2016. augusztus 21., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás. Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/08/ha.html


Miért van Istennek szervezett népe?
Miért szervezte Isten nemzetté az izraelitákat?
Ábrahám patriarcha leszármazottait Isten nemzetté szervezte, és törvényekkel látta el. A népet Izraelnek nevezte. Ők képviselték az igaz imádatot, és megőrizték Isten szavait.
"Ábrahám patriarcha leszármazottait Isten nemzetté szervezte, és törvényekkel látta el. A népet Izraelnek nevezte. Ők képviselték az igaz imádatot, és megőrizték Isten szavait." Zsoltárok 147:19,20
Istennek az volt a célja velük, hogy minden nemzet áldására legyenek.
"És a te magod által nyer áldást a föld minden nemzete, mert hallgattál a szavamra.«” 1Mózes 22:18


Isten azért választotta ki az izraelitákat, hogy tanúskodjanak róla. Ókori történelmük jól mutatja, hogyan válik az emberek javára, ha betartják Isten törvényeit.
"Tartsátok meg és cselekedjétek ezeket, mert ez a ti bölcsességetek és értelmetek a népek szeme előtt, akik hallanak majd mindezekről a rendelkezésekről, és ezt fogják mondani: »Ez a nagy nemzet bizony bölcs és értelmes nép.«" 5Mózes 4:6
Az izraeliták példájából az emberek sok mindent megtudtak az igaz Istenről.
"„Ti vagytok az én tanúim — ez Jehova kijelentése —, igen, szolgám, akit kiválasztottam, hogy ismerjetek és higgyetek bennem, és megértsétek, hogy én ugyanaz vagyok. Előttem Isten nem formáltatott, és utánam sem lett egy sem." Ézsaiás 43:10


A következő héten erre a kérdésre keressük a bibliai választ: Miért van szervezetük az igaz keresztényeknek?
Szép hetet, hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!


Fotó: internet

Nincsenek megjegyzések: