2016. december 6., kedd

Mikulás...

... ki is vagy te?! Te tudod?


"A Szent Miklós napi magyar népi hagyományok német hatást tükröznek. A katolikus szent kultuszát Németországba a 10. században vitték el a kereskedők. A középkorban szerepjátékokkal emlékeztek meg Szent Miklós tetteiről . Kezdetben a különféle játékokban a kolostori iskolák legifjabb diákja alakította Miklóst. Később ezt a szerepet a felnőttek vették át. Ebből alakult ki aztán a szokás és került Magyarországra, hogy az ünnepnap előestéjén, egy később magyar nyelvterületen „Mikulás”-nak elnevezett piros köpenybe öltözött apó, házról házra járt és vizsgáztatta, dicsérte, ajándékokkal halmozta el a gyerekeket, vagy éppenséggel megfenyítette, megbüntette őket. A modern magyar néphagyomány szerint december 5. éjjelén – december 6. hajnalán a Mikulás meglátogatja a gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. Ez a népszokás, azaz az ablakba kitett csizmákba ajándékot helyező titokzatos Mikulásjárás körülbelül egy évszázadra tekint vissza. Magyar nyelvterületen Mikulás alakjára használatos az újabb keletű, a szélesebb körben csak az 1950-es évek óta elterjedt, Télapó elnevezés is, ami feltételezhetően teljesen téves összemosása a különböző kultúrkörök hagyományainak.[4] A képzeletbeli ajándékosztó alakjának elnevezésére régóta használt „Mikulás” elnevezés 1856-tól eredeztethető és egy olyan „lény”, illetve népi mesealak elnevezése, aki december 6-án, Szent Miklós napján megajándékozza a gyermekeket.
A Mikulás szó cseh származású, maga az ajándékozás szokása pedig osztrák hatásra terjedt el a magyar családoknál.[5] A Mikuláshoz köthető magyar néphagyomány azonban a globalizáció hatására megváltozott: addig amíg a két világháború között a Mikulás alakja a mennyben élt, a gyerekeket az égből figyelte, segítői pedig manók, angyalok vagy krampuszok voltak, addig a mai fogyasztói társadalmakban egyre inkább elterjed az a nézet, hogy Mikulás, illetve országonként más-más alak, aki a mi jóságos Mikulásunk megfelelője, a Lappföldön él, szánját rénszarvasok húzzák, a segítők pedig általában elmaradnak mellőle." Wikipédia


Attól függően, hogy egy gyermek hol nő fel, azt mesélik neki, hogy a Mikulás, a Télapó, Père Noël, Knecht Ruprecht, a mágusok, a Jultomten (vagy Julenissen) manó vagy a La Befana nevű boszorkány hoz ajándékot neki (The World Book Encyclopedia. 1984, 3. köt., 414. o.). Természetesen e történetek egyike sem igaz. Vajon ilyen történetek mesélése tiszteletet fog ébreszteni a gyermekekben az igazság iránt, és tiszteletet szerez egy ilyen szokás Jézus Krisztusnak, aki azt tanította, hogy Istent igazsággal kell imádni? (Ján 4:23, 24).
Van-e kivetnivaló abban, hogy részt veszünk nem keresztény eredetű ünnepeken, ha azt nem vallásos szándékkal tesszük?
Ef 5:10, 11: „ Állandóan bizonyosodjatok meg arról, hogy mi elfogadható az Úr előtt, és ne vegyetek többé részt velük a sötétséghez tartozó gyümölcstelen cselekedetekben, hanem inkább még feddjétek is őket.”
2Kor 6:14–18: „mi közössége van az igazságosságnak és a törvénytelenségnek? Vagy mi részessége van a világosságnak a sötétséggel? Továbbá miféle összhang van Krisztus és Beliál között? Vagy mi része van a hithűnek a nem hívővel? És mi egyezsége van Isten templomának a bálványokkal? . . . »,Így tehát jöjjetek ki közülük, és különítsétek el magatokat — ezt mondja Jehova —, és ne érintsétek többé a tisztátalant’«; »,és én befogadlak titeket’« . . . »,ti pedig fiak és leányok lesztek nekem’ — ezt mondja Jehova, a Mindenható.«” (Ha valaki őszintén szereti Jehovát, és az minden vágya, hogy elnyerje a tetszését, az segítségére lesz abban, hogy megszabaduljon a keresztényhez nem illő szokásoktól, amelyekhez korábban talán kötődött érzelmileg. Aki valóban ismeri és szereti Jehovát, az nem érzi úgy, hogy valamiképp meg lesz fosztva a boldogságtól, ha menekül olyan szokásoktól, melyek hamis isteneket tisztelnek, vagy amelyek a hamisságot mozdítják elő. Az őszinte szeretet arra indítja, hogy örvendezzen, de ne az igazságtalanságnak, hanem az igazsággal. [Lásd: 1Korintusz 13:6.])


