2016. augusztus 27., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás. Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/08/ha_21.html


Miért van szervezetük az igaz keresztényeknek?
Az izraeliták idővel nem voltak méltók arra, hogy Isten népe legyenek, ezért Jehova a helyükbe a keresztény gyülekezetet léptette.
" Ezért mondom nektek, hogy az Isten királyságát elveszik tőletek, és olyan nemzetnek adják, amely megtermi gyümölcseit." Máté 21:43
"Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöli a prófétákat, és megkövezi azokat, akik hozzá küldettek — mily gyakran akartam egybegyűjteni gyermekeidet, miként a tyúk a szárnya alá gyűjti csibéit! De ti nem akartátok. Íme! Elhagyatottá lesz nektek a házatok." Máté 23:37, 38
Míg korábban az izraeliták voltak Jehova Istennek a tanúi, most az igaz keresztények azok.
" Simeon részletezte, hogyan fordította először az Isten a figyelmét a nemzetekre, hogy népet szerezzen közülük a nevének." Cselekedetek 15:14
" hogy akik megmaradnak az emberek közül, komoly igyekezettel keressék Jehovát, minden nemzetből való emberekkel együtt, azokkal, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja Jehova, aki véghezviszi ezeket," Cselekedetek 15:17


Jézus arra tanította a követőit, hogy szervezetten prédikáljanak és képezzenek tanítványokat minden nemzetben.
"Amint mentek, prédikáljatok, és mondjátok: »Elközeledett az egek királysága.«" Máté 10:7
"Amely városba vagy faluba csak bementek, járjatok utána, ki méltó abban, és maradjatok ott, míg tovább nem mentek." Máté 10:11
"És a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég." Máté 24:14
" Menjetek hát, és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetből való embereket, kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a szent szellemnek nevében,  és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok  minden napon a világrendszer befejezéséig." Máté 28:19, 20


A következő héten folytatjuk ezt a témát.
Mindenkinek szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok, szeretettel!


 Fotó: internet

Kisasszonyok...

... az egy régebbi rajzom.
Ha van kedvetek velem JÁTSZANI, akkor írjatok erről a képről néhány gondolatot, ami eszetekbe jutott róla. A játékos kedvű látogatóim közül valaki, akinek kedvez a szerencse, gazdagabb lehet az egyik képem nyomatával.
Játszatok velem! ✿2016. augusztus 21., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás. Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/08/ha.html


Miért van Istennek szervezett népe?
Miért szervezte Isten nemzetté az izraelitákat?
Ábrahám patriarcha leszármazottait Isten nemzetté szervezte, és törvényekkel látta el. A népet Izraelnek nevezte. Ők képviselték az igaz imádatot, és megőrizték Isten szavait.
"Ábrahám patriarcha leszármazottait Isten nemzetté szervezte, és törvényekkel látta el. A népet Izraelnek nevezte. Ők képviselték az igaz imádatot, és megőrizték Isten szavait." Zsoltárok 147:19,20
Istennek az volt a célja velük, hogy minden nemzet áldására legyenek.
"És a te magod által nyer áldást a föld minden nemzete, mert hallgattál a szavamra.«” 1Mózes 22:18


Isten azért választotta ki az izraelitákat, hogy tanúskodjanak róla. Ókori történelmük jól mutatja, hogyan válik az emberek javára, ha betartják Isten törvényeit.
"Tartsátok meg és cselekedjétek ezeket, mert ez a ti bölcsességetek és értelmetek a népek szeme előtt, akik hallanak majd mindezekről a rendelkezésekről, és ezt fogják mondani: »Ez a nagy nemzet bizony bölcs és értelmes nép.«" 5Mózes 4:6
Az izraeliták példájából az emberek sok mindent megtudtak az igaz Istenről.
"„Ti vagytok az én tanúim — ez Jehova kijelentése —, igen, szolgám, akit kiválasztottam, hogy ismerjetek és higgyetek bennem, és megértsétek, hogy én ugyanaz vagyok. Előttem Isten nem formáltatott, és utánam sem lett egy sem." Ézsaiás 43:10


A következő héten erre a kérdésre keressük a bibliai választ: Miért van szervezetük az igaz keresztényeknek?
Szép hetet, hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!


Fotó: internet

Kedvenc...

... gasztroblogomon újabb recept érhető el! :) bebelle: Lustaság fél egészség: Nem ez a mottóm, az fix. De van, amikor jó kicsit kikukkantani a mókuskerékből, és beleszippantani abba, hogy csinálják azok, akik.. nos há...2016. augusztus 13., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/07/ha_31.html


Jehova boldogan fogadja imádói családjába azokat, akik elutasítják a hamis vallást. Aki elfogadja Jehova kedves meghívását, a barátságát élvezheti, imádóinak meghitt családjához csatlakozhat, és örök életet nyerhet.
"Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, hogy senki sem hagyott el házat vagy fivéreket vagy nővéreket vagy anyát vagy apát vagy gyermekeket vagy szántóföldeket énértem és a jó hírért,  aki százannyit ne kapna most, ebben az időszakban: házakat, fivéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel, az eljövendő világrendszerben pedig örök életet." Máté 10:29, 30
„»Így tehát jöjjetek ki közülük, és különítsétek el magatokat — ezt mondja Jehova —, és ne érintsétek többé a tisztátalant«”; „»és én befogadlak titeket«”.  „»És én atya leszek nektek, ti pedig fiak és leányok lesztek nekem« — ezt mondja Jehova, a Mindenható.” 2Korintusz 6:16,17


Mit fog tenni Isten, hogy az emberiség boldog legyen?


