2016. április 17., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/04/ha_9.html


Mit mondott Jézus a hamis keresztényekről?
Jézus figyelmeztetett, hogy hamis próféták el fogják ferdíteni a keresztény hitet. Isten igaz szolgáinak tűnnek, és az egyházaik kereszténynek vallják magukat. Viszont meg lehet állapítani, hogy valóban azok-e. Hogyan? Úgy, hogy csak az igaz vallás követői élnek keresztényhez méltóan. Jó tulajdonságok és tettek jellemzik őket.


"Menjetek be a szűk kapun; mert széles és tágas az az út, amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon mennek be;  ellenben szűk az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül prédaleső farkasok. Gyümölcseikről fogjátok felismerni őket. Tövisről ugye sohasem szednek szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Hasonlóképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, de minden korhadt fa értéktelen gyümölcsöt terem; jó fa nem hozhat értéktelen gyümölcsöt, és korhadt fa sem teremhet jó gyümölcsöt.  Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzbe vetnek. Úgy bizony, a gyümölcseikről fogjátok felismerni ezeket az embereket. Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram«, hanem az, aki cselekszi égi Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: »Uram, Uram, nemde prófétáltunk a te nevedben, démonokat űztünk ki a te nevedben, és sok hatalmas cselekedetet vittünk véghez a te nevedben?« De én akkor megvallom nekik: Soha nem ismertelek titeket! Távozzatok tőlem, ti, akik törvénytelenséget műveltek!" Máté 7:13-23
" Nyilvánosan kijelentik, hogy ismerik Istent, de a cselekedeteikkel megtagadják őt..." Titusz 1:16


De miről ismerhetők fel az igaz vallás tagjai?
Nézzünk meg öt ismertetőjelet!
Isten Szavaként tisztelik a Bibliát. Igyekeznek az alapelvei szerint élni. Az igaz vallás tehát nem emberi elképzeléseken alapul.
"Képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás, amikor így szólt:  »Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve messze eltávolodott tőlem.  Hiába imádnak engem, mert emberek parancsait tanítják tanokként.«”" Máté 15:7-9
Az igaz keresztények összhangban élnek azzal, amit tanítanak.
"Szenteld meg őket az igazság által; a te szavad igazság." János 17:17
"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra, az igazságosságban való fegyelmezésre,  hogy az Isten embere teljesen alkalmas, minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen." 2Timóteusz 3:16,17
A következő héten vizsgálunk meg tovább ismertetőjeleket a Biblia fényében.
Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok!
 Fotó: internetNincsenek megjegyzések: