2016. szeptember 25., vasárnap

Ha...

...szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/09/ha_19.html


Miért érdemes még többet megtudnunk Isten örömteli üzenetéről?
Most, hogy áttekintettük a Biblia alapvető tanításait, kétségkívül megerősödött a Jehova iránti szeretetünk. Ám ezt a szeretetet tovább kell mélyítenünk.
"és mint újszülött csecsemők, fejlesszetek ki vágyakozást a szó hamisítatlan teje után, hogy megmentésre növekedjetek általa" 1Péter 2:2
Az örök életünk függ attól, hogy folytatjuk-e Isten Szavának a tanulmányozását, mert csak így tudunk még közelebb kerülni Istenhez.
"Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról." János 17:3
"tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, miközben várjátok Jézus Krisztus, a mi Urunk irgalmasságát az örök életre." Júdás 21
Ahogy növekszik az ismeretünk, a hitünk is szilárdabb lesz. Ez azért fontos, mert hit nélkül nem szerezhetünk örömet Istennek.
A hit a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása, a nem látható valóságok nyilvánvaló bizonyítása. [...] Hit nélkül pedig lehetetlen Isten kedvére lenni, mert aki elébe járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazója lesz azoknak, akik komoly igyekezettel keresik őt." Héberek 11:1, 6
Arra fogunk késztetést érezni, hogy megbánjuk a bűneinket, és olyan változtatásokat tegyünk, melyek a javunkra válnak.
"Tanúsítsatok tehát megbánást, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek, hogy felüdülés időszakai jöjjenek Jehova személyétől" Cselekedetek 3:19


A következő héten ezt a kérdést vizsgáljuk meg: Hogyan segíthetünk másoknak az Istenről szerzett ismerettel?
Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!


Fotó: Internet

2016. szeptember 24., szombat

Ma...

... voltam a Psychart 24 rendezvényen.
Ezt a képet festettem. 4 évszak a címe. Kiállítás valamikor novemberben lesz. Jótékonysági árverésre kerülnek a képek. Jól éreztem magam! :)

2016. szeptember 20., kedd

Esküvőre...

... készülünk. Hamarosan férjhez megy egy baráti család lánya. Szeretett volna egy képet tőlem. Itt a remek alkalom! :) Nagyon szépre szeretném elkészíteni, ez kicsit le is blokkolt, aztán hagytam napokig és ma - jött az ihlet! :)2016. szeptember 19., hétfő

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/09/ha_10.html


Hogyan működik Jehova Tanúinak a szervezete?
Az első században sokfelé voltak keresztény gyülekezetek. Javukra vált, hogy egy központi testület, a vezető testület irányította őket, mely Jézust ismerte el a keresztény gyülekezet fejének.
"És amint átutaztak a városokon, átadták az ottaniaknak megtartás végett a rendeleteket, amelyeket a Jeruzsálemben levő apostolok és vének hoztak. Így a gyülekezetek bizony továbbra is szilárdultak a hitben, és napról napra gyarapodtak számban." Cselekedetek 16:4,5
Jehova Tanúi ma szintén hasznot merítenek abból, hogy tapasztalt pásztorokból álló Vezető Testület irányítja őket. A Vezető Testület felvigyázza Jehova Tanúi fiókhivatalait, melyekben több mint 700 nyelvre fordítanak, illetve ennyi nyelven nyomtatnak bibliatanulmányozásra alkalmas kiadványokat. A Vezető Testület tehát a Szentírás alapján bátorítja és vezeti a több mint 100 000 gyülekezetet. A gyülekezetekben a pásztori feladatokat erre alkalmas férfiak, azaz vének látják el. Szeretettel gondoskodnak Isten nyájáról.
"Terelgessétek az Isten gondjaitokra bízott nyáját, nem kényszerűségből, hanem önként; nem is tisztességtelen nyereség szeretetéből, hanem buzgó készséggel;  nem is úgy, hogy hatalmaskodtok azokon, akik Isten öröksége, hanem úgy, hogy példaképeivé váltok a nyájnak." 1Péter 5:2,3
Jehova Tanúi szervezetten adják át az embereknek a Biblia üzenetét és képeznek tanítványokat. Ahogyan az apostolok tették, ők is házanként prédikálnak.
"eközben nem tartottam vissza magam attól, hogy elmondjak nektek mindent abból, ami hasznos, és attól sem, hogy nyilvánosan és házról házra tanítsalak benneteket," Cselekedetek 20:20
Bibliatanulmányozást ajánlanak azoknak, akik őszintén vágynak arra, hogy megismerjék az igazságot. Nemcsak egy szervezetet, hanem egy családot alkotnak, amelynek szerető Atyja van, és a tagjai testvérként törődnek egymással.
"Kötelesek vagyunk mindig hálát adni értetek az Istennek, testvérek, amint illendő, mivelhogy hitetek rendkívüli módon növekszik, s mindegyikőtök és mindnyájatok szeretete gyarapodik a másik iránt." 2Tesszalonika 1:3
Az teszi őket a legboldogabb családdá a földön, hogy szeretnének örömet szerezni Istennek és segíteni az embereknek.
"Boldog nemzet az, melynek Istene Jehova, A nép, melyet örökségül választott magának." Zsoltárok 33:12
" Mindenben bemutattam nektek, hogy ily módon fáradozva, segítsétek a gyengéket, és tartsátok elmétekben az Úr Jézus szavait, aki maga mondta: »Nagyobb boldogság adni, mint kapni.«” Cselekedetek 20:35


A következő héten egy fontos kérdésre kapunk bibliai választ: Miért érdemes még többet megtudnunk Isten örömteli üzenetéről?
Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!


 Fotó: Internet

2016. szeptember 18., vasárnap

Kedves...

... olvasóim! A szombati bibliatanulmányozást holnap tudom pótolni!
Szép hétvégét mindenkinek!


 Kép: Jo Grundy Artist

2016. szeptember 10., szombat

Ha...

...szombat, akkor bibliatanulmányozás. Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/09/ha.html


Hogyan kezdődött Jehova Tanúi modern kori szervezetének a munkája?
Az 1870-es években a Bibliakutatók kicsiny csoportja rég elfeledett bibliai igazságokra derített fényt. Tudták, hogy Jézus a prédikálómunka céljából alapította meg a keresztény gyülekezetet. Ezért az egész világon hirdetni kezdték a Királyságról szóló üzenetet. 1931-ben pedig felvették a Jehova Tanúi nevet.
"de erőt kaptok majd, amikor a szent szellem eljön rátok, és tanúim lesztek mind Jeruzsálemben, mind egész Júdeában, és Szamáriában, és a föld legtávolabbi részéig.” Cselekedetek 1:8
" Mikor pedig a pünkösd ünnepének napja már elkezdődött, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, [...] Mindnyájan beteltek szent szellemmel, és különböző nyelveken kezdtek szólni, úgy, ahogy a szellem megadta nekik, hogy szóljanak." Cselekedetek 2:1, 4
" És a templomban és házról házra mindennap szakadatlanul folytatták a tanítást és a jó hír hirdetését a Krisztusról, vagyis Jézusról." Cselekedetek 5:42


A következő héten erre a kérdésre keressük a Biblia válaszát: Hogyan működik Jehova Tanúinak a szervezete?
Szép hetet, hasznos elmélkedést kívánok mindnyájunknak!


Fotó: Internet

Mindfullness...
... vagy tudatos jelenlét.
Én nagyon megörültem, amikor rátaláltam erre az előadásra. Nagyon sokat segít ez a módszer a lelki egészségünk megőrzésében, ill. ha már megroppant ez a törékeny egyensúly, segít a helyreállításában vagy jobbá tételében. Egy céges összejövetel keretében hangzik el, ez most nem fontos! Köszönöm, hogy hallhattam!

2016. szeptember 9., péntek