2016. április 29., péntek

Van...

... 5 perced?


Fodor Ákos
KIS GYAKORLAT
...
gondolj egy súlyra,
melyet letehettél és
lélegezz mélyet.
Grafika:  Susana Rodriguez

2016. április 27., szerda

Te...

...mennyit aggódsz? Sokunknak nincs olyan nap, ami aggódásoktól mentes lenne. De vajon természetes az aggodalom? Tény: Az aggódás szorongással, idegességel és nyugtalansággal jár. Bizonytalan világban élünk, ezért nem csoda, hogy az aggodalamk bármikor ránk törhetnek.
Mit mond a Biblia? Dávid király annyira aggódott, hogy ezt kérdezte: "Meddig kell még ... bánkódnom szívemben naphosszat?" (Zsoltárok 13:2). Mi segített Dávidnak? Kiöntötte a szívét Istennek, hiszen tudta, hogy ő szeretettel bánik vele (Zsoltárok 13:5; 62:8). Isten arra kér minket, hogy mondjuk el neki, mi bánt minket. Az 1Péter 5:7 szavaival élve, azt szeretné, hogy minden aggodalmunkat őrá vessük, mert ő törődik velünk.
Mit tehetsz, ha túlságosan aggódsz? Tény: Az emeberek aggódhatnak a múltban elkövetett helytelen tetteik, a jövő vagy az anyagiak miatt.
Biztosan kíváncsi vagy arra, hogy milyen segítséget nyújtanak a Biblia tanácsai, hogy meg tudjunk bírkózni ezekkel az aggodalmakkal, és hogyan ad választ erre a kérdésre: Lesz olyan, amikor senki nem fog aggódni? https://www.jw.org/hu/kiadvanyok/folyoiratok/ebredjetek-2szam-2016-aprilis/biblia-nezopontja-aggodalom/
 Fotó: internet

2016. április 25., hétfő

2016. április 24., vasárnap

Kaotikus...

... nap. Délelőtt bibliatanulmányozáson voltunk egy roma családnál. Soha nem láttam bele a cigányság életébe, mindennapjaiba. Most először. Régóta járunk hozzájuk és egyre jobban megismerjük őket. Megtapasztaltam, hogy milyen a szellemi éhségük, hogy "ösztönből" nem mernék tagadni Isten létét, hogy a hitüket furcsa babonák szövik át, hogy olyan tiszta a szívük, mint a gyerekeknek, hogy milyen tisztelettel vannak irántunk, úgy hívnak minket, hogy a "hívők", hogy milyen örömmel töltötte el a feleséget, hogy én délelőtt 11-kor ettem a rizseshúsból, amit ő készített, hogy milyen hálásan nézett rám, amikor megsimogattam a pocakját, ahol a leendő kisbabája lakik, a 3. , picit nagymamának érzem magam, egy büszke nagyinak, hiszen amikor megtudták, hogy terhes, szóba jött, hogy nem tartják meg, akkor már a lányom tanult velük. Elmondta nekik, hogy Isten számára szent az élet, a még meg nem született baba élete is, hisz az élet a fogantatással kezdődik. Megtartották a babát, 1-2 héten belül megszületik. Láttam a teljes kiszolgáltatottságot, a reménytelenséget... olyan nehéz nekik, hogy ezt el sem tudom mondani. Nagyon szomorú lett a szívem.
Délután kaptuk a hírt, hogy egy drága barátunk, hittestvérünk meghalt. Tudtuk, hogy hamarosan bekövetkezik, de hírtelen olyan fájó hidegség töltötte el a bensőmet. Biztos reménységünk van és mégis nehéz.
Most itt ülök és írok, lehet, hogy soha senki nem olvassa el, talán inkább csak magamhoz szólok, az se baj. De! Hátha jár erre valaki, akinek szintén nehéz a szíve és akkor kicsit támogatjuk egymást, így ismeretlenül is. Olyan kaotikus az élet.
 Fotó: internet

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/04/ha_17.html


Tovább keressük a Biblia válaszát a kérdésre: Miről ismerhetők fel az igaz vallás tagjai?
Tisztelik Isten nevét, a Jehova nevet.
Jézus azzal fejezte ki, hogy tiszteli Isten nevét, hogy megismertette az emberekkel. Segített nekik közelebb kerülni Istenhez, és arra tanította őket, hogy imádkozzanak Isten nevének a megszenteléséért. "Ti tehát így imádkozzatok: »Égi Atyánk, szenteltessék meg a neved. Máté 6:9
Melyik vallás tartja fontosnak, hogy használja Isten nevét?
" És megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, én pedig ővelük egységben.” János 17:26
"Mert „mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, megmentésben fog részesülni”.  Hogyan fogják azonban segítségül hívni azt, akiben nem hisznek? Hogyan fognak pedig hinni abban, akiről nem hallottak? Hogyan fognak pedig hallani, ha nincs, aki prédikáljon?" Róma 10:13, 14


Isten Királyságáról prédikálnak.
Isten azzal bízta meg Jézust, hogy prédikáljon a Királyság jó híréről. Isten Királysága az emberiség egyedüli reménye. Jézus a halála napjáig beszélt a Királyságról az embereknek.
" De ő így szólt hozzájuk: „Más városoknak is hirdetnem kell az Isten királyságának jó hírét, mert ezért küldettem el.” Lukács 4:43
" Röviddel ezután elkezdett városról városra és faluról falura járni, prédikálva és hirdetve az Isten királyságának jó hírét. És vele volt a tizenkettő." Lukács 8:1
"És ezt mondta még: „Jézus, emlékezz meg rólam, amikor a királyságodba jutsz.”   Ő pedig ezt mondta neki: „Bizony mondom neked ma, velem leszel a Paradicsomban.”  Lukács 23:42, 43
Azt mondta, hogy a követői is ezt fogják tenni. Ha valaki Isten Királyságáról beszél, vajon melyik valláshoz tartozik?
" És a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég." Máté 24:14
További ismertőtőjeleket vizsgálunk meg a Biblia alapján a következő héten.
Addig is szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!
 Fotó: internet

2016. április 23., szombat

Csokikrém...

... egészségesen.

Avokádós csokikrém


  • egy avokádó
  • 3 evőkanál kakaópor
  • 2 evőkanál méz (vagy ízlés szerint)
Még kipróbálásra vár, mint oly sok minden Ökoanyutól! :) Két könyve boldog tulajdonosa vagyok. Ha nem ismeritek a blogját, javaslom, hogy nézzetek szét nála, érdemes! :)


http://okoanyu.blog.hu/

2016. április 20., szerda

Egy...

... kedves lánynak hímeztem, remélem, örül majd neki! :)

2016. április 17., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/04/ha_9.html


Mit mondott Jézus a hamis keresztényekről?
Jézus figyelmeztetett, hogy hamis próféták el fogják ferdíteni a keresztény hitet. Isten igaz szolgáinak tűnnek, és az egyházaik kereszténynek vallják magukat. Viszont meg lehet állapítani, hogy valóban azok-e. Hogyan? Úgy, hogy csak az igaz vallás követői élnek keresztényhez méltóan. Jó tulajdonságok és tettek jellemzik őket.


"Menjetek be a szűk kapun; mert széles és tágas az az út, amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon mennek be;  ellenben szűk az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül prédaleső farkasok. Gyümölcseikről fogjátok felismerni őket. Tövisről ugye sohasem szednek szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Hasonlóképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, de minden korhadt fa értéktelen gyümölcsöt terem; jó fa nem hozhat értéktelen gyümölcsöt, és korhadt fa sem teremhet jó gyümölcsöt.  Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzbe vetnek. Úgy bizony, a gyümölcseikről fogjátok felismerni ezeket az embereket. Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram«, hanem az, aki cselekszi égi Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: »Uram, Uram, nemde prófétáltunk a te nevedben, démonokat űztünk ki a te nevedben, és sok hatalmas cselekedetet vittünk véghez a te nevedben?« De én akkor megvallom nekik: Soha nem ismertelek titeket! Távozzatok tőlem, ti, akik törvénytelenséget műveltek!" Máté 7:13-23
" Nyilvánosan kijelentik, hogy ismerik Istent, de a cselekedeteikkel megtagadják őt..." Titusz 1:16


De miről ismerhetők fel az igaz vallás tagjai?
Nézzünk meg öt ismertetőjelet!
Isten Szavaként tisztelik a Bibliát. Igyekeznek az alapelvei szerint élni. Az igaz vallás tehát nem emberi elképzeléseken alapul.
"Képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás, amikor így szólt:  »Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve messze eltávolodott tőlem.  Hiába imádnak engem, mert emberek parancsait tanítják tanokként.«”" Máté 15:7-9
Az igaz keresztények összhangban élnek azzal, amit tanítanak.
"Szenteld meg őket az igazság által; a te szavad igazság." János 17:17
"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra, az igazságosságban való fegyelmezésre,  hogy az Isten embere teljesen alkalmas, minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen." 2Timóteusz 3:16,17
A következő héten vizsgálunk meg tovább ismertetőjeleket a Biblia fényében.
Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok!
 Fotó: internet2016. április 12., kedd

2016. április 11., hétfő

...

...A depresszió 4 meglepő előnye

A depresszió az életproblémákkal való megküzdés adaptív módja lehet, például párkapcsolati krízis, vagy betegség esetén – állítja egy frissen megjelent kutatás szerzője. A kutatást a PsyBlog ismertetése alapján mutatom be.
A klinikai, vagy endogén depresszió súlyos mentális egészségi probléma, a kutatók szerint a hatásos kezeléshez jobban meg kell értenünk az eredetét.
A kutatást vezető Dr. Paul Andrews ezt írja a Plos One című folyóiratban, ahol a kutatási jelentést publikálták:
„A depressziót hosszú idő óta csak mint problémát kezelik. Kutatásunkban azt kérdeztük, lehetséges-e, hogy a depresszív állapot olyan természetes alkalmazkodási folyamat, amelynek során az agy meg akar oldani bizonyos problémákat.”
„Egyre több bizonyítékot találunk arra, hogy a depresszió szükséges, és jótékony alkalmazkodási mechanizmus a nehezen megérthető nagy, komplex problémák megoldása végett.”
A deprimált emberek gondolkodási készsége meglepő előnyöket mutat.
  1. Alaposabban, mélyebben feldolgozzák az információt
  2. Összetett feladatokat pontosabban végeznek el.
  3. A részletekre vonatkozó információkat jobban tudják megítélni.
  4. Pontosabb költség-haszon elemzést végeznek.
A kutatók kidolgoztak egy új kérdőívet, amely az „elemző kérődzést” méri. Ez egy olyan mentális folyamat, amely feltételezések szerint a depresszió mélyén rejtőző ősi önvédelmi mechanizmus. Ilyenkor az embernek csak a probléma forog a fejében, minden mást kizár, és igyekszik megoldást keresni.
Az „elemző kérődzés” során először az okokat keresi az ember, majd a megoldandó dolgokat, a lehetséges megoldásokat, és az egyes megoldások költségeit és hasznait.
A depresszió tünetei, mint a letargia, alvási nehézség, rossz koncentráció és érdektelenség a külvilág iránt felfoghatók úgy is, mint takarékoskodás az energiával, hogy több maradjon a probléma megoldására.
A klinikai depresszió lehetséges, hogy akkor lép fel, amikor a fent vázolt folyamat kontrollálhatatlanná válik, az ember visszahúzódik a külvilágtól, és nem tud kilépni a körforgásból.
Skye Barbic, a szerzők közt első helyen szereplő kutató ezt írja:
„A kérdőívünkre adott válaszok alapján személyre tudjuk szabni a szükséges kezeléseket és ellátást. Ez a kérdéssor egészen másfajta problémamegbeszélést tesz lehetővé a páciens és a terapeuta között. Ahelyett, hogy a depressziót mint valami rossz dolgot kezelnék, a terapeuták hozzásegíthetik a pácienseiket, hogy rálássanak gondolkodásmódjuk lehetséges alkalmazkodási funkciójára, és arra, hogyan hasznosíthatják ezt saját előnyükre, fejlődésük érdekében.”
Zachary Durisko, a másik szerző szerint „Amikor nagy számú egészségi problémával küzdő pácienssel dolgozunk, a depresszió gyakran a gyógyulás és a siker gátló tényezője. A tesztből gyorsan kiderülhet, hogy a beteg hol tart problémáinak feltárásában, a célkitűzésben, és mennyire halad előre a fejlődésben.”
Forrás: PsyBlog
 Kép: Todd Young

2016. április 9., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/04/ha.html


Miről ismerhető fel az igaz vallás?
(Mert, ha van, akkor azt fel lehet ismerni, mert ez így korrekt!)


