2010. november 29., hétfő

Csak...


... az igazság szerint... :)

"Lehet egy pogány ünnepből keresztény ünnep?
OLASZORSZÁGBAN 2004 telén, a karácsonyi időszakban heves vita támadt. Iskolai vezetők és tanárok amellett foglaltak állást, hogy a lehető legkevesebbre kell csökkenteni mindent, ami a vallásos karácsonyi hagyományokhoz kapcsolódik, vagy akár teljesen el kell törölni ezeket. Azért javasolták ezt, hogy tiszteletet mutassanak az olyan, egyre növekvő számban lévő tanulók iránt, akik se nem katolikusok, se nem protestánsok. Mások azonban – az oktatás területén, és egyéb körökben is – azt követelték, hogy tartsák tiszteletben a hagyományokat, és őrizzék meg őket.
Eltekintve e vitától, lássuk, hogy mi is az eredete sok karácsonyi hagyománynak. Miközben a vita a csúcspontjához közeledett, a vatikáni L’Osservatore Romano című újság néhány érdekes észrevételt közölt.
A karácsony ünneplésének időpontjával kapcsolatban ezt írta ez a katolikus lap: „Jézus születésének tényleges dátuma történelmi szempontból ismeretlen, mivel sem a római történelem, sem az akkori népszámlálás, melyet a császár rendelt el, sem pedig az azt követő évszázadok kutatásai nem utalnak rá egyértelműen . . . Ahogy ez köztudott, a december 25-ei dátumot a római egyház választotta a negyedik században. Ezt a napot a pogány Rómában a Napistennek szentelték . . . Jóllehet a kereszténységet ekkorra már Konstantin egyik ediktuma elismerte Rómában, a Napistenről . . . szóló mítosz még mindig széles körben elterjedt volt, főként a katonák között. A fent említett ünnepek, melyek mindegyikét december 25-én tartották, a népszerű hagyományokban gyökereztek. Ez adta az ötletet a római egyháznak, hogy keresztény tartalommal ruházza fel ezt a napot. Ezt azáltal tette, hogy a Napisten helyére az Igazságosság igaz Napját, Jézus Krisztust állította, ezt a napot választva arra, hogy ünnepeljék a születését.”
Mit mondhatunk a karácsonyfáról, amely ma már a katolikus hagyomány része?
A cikk, mely ebben a katolikus újságban jelent meg, rávilágított, hogy annak idején, az ókorban sok örökzöldről, mint például „a magyalról, a szúrós csodabogyóról, a babérról és a fenyőágakról úgy gondolták, hogy mágikus vagy gyógyító erejük megelőzi a betegséget”. A cikk így folytatódott: „December 24-én, karácsonyeste Ádámra és Évára emlékeztek a földi Paradicsomban található Fa nagyon népszerű története által . . . A fának almafának kellett volna lennie, de mivel az almafa nem illett a télhez, fenyőfát állítottak a színpadra. Az ágakra almát aggattak, vagy összetört kekszből készült, különleges formájú ostyákat, melyek a jövőben bekövetkező Megváltást szemléltették, illetve Jézus eukarisztikus jelenlétét jelképezték. Emellett gyerekeknek szánt édességgel és ajándékkal is díszítették a fát.” Mi történt később?
A L’Osservatore Romano megemlítette, hogy a karácsonyfa állításának hagyománya Németországban kezdődött a XVI. században, majd hozzáfűzte: „Olaszország az egyik utolsó ország volt, ahol meghonosodott a karácsonyfa, részben a miatt a meglehetősen elterjedt szóbeszéd miatt, hogy a karácsonyfa protestáns szokás, és ezért a jászollal [betlehemes jelenettel] kellene helyettesíteni.” VI. Pál pápa „vezette be azt a szokást, hogy [a római Szent Péter téren] egy hatalmas karácsonyfát állítanak fel” a betlehemes jelenet közelében.
Elfogadhatónak tartod azt, hogy egy vallási vezető látszólagos keresztény tartalommal ruház fel eseményeket és jelképeket, amelyek ősi pogány szokásokban gyökereznek? Azzal kapcsolatban, hogy mi a helyes út, a Szentírás így inti az igaz keresztényeket: „mi közössége van az igazságosságnak és a törvénytelenségnek? Vagy mi részessége van a világosságnak a sötétséggel?” (2Korintusz 6:14–17)."

Drága...... kis "tanítványaim" ma ezeket alkották...
... jó velük... :)

2010. november 28., vasárnap

Ebben...


... az Istentől elidegenedett világban a legnagyobb vágyam, hogy ezt meg tudjam tenni... :)

" Végezetül, testvérek, AMIK CSAK IGAZAK, amik csak komoly figyelmet érdemelnek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak szeretetre méltók, amikről csak jót mondanak, ha van valami erény, és ha van valami dicséretre méltó, továbbra is azokkal foglalkozzatok. 9 Amiket tanultatok, el is fogadtatok, hallottatok is, és láttatok is velem kapcsolatban, azokat cselekedjétek; és a békének Istene veletek lesz." Filippi 4:8,9

Fotó: internet

2010. november 27., szombat

Engem...

... meghatott ez az előadásmód, annyira egyszerű, a legjobb értelemben nőies... :)

Tomana...

... veled érzek...

2010. november 25., csütörtök

89...


... éve született Pilinszky János..., kamaszkorom és ifjúságom kedvenc költője...
... szakdolgozatom "témája"...
... most az egyik legszebb versével emlékezem rá..., gyengébb idegrendszerű kedves olvasóim itt álljanak meg, komolyan mondom..., mert, ahogy nagyanyám mondta volt: "Sírás lesz a vége..."
... én szóltam előre...KZ-oratórium
(Részlet)

(Mint egy másik történetben, fokozott egyszerűséggel.)
Hol volt, hol nem volt,
élt egyszer egy magányos farkas.
Magányosabb az angyaloknál.

Elvetődött egyszer egy faluba,
és beleszeretett az első házba, amit meglátott.

Már a falát is megszerette,
a kőművesek simogatását,
de az ablak megállította.

A szobában emberek ültek.
Istenen kívül soha senki
olyan szépnek nem látta őket,
mint ez a tisztaszivü állat.

Éjszaka aztán be is ment a házba,
megállt a szoba közepén,
s nem mozdult onnan soha többé.

Nyitott szemmel állt egész éjszaka,
s reggel is, mikor agyonverték.

Hogyha...


... kimentek a Vörösmarty téri téli vásárba, akkor biztosan sok szépet láttok... :)
... hogyha megtaláljátok ezt a standot és azt mondjátok, hogy "Szera", akkor 5 % kedvezményt is kaptok..., oldalt a hosszú láncok az én kezem munkái... :)
Kellemes nézelődést!
Hétfőtől Nóra képeslapjai is kaphatók lesznek... :)
http://mamrae.blogspot.com/

2010. november 23., kedd

Hogyha...


... te is kínlódsz az angollal, szerintem hasznát veheted... :)
http://vegreangolul.hu

2010. november 22., hétfő

Sorsoltam...


... :)
Bizonyára elhiszitek nekem, hogy "valósak az adatok", elvileg tudom majd fényképpel dokumentálni...
... feltéve, hogy fel tudom tölteni... (a segítőm alszik, mert sűrű mostanában minden napja)

Tehát a narancsos győztesem: LARA http://kezmuvessarok.blogspot.com/
... a zöld győztese: KÉKMADÁR http://keramiamania.blogspot.com/

Gratulálok a nyerteseknek!
Kérem, hogy írjátok meg a címeteket az e-mail címemre... :)

KÖSZÖNÖM, hogy velem játszottatok!

...és a nyeremény meglepetés, hogyha elküldtem megmutatom... :)

Ma...


... van a napunk... :)
... ma sorsolok, de kicsit később...
... ma felteszem az egyik kedvenc versrészletemet...
... ma is járatom az agyam, biztosan nem kellene, már túl vagyok a hírek
elolvasásán...
... ma is tudatosodik bennem, hogy hol tartunk "az idő áramlatában"...

"Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,
de mi férfiak férfiak maradjunk
és nők a nők - szabadok, kedvesek
- s mind ember, mert az egyre kevesebb"...

József Attila: Thomas Mann üdvözlése

Szép, békés napot mindenkinek!

FOTÓ: INTERNET

2010. november 21., vasárnap

Babócánál...


... találtam... :)

Voltaire: Vers a természeti törvényről

Büszkén tartózkodó hited példa – jegyében
légy irgalmas, nyugodt, légy bölcs és engedékeny,
Más álmát meg ne fojtsd, hogy elérd célodat:
A szelídség az út és tévút a harag.
Nyomorult napjaink sok gondja közt imígyen,
Testvérekként vagyunk, atyánk egyazon Isten.
Egymást segítsük is, viselni terheinket,
Vegyük észre, aki bajába belegörnyed.
Ellenségünk ezer gyötri, kegyetlen, éltünk,
Melyet elátkozunk s mégis oly drága nekünk.
Megtévesztett szívünk nem lel támaszt, vezért,
Vágyaitól elég, kíntól megfagy ezért,
Hát egyikünk sem élt könny – ismeretlenül.
A társaság ily – oly bűbája könyörül
Fájdalmainkon, ím, egynéhány pillanatra:
De a kór túl komoly, arra gyógyírt hogy adna!
Ah! ne mérgezzük azt, mi nyugtunk még maradt.
Látom sötét zugon a gályarabokat,
E láncolt bőszeket, ők is segítenek
Egymásnak, hogy a vas láncokkal küzdjenek.

Köszönöm!
http://edesotthon.blogspot.com/

2010. november 20., szombat

Két...


... "újdonság"... :)
... a kis tartót most varrtam, a benne lévő "dolog" pedig az ajándékom apától... :)

2010. november 18., csütörtök

2010. november 17., szerda

Amikor...


...látom egeidet, ujjaidnak műveit, A holdat és a csillagokat, melyeket készítettél:  4 Micsoda a halandó, hogy gondolsz rá, És a földi ember fia, hogy gondját viseled? (Zsoltárok 8:3-4)

FOTÓ: INTERNET

2010. november 15., hétfő

Mert...... az ő láthatatlan tulajdonságai világosan látszanak a világ teremtésétől fogva, mivel az alkotott dolgokból érzékelhetők, igen, az ő örök hatalma és istensége, úgyhogy nincs mentség számukra; (Róma 1:20)

Mindenkinek szép, békés estét és álmokat kívánok!
B. N.! Álmodj szépeket! :)

2010. november 14., vasárnap

Azt...

... mondta nekünk -csalódottan- az egyik neves képeslapkiadó munkatársa, hogy mamár az emberek nem küldenek képeslapot...
... szomorú, de biztosan igaz...
... új idők, új szelek...
... DE! még mindig vannak kedves fiatal emberek, akik szembe mennek ezekkel a viharos szelekkel és pl. képeslapokat rajzolnak...
... nézzetek be ide, hátha érdekesnek találjátok:
http://mamrae.blogspot.com/

Ajándék...


... mellé, varrni szeretőknek, szeretettel... :)
Forrás: INTERNET

Nem ...


... hiszem, hogy hőzöngeni szoktam, de most megteszem...
... hamarosan indul egy sorozat, aminek a rövidítése 2db v betű...
... mindenkinek magánügye, hogy mit néz a tv-ben...
... belefutottam a reklámjába...
... EZ A VILÁG MINDEN ILLÚZIÓT KI AKAR ÖLNI AZ EMBEREKBŐL...
... aki látta, tudja, hogy miről beszélek...
... undorodom...

A Biblia így ír az öregekről:

"Az ifjak szépsége az ő erejük, az idős emberek pompája pedig az ősz hajuk." Példabeszédek 21:29

Én így akarom látni őket!!!

FOTÓ: INTERNET

2010. november 11., csütörtök

Titkos...... játék... :)
Csak annyit kell megírnotok a megjegyzésben, hogy a zöld vagy a narancssárga színt választjátok!
A játék határideje: november 21-e, éjfél...
... másnap lesz a házassági évfordulónk és ez egy szép nap... :)
... ezért ajándékozlak meg benneteket... :)
... játszatok velem!

A...... a macskásat Nórának...
... a madarasat nekem... :)
http://vusova.blogspot.com/

2010. november 10., szerda

Ilyenek...

... vagyunk?!
... ilyenek... :(

Egy...


... újabb játék... :)

http://www.bebitunderorszaga.blogspot.com/

Egy...


... szép gondolat...
... mondhatjuk, életmentő...
... küldöm egy pici faluba, egy pici kislány anyukájának, így kívánva neki szép napot... :)
... persze MINDENKI olvassa szeretettel... :)
 "Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csakis énáltalam." János 14:6
FOTÓ: INTERNET

2010. november 3., szerda

Mammka...


... kukucskálj be ebbe a blogba és nézd meg az utolsó bejegyzést... :)
... ezzel kívánok neked szép napot, meg persze mindenkinek, aki erre jár... :)
http://verom.canalblog.com/

2010. november 2., kedd

Ez...


... a kép azt a férfit ábrázolja, aki a legkedvesebb az életemben... :)
... na jó, nem most készült... :)
... plusz: NYERTEM! Kricsár Annamária láncát! Úgy örülök neki! Köszönöm!

Már...


... fent van a képem a licitálhatók között...
... persze nem arra buzdítalak benneteket, hogy az én képemmel segítsetek, de ha valakinek tetszik..., akár ezzel is segíthet a vörösiszap áldozatain...:)
http://www.iszaparveres.com/category/image-galleries/arveresre-felajanlott-kepek?page=22
Kép: INTERNET
ITT LEHET LICITÁLNI:
http://www.vatera.hu/listings/index.php?us=iszaparveres