2016. augusztus 27., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás. Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/08/ha_21.html


Miért van szervezetük az igaz keresztényeknek?
Az izraeliták idővel nem voltak méltók arra, hogy Isten népe legyenek, ezért Jehova a helyükbe a keresztény gyülekezetet léptette.
" Ezért mondom nektek, hogy az Isten királyságát elveszik tőletek, és olyan nemzetnek adják, amely megtermi gyümölcseit." Máté 21:43
"Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöli a prófétákat, és megkövezi azokat, akik hozzá küldettek — mily gyakran akartam egybegyűjteni gyermekeidet, miként a tyúk a szárnya alá gyűjti csibéit! De ti nem akartátok. Íme! Elhagyatottá lesz nektek a házatok." Máté 23:37, 38
Míg korábban az izraeliták voltak Jehova Istennek a tanúi, most az igaz keresztények azok.
" Simeon részletezte, hogyan fordította először az Isten a figyelmét a nemzetekre, hogy népet szerezzen közülük a nevének." Cselekedetek 15:14
" hogy akik megmaradnak az emberek közül, komoly igyekezettel keressék Jehovát, minden nemzetből való emberekkel együtt, azokkal, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja Jehova, aki véghezviszi ezeket," Cselekedetek 15:17


Jézus arra tanította a követőit, hogy szervezetten prédikáljanak és képezzenek tanítványokat minden nemzetben.
"Amint mentek, prédikáljatok, és mondjátok: »Elközeledett az egek királysága.«" Máté 10:7
"Amely városba vagy faluba csak bementek, járjatok utána, ki méltó abban, és maradjatok ott, míg tovább nem mentek." Máté 10:11
"És a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég." Máté 24:14
" Menjetek hát, és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetből való embereket, kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a szent szellemnek nevében,  és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok  minden napon a világrendszer befejezéséig." Máté 28:19, 20


A következő héten folytatjuk ezt a témát.
Mindenkinek szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok, szeretettel!


 Fotó: internet

Kisasszonyok...

... az egy régebbi rajzom.
Ha van kedvetek velem JÁTSZANI, akkor írjatok erről a képről néhány gondolatot, ami eszetekbe jutott róla. A játékos kedvű látogatóim közül valaki, akinek kedvez a szerencse, gazdagabb lehet az egyik képem nyomatával.
Játszatok velem! ✿2016. augusztus 21., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás. Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/08/ha.html


Miért van Istennek szervezett népe?
Miért szervezte Isten nemzetté az izraelitákat?
Ábrahám patriarcha leszármazottait Isten nemzetté szervezte, és törvényekkel látta el. A népet Izraelnek nevezte. Ők képviselték az igaz imádatot, és megőrizték Isten szavait.
"Ábrahám patriarcha leszármazottait Isten nemzetté szervezte, és törvényekkel látta el. A népet Izraelnek nevezte. Ők képviselték az igaz imádatot, és megőrizték Isten szavait." Zsoltárok 147:19,20
Istennek az volt a célja velük, hogy minden nemzet áldására legyenek.
"És a te magod által nyer áldást a föld minden nemzete, mert hallgattál a szavamra.«” 1Mózes 22:18


Isten azért választotta ki az izraelitákat, hogy tanúskodjanak róla. Ókori történelmük jól mutatja, hogyan válik az emberek javára, ha betartják Isten törvényeit.
"Tartsátok meg és cselekedjétek ezeket, mert ez a ti bölcsességetek és értelmetek a népek szeme előtt, akik hallanak majd mindezekről a rendelkezésekről, és ezt fogják mondani: »Ez a nagy nemzet bizony bölcs és értelmes nép.«" 5Mózes 4:6
Az izraeliták példájából az emberek sok mindent megtudtak az igaz Istenről.
"„Ti vagytok az én tanúim — ez Jehova kijelentése —, igen, szolgám, akit kiválasztottam, hogy ismerjetek és higgyetek bennem, és megértsétek, hogy én ugyanaz vagyok. Előttem Isten nem formáltatott, és utánam sem lett egy sem." Ézsaiás 43:10


A következő héten erre a kérdésre keressük a bibliai választ: Miért van szervezetük az igaz keresztényeknek?
Szép hetet, hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!


Fotó: internet

Kedvenc...

... gasztroblogomon újabb recept érhető el! :) bebelle: Lustaság fél egészség: Nem ez a mottóm, az fix. De van, amikor jó kicsit kikukkantani a mókuskerékből, és beleszippantani abba, hogy csinálják azok, akik.. nos há...2016. augusztus 13., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/07/ha_31.html


Jehova boldogan fogadja imádói családjába azokat, akik elutasítják a hamis vallást. Aki elfogadja Jehova kedves meghívását, a barátságát élvezheti, imádóinak meghitt családjához csatlakozhat, és örök életet nyerhet.
"Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, hogy senki sem hagyott el házat vagy fivéreket vagy nővéreket vagy anyát vagy apát vagy gyermekeket vagy szántóföldeket énértem és a jó hírért,  aki százannyit ne kapna most, ebben az időszakban: házakat, fivéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel, az eljövendő világrendszerben pedig örök életet." Máté 10:29, 30
„»Így tehát jöjjetek ki közülük, és különítsétek el magatokat — ezt mondja Jehova —, és ne érintsétek többé a tisztátalant«”; „»és én befogadlak titeket«”.  „»És én atya leszek nektek, ti pedig fiak és leányok lesztek nekem« — ezt mondja Jehova, a Mindenható.” 2Korintusz 6:16,17


Mit fog tenni Isten, hogy az emberiség boldog legyen?


Megnyugtató tudni, hogy a hamis vallások hamarosan ítéletben részesülnek. Az emberiség fellélegezhet majd. Soha többé nem fogják félrevezetni és megosztani az embereket hamis tanokkal. Mindenki egységesen az egyedüli igaz Istent fogja imádni.
" Örvendj miatta, ó, ég, ti szentek és ti apostolok, és ti próféták is, mert az Isten bírói büntetést hajtott végre rajta értetek!” Egy erős angyal pedig felemelt egy nagy malomkőhöz hasonló követ, a tengerbe vetette, és ezt mondta: „Így fogják levetni Babilont, a nagy várost sebes hajítással, és soha többé meg nem találják." Jelenések 18:20, 21
 Erre harsány hangot hallottam a trón felől, mely ezt mondta: „Íme! Az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakozni, azok pedig az ő népei lesznek. És maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak.” Jelenések 21:3,4
( A legcsodálatosabb ígéret, amit az ember valaha kapott! )


A következő héten is egy nagyon érdekes kérdésre keressük a Biblia válaszát: Miért van Istennek szervezett népe?
Akkor is szeretettel várlak benneteket! Addig is szép hetet, hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!
 Fotó: Internet

Három...

... hét után újra itthon! Hosszú hétvége, aztán már csak 1 hét a kórház és itthon leszek! Nehéz most bent lennem. DE! Bízom, hogy most is hasznos lesz.
Köszönöm Andi az ajándékodat, NAGYON örülök neki!
Gyorsan átszaladtam a bloglistámon, lesz mit visszanéznem. :)
Ma meglátogatnak anyuék.
Szeretnék valami nagyon személyeset csinálni az egyik doktornőnek, akit nagyon megszerettem.
Élvezni minden percét az itthonlétnek, a családommal töltött időnek.
Néha messzebb kell menni, hogy nagyobb rálátásunk legyen arra, amink van.
ÉS HÁLÁS VAGYOK!
Néhány kép az elmúlt hetekből.