2016. december 22., csütörtök

Minden...

... kedves errejáró lelkiismeretét maximálisan figyelembe véve írom ezt a blogbejegyzést.


Mit mond a Biblia a karácsonyról?
A Biblia nem ír arról, hogy pontosan mikor született Jézus, és arról sem, hogy meg kellene ünnepelnünk a születésnapját. M’Clintock és Strong műve megjegyzi: „A karácsony megünneplése nem isteni intézkedés, és az Úsz. [Újszövetség] sem tekinthető az eredetének(Cyclopædia).
Sőt, ha megvizsgáljuk a karácsony történetét, kiderül, hogy pogány vallási rítusokból ered. A Biblia feltárja, hogy Istent megbántjuk azzal, ha olyan módon próbáljuk meg imádni őt, amelyet elítél (2Mózes 32:5–7).


A karácsonyi szokások eredete
1. Jézus születésnapjának a megünneplése: Arról. . . nincsenek feljegyzések, hogy [a korai keresztények Krisztus] születéséről is megemlékeztek volna. A Katolikus Enciklopédia szerint »Karácsony nem szerepelt a korai egyház ünnepei között«” (Babilon misztériumvallása régen és ma, 155. o.). „A születésnek megünneplése a régi keresztényeknél ismeretlen szokás volt” (Borbély István: Karácsony története. Keresztény Magvető, 1973. 3–4. sz. 188. o.).
2. December 25-e: Jézus nem december 25-én született. „Máig tisztázatlan, miért került a karácsony december 25-ére, de nagyon valószínű, hogy a régi keresztények így akarták háttérbe szorítani a »legyőzhetetlen nap születésé«-nek (natalis solis invicti) pogány római ünnepét”, mely a téli napfordulóhoz kötődött (Britannica Hungarica, 10. kötet, 134. oldal).
3. Ajándékozás, lakmározás, vigadozás: A Saturnalia. . . hatása máig érezhető a nyugati világ karácsonyhoz és új évhez kötődő szokásain. A Saturnaliát eredetileg december 17-én ülték meg, de később hét napig tartó ünnepséggé terebélyesedett. Az év legvidámabb eseménye volt, ilyenkor szünetelt a munka és a kereskedés. . . bőkezűen megajándékozták egymást” (Britannica Hungarica, 16. kötet, 134. oldal).
4. Karácsonyi fények: Egy vallási enciklopédia szerint az európaiak „fényekkel és mindenféle örökzöldekkel” díszítették az otthonukat, ugyanis ezzel ünnepelték a téli napfordulót, és így űzték el a gonosz szellemeket (The Encyclopedia of Religion).


5. Karácsonyfa: A pogány európaiak között elterjedt a fák tisztelete, és ez a hagyomány a keresztény hit felvétele után is tovább élt. . . fát állítottak fel a házban vagy a bejáratnál a téli napfordulókor” (Britannica Hungarica, 10. kötet, 141. oldal).
6. Fagyöngy, magyal: A druidák mágikus erőt tulajdonítottak a fagyöngynek. Az örökzöld magyalt a nap visszatérésének ígéreteként imádták(The Encyclopedia Americana).
Fotó: internet


Kedveseim! Legyenek szép, pihentető napjaitok! ✿❀♥
 

2016. december 18., vasárnap

Hogyan...

...élhetünk boldog családban? A bibliaversekre kattintva el tudod őket olvasni az online Bibliában, ami olvasható, letölthető és hallgatható!


4. TÉMA

Hogyan bánhattok ügyesen a pénzzel?

„A tervek tanácskozással szilárdulnak meg” (Példabeszédek 20:18)

Mindannyiunknak szükségünk van pénzre, hogy gondoskodni tudjunk a családunkról (Példabeszédek 30:8). Igen, „a pénz. . . oltalom” (Prédikátor 7:12). Talán nem könnyű házaspárként a pénzről beszélgetnetek, de ne engedjétek, hogy az anyagiak miatt feszültség legyen köztetek (Efézus 4:32). Bízzatok meg egymásban, és működjetek együtt, amikor pénzügyekről hoztok döntést.