Megnyugtató tudni, hogy a hamis vallások hamarosan ítéletben részesülnek. Az emberiség fellélegezhet majd. Soha többé nem fogják félrevezetni és megosztani az embereket hamis tanokkal. Mindenki egységesen az egyedüli igaz Istent fogja imádni.
" Örvendj miatta, ó, ég, ti szentek és ti apostolok, és ti próféták is, mert az Isten bírói büntetést hajtott végre rajta értetek!” Egy erős angyal pedig felemelt egy nagy malomkőhöz hasonló követ, a tengerbe vetette, és ezt mondta: „Így fogják levetni Babilont, a nagy várost sebes hajítással, és soha többé meg nem találják." Jelenések 18:20, 21
 Erre harsány hangot hallottam a trón felől, mely ezt mondta: „Íme! Az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakozni, azok pedig az ő népei lesznek. És maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak.” Jelenések 21:3,4
( A legcsodálatosabb ígéret, amit az ember valaha kapott! )


A következő héten is egy nagyon érdekes kérdésre keressük a Biblia válaszát: Miért van Istennek szervezett népe?
Akkor is szeretettel várlak benneteket! Addig is szép hetet, hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!
 Fotó: Internet

Három...

... hét után újra itthon! Hosszú hétvége, aztán már csak 1 hét a kórház és itthon leszek! Nehéz most bent lennem. DE! Bízom, hogy most is hasznos lesz.
Köszönöm Andi az ajándékodat, NAGYON örülök neki!
Gyorsan átszaladtam a bloglistámon, lesz mit visszanéznem. :)
Ma meglátogatnak anyuék.
Szeretnék valami nagyon személyeset csinálni az egyik doktornőnek, akit nagyon megszerettem.
Élvezni minden percét az itthonlétnek, a családommal töltött időnek.
Néha messzebb kell menni, hogy nagyobb rálátásunk legyen arra, amink van.
ÉS HÁLÁS VAGYOK!
Néhány kép az elmúlt hetekből.


2016. július 31., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/07/ha_23.html


Nagy öröm arról is tudni, hogy Jehova nem felejtkezik meg azokról, akik őszinte szívűek, bármelyik hamis vallásnak legyenek is  a tagjai. Megismerteti velük az igazságot, hogy egybegyűjtse őket.
"Sok nemzet jön el, és ezt mondják: „Jöjjetek, menjünk fel Jehova hegyére, Jákob Istenének házához, és ő oktatni fog bennünket útjaira, mi pedig az ő ösvényein járunk.” Mert Sionból jön a törvény, és Jehova szava Jeruzsálemből." "Mert minden nép a maga istenének nevében jár, mi pedig Jehovának, a mi Istenünknek nevében járunk időtlen időkig, sőt örökké." Mikeás 4:2, 5
Mit tegyenek, akik őszintén keresik Istent? Jehova nem feledkezik meg azokról, akik szeretik azt, ami jó és helyes. Figyelmezteti őket, hogy hagyják el a hamis vallást. Akik szeretik Istent, készségesen változtatnak az életükön, hogy örömet szerezzenek neki.
"És hallottam, hogy egy másik hang ezt mondja az égből: „Menjetek ki belőle, népem, ha nem akartok részestársai lenni a bűneiben, és nem akartok kapni a csapásaiból." Jelenések 18:4
Az első században az istenfélő embereket nagy öröm töltötte el, amikor megismerték a Biblia tanításait az apostoloktól. A Jehovától szerzett ismeret megváltoztatta az életüket, boldogabbak lettek, célt és reményt kaptak. Követésre méltó a példájuk, mert miután a tudomásukra jutott Jehova üzenete, az ő szolgálatát tették az első helyre.
"Való igaz, hogy Jehova szava nem csupán Makedóniában és Akhájában zendült ki tőletek, hanem az Isten iránt való hiteteknek minden helyen híre ment, úgyhogy semmit nem szükséges mondanunk.  Mert ők maguk számolnak be róla folyton, hogy miként mentünk be közétek először, és hogyan tértetek az Istenhez bálványaitoktól, hogy rabszolgaként szolgáljatok egy élő és igaz Istennek," 1Tesszalonika 1:8, 9
"Igen, ezért van az, hogy szüntelenül hálát is adunk az Istennek, mert amikor az Isten szavát kaptátok, melyet tőlünk hallottatok, nem emberek szavaként fogadtátok el, hanem pontosan akként, ami igazából, Isten szavaként, amely munkálkodik is bennetek, hívőkben." 1Tesszalonika 2:13


A következő héten innen folytatjuk a kérdés megbeszélését, természetesen a Biblia alapján.
Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!