Fotó: Internet

2016. december 4., vasárnap

Hogyan...

...élhetünk boldog családban? A bibliaversekre kattintva el tudod őket olvasni az online Bibliában, ami olvasható, letölthető és hallgatható!)


3. TÉMA

Hogyan oldhatjátok meg a problémákat?


2. HALLGASS FIGYELMESEN, LEGYÉL MEGÉRTŐ
MIT MOND A BIBLIA? „Gyöngéd vonzalommal legyetek egymás iránt. A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek” (Róma 12:10). Sokat számít, mennyire figyelsz a házastársadra, amikor beszél. Próbáld megérteni őt, legyél együtt érző és alázatos (1Péter 3:8; Jakab 1:19). Ne csak úgy tegyél, mintha figyelnél. Ha lehet, hagyd félbe, amivel éppen foglalkozol, és tényleg figyelj rá. Vagy kérd meg, hogy inkább később beszéljetek a problémáról. Ha a társadnak tekinted őt, nem pedig az ellenségednek, nem fogsz könnyen megsértődni (Prédikátor 7:9).
MIT TEHETSZ?
  • Türelmesen hallgasd végig a párod, még akkor is, ha nem értesz egyet azzal, amit mond.
  • Láss a szavai mögé! A testbeszéd és a hangnem is sokat elárul.

A következő héten is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra!

Fotó: Internet

2016. november 27., vasárnap

Hogyan...

... ... élhetünk boldog családban? (A bibliaversekre kattintva el tudod őket olvasni az online Bibliában, ami olvasható, letölthető és hallgatható!)


3. TÉMA

Hogyan oldhatjátok meg a problémákat?

„Buzgón szeressétek egymást, mert a szeretet bűnök tömegét fedezi el” (1Péter 4:8)
Számítanotok kell rá, hogy a közös élet problémákat is hozhat. Miből adódhatnak nehézségek? Időnként abból, hogy eltérő a gondolkodásotok, más a családi hátteretek, és másképp éreztek. Olykor rajtatok kívül álló okok és váratlan helyzetek miatt is lehetnek nehézségeitek.
Sokszor az tűnik a legegyszerűbb megoldásnak, ha figyelmen kívül hagyjuk a gondokat. A Biblia viszont azt tanácsolja, hogy nézzünk szembe velük (Máté 5:23, 24). Ha alkalmazzuk az alapelveit, a lehető legjobb megoldáshoz jutunk.

1. BESZÉLJÉTEK MEG A NEHÉZSÉGET
MIT MOND A BIBLIA? „Ideje [van] a szólásnak” (Prédikátor 3:1, 7). Szakítsatok időt arra, hogy megbeszéljétek a nehézséget. Őszintén mondjátok el egymásnak, mit gondoltok és hogyan éreztek. A Biblia ezt írja: „igazat mondjon mindegyikőtök a felebarátjának” (Efézus 4:25). Még ha felkavar is valami, akkor se engedd szabadjára az indulataidat. Egy nyugodt válasszal elkerülheted, hogy a beszélgetés veszekedésbe csapjon át (Példabeszédek 15:4; 26:20).
Akkor is maradj kedves, ha nem értesz egyet a házastársaddal, mindig szeretettel és tisztelettel bánj vele (Kolosszé 4:6). Törekedjetek minél hamarabb megoldást találni a problémára. Az nem fog segíteni, ha nem szóltok egymáshoz (Efézus 4:26).

MIT TEHETTEK?

  • Válasszatok megfelelő alkalmat a nehézség megbeszélésére.
  • Amikor a társad beszél, ne szakítsd félbe. Te is sorra kerülsz.
A következő héten is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra.

Fotó: internet

2016. november 26., szombat

Sokszor...

... néztem és nézek felfelé! Mit gondolsz mi van odafenn?!


Gondolkodtál már azon, milyen lehet a szellembirodalom, és kik élnek ott? Ha igen, nem te vagy az egyetlen, akit ez érdekel. Az embereket már évezredek óta foglalkoztatja az égi világ. Némelyek úgy hiszik, hogy elhunyt őseik élnek ott, és tisztelettel kell adózniuk nekik. Mások egy békés, nyugodt helynek képzelik, melyet mennyországnak hívnak, és szerintük ott élnek az angyalok és a feltámadt, jó emberek. És vannak olyanok is, akik szerint a szellembirodalom sok millió istenségnek ad otthont.