 1. TERVEZZETEK MEGFONTOLTAN

MIT MOND A BIBLIA? „Ki az közületek, aki, ha tornyot akar építeni, nem ül le előbb, és nem számítja ki a költségeket, hogy lássa, telik-e neki arra, hogy elkészüljön vele?” (Lukács 14:28). Nagyon fontos, hogy együtt tervezzétek el, mire költitek a pénzeteket (Ámós 3:3). Beszéljétek meg, hogy mire van szükségetek, és mennyit költhettek (Példabeszédek 31:16). Ne vegyetek meg valamit csak azért, mert van rá pénzetek. Igyekezzetek elkerülni az adósságot. Csak annyit költsetek, amennyitek van (Példabeszédek 21:5; 22:7).
MIT TEHETTEK?
 • Ha marad pénzetek a hónap végén, együtt döntsétek el, hogy mire fordítjátok.
 • Ha mínuszban vagytok, tervezzétek el, hogyan fogjátok csökkenteni a költségeket. Például, ha gyakran vásároltok készételeket, gondoljátok át, olcsóbb lenne-e, ha otthon főznétek.
Fotó: Internet
A következő héten is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra!

2016. december 15., csütörtök

Egyedi...

... ajándékok - egyéniségeknek! Különleges rókahölgyek - megnézésre javasolt! ;)
https://www.etsy.com/shop/mamrae?ref=search_shop_redirect

2016. december 11., vasárnap

Hogyan...

...élhetünk boldog családban? A bibliaversekre kattintva el tudod őket olvasni az online Bibliában, ami olvasható, letölthető és hallgatható!)


3. TÉMA

Hogyan oldhatjátok meg a problémákat?

VALÓSÍTSÁTOK MEG, AMIT ELHATÁROZTATOK
MIT MOND A BIBLIA? „Minden fáradozásból haszon lesz, de az ajkak üres beszédéből nélkülözés” (Példabeszédek 14:23). Ha sikerül megegyeznetek valamiben, az még nem elég. Meg is kell valósítanotok, amit elhatároztatok. Ez nem kevés erőfeszítést kíván, de megéri (Példabeszédek 10:4). Akik összefognak, azoknak a Biblia szerint „jó jutalmuk [lesz] fáradságos munkájukból” (Prédikátor 4:9).
MIT TEHETTEK?
 • Döntsétek el, mit fogtok tenni külön-külön a probléma megoldása érdekében.
 • Időről időre beszéljétek meg, mit sikerült megvalósítani.

  EGYÜTT OLDJÁTOK MEG A PROBLÉMÁKAT

  Ha összefogtok, a házasságotok erős és boldog lesz, nem pedig törékeny és szenvedéssel teli (Példabeszédek 24:3). Ne emlegessétek fel a régi gondokat, inkább tekintsetek előre (Példabeszédek 17:9). Ha együttműködtök, és alkalmazzátok a Biblia alapelveit, bármilyen problémát meg tudtok oldani.

  KÉRDEZD MEG MAGADTÓL:

  • Mi az, amiről minél előbb beszélnem kellene a párommal?
  • Amikor felmerül egy probléma, mit tehetnék, hogy megértsem a házastársam érzéseit?
  A következő héten is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra!
  Kép: Internet

2016. december 6., kedd

Mikulás...

... ki is vagy te?! Te tudod?


"A Szent Miklós napi magyar népi hagyományok német hatást tükröznek. A katolikus szent kultuszát Németországba a 10. században vitték el a kereskedők. A középkorban szerepjátékokkal emlékeztek meg Szent Miklós tetteiről . Kezdetben a különféle játékokban a kolostori iskolák legifjabb diákja alakította Miklóst. Később ezt a szerepet a felnőttek vették át. Ebből alakult ki aztán a szokás és került Magyarországra, hogy az ünnepnap előestéjén, egy később magyar nyelvterületen „Mikulás”-nak elnevezett piros köpenybe öltözött apó, házról házra járt és vizsgáztatta, dicsérte, ajándékokkal halmozta el a gyerekeket, vagy éppenséggel megfenyítette, megbüntette őket. A modern magyar néphagyomány szerint december 5. éjjelén – december 6. hajnalán a Mikulás meglátogatja a gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. Ez a népszokás, azaz az ablakba kitett csizmákba ajándékot helyező titokzatos Mikulásjárás körülbelül egy évszázadra tekint vissza. Magyar nyelvterületen Mikulás alakjára használatos az újabb keletű, a szélesebb körben csak az 1950-es évek óta elterjedt, Télapó elnevezés is, ami feltételezhetően teljesen téves összemosása a különböző kultúrkörök hagyományainak.[4] A képzeletbeli ajándékosztó alakjának elnevezésére régóta használt „Mikulás” elnevezés 1856-tól eredeztethető és egy olyan „lény”, illetve népi mesealak elnevezése, aki december 6-án, Szent Miklós napján megajándékozza a gyermekeket.
A Mikulás szó cseh származású, maga az ajándékozás szokása pedig osztrák hatásra terjedt el a magyar családoknál.[5] A Mikuláshoz köthető magyar néphagyomány azonban a globalizáció hatására megváltozott: addig amíg a két világháború között a Mikulás alakja a mennyben élt, a gyerekeket az égből figyelte, segítői pedig manók, angyalok vagy krampuszok voltak, addig a mai fogyasztói társadalmakban egyre inkább elterjed az a nézet, hogy Mikulás, illetve országonként más-más alak, aki a mi jóságos Mikulásunk megfelelője, a Lappföldön él, szánját rénszarvasok húzzák, a segítők pedig általában elmaradnak mellőle." Wikipédia