Fotó: Internet2016. július 23., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/07/ha_16.html


Az igaz vallás dicsőíti Istent. A hamis vallások haragra ingerlik őt olyan tanításokkal, melyek nincsenek benne a Bibliában. Téves elképzeléseket tanítanak Istenről és a halálról. Jehova azt szeretné, hogy az emberek megtudják az igazságot róla.
"Íme, minden lélek az enyém. Ahogy az apa lelke, úgy a fiú lelke is az enyém. Amely lélek vétkezik, az hal meg." Ezékiel 18:4
" Ez jó és elfogadható a mi Megmentőnk, Isten szemében,  akinek az az akarata, hogy mindenfajta ember megmentésben részesüljön, és az igazság pontos ismeretére jusson.  Mert e g y Isten van, és e g y közvetítő Isten és emberek között: egy ember, Krisztus Jézus, " 1Timóteusz 2:3-5
Mi fog történni a vallásokkal?
Milyen jó, hogy Istent nem lehet becsapni. Hiába állítják egy vallás képviselői, hogy szeretik Istent, ha valójában Sátán világát kedvelik.
"Házasságtörők, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Aki tehát a világ barátja akar lenni, az az Isten ellenségévé teszi magát." Jakab 4:4
Isten Szava a hamis vallásokat egy ókori város után Nagy Babilonnak nevezi, mert Noé napjainak Özönvizét követően Babilon városában indult virágzásnak a hamis imádat. Isten hamarosan véget vet a hamis vallásoknak, melyek félrevezetik és elnyomják az embereket.
"És egy a hét angyal közül — akiknél a hét csésze volt — odajött, és így szólt hozzám: „Jöjj, megmutatom neked a nagy szajha feletti ítéletet, aki sok vízen ül,  akivel paráznaságot követtek el a föld királyai,  a föld lakosai pedig lerészegedtek paráznasága borától.” Jelenések 17:1,2
"Homlokára egy név, egy rejtély volt írva: „Nagy Babilon, a szajháknak és a föld utálatosságainak anyja.” Jelenések 17:4
"A tíz szarv pedig, melyet láttál, és a vadállat, ezek meg fogják gyűlölni a szajhát, s elhagyottá és mezítelenné teszik, és megeszik a húsát, és teljesen elégetik őt tűzzel. Mert az Isten adta a szívükbe, hogy megvalósítsák gondolatát, igen, hogy egyazon gondolatukat megvalósítsák azáltal, hogy királyságukat a vadállatnak adják, míg be nem teljesülnek az Isten szavai."
Jelenések 17:16,17
"Ezért jönnek el egyetlen napon a csapásai: halál, kesergés és éhínség, és teljesen elégetik őt tűzzel, mert erős Jehova Isten, aki megítélte őt." Jelenések 18:8
(Kemény szavak, félelmetes gondolatok, DE! ezek Isten szavai, még türelmi időszak van, de a világesemények mutatják, hogy ennek hamarosan vége.)


A következő héten innen folytatjuk. Lehet, hogy velem, de valószínűbb, hogy a lányommal. :) 4 hétre elvonulok kicsit regenerálódni. Azokon a hétvégéken, amikor itthon leszek benézek.
Legyen szép és nyugodt hetetek! Sziasztok!


 Fotó: internet2016. július 22., péntek

Annak...

... idején, amikor kezdtem jobban megismerni a Bibliát, sok-sok kérdésemre választ kaptam. Ma már TUDOM, hogy mindegyikre. Sokat aggódtam, hogy mi lesz ezzel a gyönyörű bolygóval. Aztán megtudtam, hogy nem pusztul el, hiszen nem véletlenül teremtette Isten, szándéka van vele. Már írtam róla, hogy ez a bibliavers volt az egyik legnagyobb élményem tanulmányozás közben.


"De megharagudtak a nemzetek, és eljött a te haragod, és a meghatározott idő arra, hogy megítéltessenek a halottak, és megadd jutalmukat rabszolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek és azoknak, akik félik a nevedet, kicsiknek és nagyoknak, és pusztulást hozz azokra, akik pusztítják a földet.” Jelenések 11:18


Ez a cikk, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, egészen friss és világi forrásból származik. Ti is látjátok, hogy lépni kell?


A gyorsuló klímaváltozásra figyelmeztetett a Meteorológiai Világszervezet.
http://24.hu/kulfold/2016/07/22/fogy-az-idonk-meghuztak-a-veszharangot/

2016. július 20., szerda

Mert...

... újrahasznosítani jó! :)... és a kertben hímezni is! :)

... aztán látni az eredményét. Zalán párnácskája készült. (Az ötletet a Pinteresten találtam. Köszönet annak, aki megosztotta.)


 

Van...

... 5 perced?


 "Már elég az is, ha ellenállsz. A világ olyan, amilyen; de áldásod ne adjad hozzá." (Márai Sándor)


Fotó: internet