2016. augusztus 27., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás. Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/08/ha_21.html


Miért van szervezetük az igaz keresztényeknek?
Az izraeliták idővel nem voltak méltók arra, hogy Isten népe legyenek, ezért Jehova a helyükbe a keresztény gyülekezetet léptette.
" Ezért mondom nektek, hogy az Isten királyságát elveszik tőletek, és olyan nemzetnek adják, amely megtermi gyümölcseit." Máté 21:43
"Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöli a prófétákat, és megkövezi azokat, akik hozzá küldettek — mily gyakran akartam egybegyűjteni gyermekeidet, miként a tyúk a szárnya alá gyűjti csibéit! De ti nem akartátok. Íme! Elhagyatottá lesz nektek a házatok." Máté 23:37, 38
Míg korábban az izraeliták voltak Jehova Istennek a tanúi, most az igaz keresztények azok.
" Simeon részletezte, hogyan fordította először az Isten a figyelmét a nemzetekre, hogy népet szerezzen közülük a nevének." Cselekedetek 15:14
" hogy akik megmaradnak az emberek közül, komoly igyekezettel keressék Jehovát, minden nemzetből való emberekkel együtt, azokkal, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja Jehova, aki véghezviszi ezeket," Cselekedetek 15:17


Jézus arra tanította a követőit, hogy szervezetten prédikáljanak és képezzenek tanítványokat minden nemzetben.
"Amint mentek, prédikáljatok, és mondjátok: »Elközeledett az egek királysága.«" Máté 10:7
"Amely városba vagy faluba csak bementek, járjatok utána, ki méltó abban, és maradjatok ott, míg tovább nem mentek." Máté 10:11
"És a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég." Máté 24:14
" Menjetek hát, és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetből való embereket, kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a szent szellemnek nevében,  és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok  minden napon a világrendszer befejezéséig." Máté 28:19, 20


A következő héten folytatjuk ezt a témát.
Mindenkinek szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok, szeretettel!


 Fotó: internet

Nincsenek megjegyzések: