.
MIVEL A ZENE A SZÍVÜNKRE HAT? NAGY EREJE VAN. De miért van ránk ekkora hatással? A válasz meglehetősen egyszerű: a zene egy csodálatos ajándék, melyet Istentől kaptunk.
"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, mert az égi világosság Atyjától jön alá, és őnála nincsen változás, nem fordul, mint az árnyék." Jakab 1:17
És mint ilyennek, ÉRTÉKESNEK, EGÉSZSÉGESNEK ÉS MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐNEK kell lennie, fiataloknak és időseknek egyaránt.
DE! Minden zene hasznos, építő? Érdemes megválogatnunk, hogy mit hallgatunk!
Hiszen vannak olyan dalszövegek, amelyek burkoltan vagy nyíltan olyan viselkedésre buzdítanak, amely ellentétes a hagyományos értékekkel, például a bibliai alapelvekkel.
Néhány zenei műfaj arról ismert, hogy züllöttséget, gyűlöletet és erőszakot hirdet.
Hogyha kíváncsi vagy milyen hasznos tanácsokat kaphatunk a Bibliából, ahhoz, hogy értelmes, Isten számára elfogadható zenét hallgassunk, írj egy e-mailt és küldöm neked ajándékba az ezzel kapcsolatos folyóiratot!
Hogyha bárkinek elfelejtettem volna küldeni az előzőekben megjelent és őt érintő folyóiratokat, akkor KÉREM, hogy jelezze e-mailben, sajnos, kicsit szétszórt vagyok.

SZÉP,BÉKÉS HETET KÍVÁNOK MINDENKINEK EGY CSODÁLATOS ZENÉVEL! ♥

Van...


... 5 perced?

Éjszaka

Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom,
alszik a pókháló közelében a légy a falon;
csönd van a házban, az éber egér se kapargál,
alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály,
kasban a méh, rózsában a rózsabogár,
alszik a pergő búzaszemekben a nyár;
alszik a holdban a láng, hideg érem az égen;
fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.

Radnóti Miklós

Fotó: Kailash Nadh

2011. augusztus 6., szombat

Van...


... 5 perced?
Akkor olvass velem klasszikus verseket. (Talán rendszeres cím lesz a blogomban... :) )

Akarsz-e játszani


A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig, mindig játszani,
akarsz-e együtt a sötétbe menni,
gyerekszívvel fontosnak látszani,
nagykomolyan az asztalfőre ülni,
borból-vízből mértékkel tölteni,
gyöngyöt dobálni, semminek örülni,
sóhajtva rossz ruhákat ölteni?
Akarsz-e játszani mindent, mi élet,
havas telet és hosszu-hosszu őszt,
lehet-e némán teát inni véled,
rubin-teát és sárga páragőzt?
Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni,
hallgatni hosszan, néha-néha félni,
hogy a körúton járkál a november,
az utcaseprő, szegény, beteg ember,
ki fütyürész az ablakunk alatt?
Akarsz játszani kígyót, madarat,
hosszú utazást, vonatot, hajót,
karácsonyt, álmot, mindenféle jót?
Akarsz játszani boldog szeretőt,
színlelni sírást, cifra temetőt?
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?
Virágok közt feküdni lenn a földön,
s akarsz, akarsz-e játszani halált?

Kosztolányi Dezső

Fotó: internet

Szép...

... hétvégét!
Egy érdekes zenei csemegével kívánom ezt nektek.
Szájharmonika a Carnegie Hallban? Igen! :)