Attól függően, hogy egy gyermek hol nő fel, azt mesélik neki, hogy a Mikulás, a Télapó, Père Noël, Knecht Ruprecht, a mágusok, a Jultomten (vagy Julenissen) manó vagy a La Befana nevű boszorkány hoz ajándékot neki (The World Book Encyclopedia. 1984, 3. köt., 414. o.). Természetesen e történetek egyike sem igaz. Vajon ilyen történetek mesélése tiszteletet fog ébreszteni a gyermekekben az igazság iránt, és tiszteletet szerez egy ilyen szokás Jézus Krisztusnak, aki azt tanította, hogy Istent igazsággal kell imádni? (Ján 4:23, 24).
Van-e kivetnivaló abban, hogy részt veszünk nem keresztény eredetű ünnepeken, ha azt nem vallásos szándékkal tesszük?
Ef 5:10, 11: „ Állandóan bizonyosodjatok meg arról, hogy mi elfogadható az Úr előtt, és ne vegyetek többé részt velük a sötétséghez tartozó gyümölcstelen cselekedetekben, hanem inkább még feddjétek is őket.”
2Kor 6:14–18: „mi közössége van az igazságosságnak és a törvénytelenségnek? Vagy mi részessége van a világosságnak a sötétséggel? Továbbá miféle összhang van Krisztus és Beliál között? Vagy mi része van a hithűnek a nem hívővel? És mi egyezsége van Isten templomának a bálványokkal? . . . »,Így tehát jöjjetek ki közülük, és különítsétek el magatokat — ezt mondja Jehova —, és ne érintsétek többé a tisztátalant’«; »,és én befogadlak titeket’« . . . »,ti pedig fiak és leányok lesztek nekem’ — ezt mondja Jehova, a Mindenható.«” (Ha valaki őszintén szereti Jehovát, és az minden vágya, hogy elnyerje a tetszését, az segítségére lesz abban, hogy megszabaduljon a keresztényhez nem illő szokásoktól, amelyekhez korábban talán kötődött érzelmileg. Aki valóban ismeri és szereti Jehovát, az nem érzi úgy, hogy valamiképp meg lesz fosztva a boldogságtól, ha menekül olyan szokásoktól, melyek hamis isteneket tisztelnek, vagy amelyek a hamisságot mozdítják elő. Az őszinte szeretet arra indítja, hogy örvendezzen, de ne az igazságtalanságnak, hanem az igazsággal. [Lásd: 1Korintusz 13:6.])


Fotó: Internet

2016. december 4., vasárnap

Hogyan...

...élhetünk boldog családban? A bibliaversekre kattintva el tudod őket olvasni az online Bibliában, ami olvasható, letölthető és hallgatható!)


3. TÉMA

Hogyan oldhatjátok meg a problémákat?


2. HALLGASS FIGYELMESEN, LEGYÉL MEGÉRTŐ
MIT MOND A BIBLIA? „Gyöngéd vonzalommal legyetek egymás iránt. A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek” (Róma 12:10). Sokat számít, mennyire figyelsz a házastársadra, amikor beszél. Próbáld megérteni őt, legyél együtt érző és alázatos (1Péter 3:8; Jakab 1:19). Ne csak úgy tegyél, mintha figyelnél. Ha lehet, hagyd félbe, amivel éppen foglalkozol, és tényleg figyelj rá. Vagy kérd meg, hogy inkább később beszéljetek a problémáról. Ha a társadnak tekinted őt, nem pedig az ellenségednek, nem fogsz könnyen megsértődni (Prédikátor 7:9).
MIT TEHETSZ?
 • Türelmesen hallgasd végig a párod, még akkor is, ha nem értesz egyet azzal, amit mond.
 • Láss a szavai mögé! A testbeszéd és a hangnem is sokat elárul.

A következő héten is szeretettel várlak benneteket egy kis együttgondolkodásra!

Fotó: Internet