Sokak szerint viszont nem tudhatjuk, mi van odafent. Úgy gondolják, még senki sem jött le onnan, hogy elmondja, mit látott. Ám ez az érvelés nem állja meg a helyét. Jézus Krisztus az égben, a szellembirodalomban élt, mielőtt a földre jött. Erről teljesen nyíltan beszélt az első századi vallásvezetőknek: „én nem azért szálltam alá az égből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem.” Jézus azért mondhatta az apostolainak, hogy az „Atyám házában sok lakóhely van”, mert a saját szemével látta (János 6:38; 14:2).
Jézusnak az Atyja természetesen Isten, és a neve Jehova. Jehova „háza” az egekben van (Zsoltárok 83:18). Így hát a láthatatlan szellembirodalomról senki sem adhat jobb leírást, mint Jehova Isten és Jézus Krisztus. Isten hűséges szolgái sok rendkívüli látomást kaptak az égi világról.
A következő cikkben olyan részeket vizsgálunk meg a Bibliából, melyek leírják, milyen látomásokat kapott néhány ember. De közben ne feledjük, hogy a szellembirodalom nem anyagi világ. Az ott lévő dolgok nem láthatók, és nem tapinthatók. Ezért Isten olyan kifejezésekkel mondta el, mi van a szellembirodalomban, melyeket nem csak szellemi lények értenek. Olyan látomásokban jelenítette meg az égi világot, melyeket mi is fel tudunk fogni. A látomások segítenek majd megértenünk, kik élnek a szellembirodalomban, ahol „sok lakóhely van”.

Kép: internet

2016. november 23., szerda

Csodaoldalra...

... találtam. Bár lehet, hogy túlzok és "csak" emberi, jó értelemben vett 21. századi!
Figyelmetekbe ajánlom!
http://tulsokcucc.hu/2016. november 21., hétfő

Hogyan...

... élhetünk boldog családban? (A bibliaversekre kattintva el tudod őket olvasni az online Bibliában, ami olvasható, letölthető és hallgatható!)


ÓVD A SZÍVEDET
MIT MOND A BIBLIA? „Mindaz, aki kitartóan néz asszonyra, hogy szenvedélyre gyúljon iránta, már házasságtörést követett el vele szívében” (Máté 5:28). Ha valaki erkölcstelen gondolatokon időzik, bizonyos értelemben hűtlen a házastársához. 


Jehova erre int: „óvd szívedet” (Példabeszédek 4:23; Jeremiás 17:9). Hogyan teheted ezt meg? Nagyon vigyáznod kell rá, hogy mit nézel (Máté 5:29, 30). Kövesd Jób példáját, aki szövetséget kötött a szemével, azaz elhatározta, hogy a feleségén kívül soha nem néz más nőre vonzalommal (Jób 31:1). Szilárdan határozd el, hogy nem nézel pornográf anyagokat. Semmiképp se engedd, hogy bármilyen romantikus kötődés is kialakuljon közted és egy olyan személy között, aki nem a házastársad.


MIT TEHETSZ?
  • Tedd nyilvánvalóvá mindenki előtt, hogy teljes mértékben ragaszkodsz a házastársadhoz, és a szíved csak az övé.
  • Vedd figyelembe a házastársad érzéseit, és azonnal vess véget minden kapcsolatnak, amely miatt kényelmetlenül érezné magát.

VÁLTOZTASS, HA KELL

Légy őszinte önmagadhoz, ismerd fel a gyengeségeidet (Zsoltárok 15:2). Ne szégyellj segítséget kérni (Példabeszédek 1:5). Ha erkölcstelen gondolataid vannak, kitartóan harcolj ellenük. Ne keseredj el! (Példabeszédek 24:16). Jehova megáld, ha erőfeszítéseket teszel, hogy hűséges maradj a házastársadhoz.

KÉRDEZD MEG MAGADTÓL:

  • Hogyan tölthetnék több időt a házastársammal?
  • A házastársam a legjobb barátom?
A következő héten is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra.
 Fotó: internet

2016. november 18., péntek

Van...

... 5 perced?Felemás őszi ének

építsd föl minden éjszaka
építsd föl újra s újra
amit lerombol benned a
nappalok háborúja
ne hagyd kihunyni a tüzet
a százszor szétrúgottat
szítsd a parazsat nélküled
föl újra nem loboghat
nevetségesen ismerős
minden mit mondtam s mondok
nehéz nyarunk volt itt az ősz
s jönnek a téli gondok
már csak magamat benned és
magamban téged óvlak
ameddig célja volna még
velünk a fönnvalónak


Kányádi Sándor
 
Budapest, 1995.

Fotó: Internet