 Vajon csak egy igaz vallás van?
Jézus egyetlen vallást ismertetett meg a követőivel, az igaz vallást. Az igaz vallás az örök élethez vezető út. Jézus azt mondta róla, hogy „kevesen vannak, akik megtalálják”.
" ellenben szűk az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják." Máté 7:14
Isten csak azt a vallást fogadja el, amelyik az igazság forrásán, vagyis az ő Szaván alapul. Az igaz vallás tagjai egységesek a hitben.
"Mindamellett eljön az óra, és az most van, amikor az igaz imádók szellemmel és igazsággal fogják imádni az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres, hogy imádják őt.  Az Isten Szellem, és akik őt imádják, azoknak szellemmel és igazsággal kell imádniuk.” János 4:23,24  
"Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csakis énáltalam." János 14:6
"E g y test van, és e g y szellem, mint ahogy abban az e g y reménységben hívattatok is el, amelyre elhívattatok;   e g y Úr, e g y hit, e g y keresztség" Efézus 4:4,5
A következő héten megnézzük a Biblia alapján, hogy: Mit mondott Jézus a hamis keresztényekről?
Ha azok között vagy, akik rendszeresen olvassák ezt a rovatot, akkor biztosan sok-sok gondolat jut eszedbe, hogy ezeket ki tudd beszélni, bármikor írhatsz nekem, akár ide kommentet vagy megtalálsz az e-mail címemen: szerafin2ster@gmail.com
Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok, szeretettel!
 Fotó:internet2016. április 8., péntek

Esti...

... gondolat.


"Megnéztem egy videót egy férfiről, aki HIV fertőzött és azt kérte az emberektől, hogy érintsék meg. Állt egy viszonylag forgalmas parkban, becsukta a szemét, kitárta a karját és a mellette levő kis táblára volt írva, hogy: HIV fertőzött vagyok! Érints meg!
Érints meg... érints meg... minden MÁS embernek ez a célja. Ne bánts! Érts meg! Érints meg! Vajon miért olyan nehéz ezt megtenni? Minden MÁS ember fertőz?! Ki így, ki úgy?! Félnek tőlünk, mert nem értenek? Félnek, hogy olyanok lesznek, mint mi?! A félelem mozgatja a negatív érzelmeket?! Félelem önmagunktól? Félelem attól, hogy megláthatjuk a valós énünket? Nagyon riasztóak lehetünk ott belül." (részlet egy készülő könyvből - amit én írok)


 Fotó: internet

2016. április 3., vasárnap

Kerámia...

... kerámia - az örök szerelem!

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/03/ha_19.html


 Mit tehetnek a szülők, hogy a gyermekeik boldogok legyenek?


Keményen kell dolgozniuk azért, hogy a családnak legyen mit ennie, felvennie, és legyen hol laknia.
"Bizonyos, hogy ha valaki nem gondoskodik az övéiről, és kiváltképp a háznépének tagjairól, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél." 1Timóteusz 5:8
 Ám ahhoz, hogy a gyermekek boldogok legyenek, fontos, hogy megszeressék Istent, és odafigyeljenek arra, amit mond.
"És ti apák, ne ingereljétek föl gyermekeiteket, hanem továbbra is Jehova fegyelmezésében és az ő gondolkodásának zsinórmértéke szerint neveljétek őket." Efézus 6:4
 Nagy hatással lesz rájuk, ha látják, hogy a szüleik szeretik Istent. Ha Isten Szava alapján nevelik őket, az kedvezően formálja a gondolkodásukat.
"Halld, ó, Izrael: Jehova, a mi Istenünk e g y Jehova.  Szeresd Jehovát, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes életerődből.  Legyenek ezek a szavak, melyeket ma parancsolok neked, a szívedben;  vésd ezeket fiaid elméjébe, és beszélj róluk, amikor a házadban ülsz, amikor úton vagy, amikor lefekszel, és amikor felkelsz." 5Mózes 6:4-7
"Neveld fel a fiút a neki való út szerint; még amikor megöregszik, akkor sem tér el attól." Példabeszédek 22:6
Hasznára válik a gyermekeknek, ha buzdítják és megdicsérik őket. Azonban szükségük van fegyelmezésre is. Az ilyen nevelés megvédi őket attól, hogy olyasmit tegyenek, aminek szomorú következményei lennének.
" Bolondság köttetett a gyermek szívéhez, ám a fegyelmezés vesszeje messze űzi azt tőle." Példabeszédek 22:15
De sosem szabad nyersen vagy kegyetlenül fegyelmezni őket.
" Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy elcsüggedjenek." Kolosszé 3:21


Saját vélemény: annak idején, még főiskolás koromban tanultam pszichológiát, fejlődéslélektant, pedagógiát. Amikor megismertem a Bibliát felfedeztem, hogy a legjobb tanácsokat innen meríthetem a neveléshez. Persze, nem volt haszontalan a világi tanulás sem.


A következő héten arra a kérdésre kapjuk meg a Biblia válaszát: Miről ismerhető fel az igaz vallás?
Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok!
 Fotó: internet

2016. április 1., péntek

A...

... kézművesség dicsérete!Csodás!
Az alkotó, Mandy Blair Dexheimer egyik munkája: