2016. szeptember 4., vasárnap

Ha...

...szombat, akkor bibliatanulmányozás. Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/08/ha_21.html


Miért van szervezetük az igaz keresztényeknek?
At izraeliták idővel nem voltak méltók arra, hogy Isten népe legyenek, ezért Jehova a helyükbe a keresztény gyülekezetet léptette.
"Ezért mondom nektek, hogy az Isten királyságát elveszik tőletek, és olyan nemzetnek adják, amely megtermi gyümölcseit." Máté 21:43
"Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöli a prófétákat, és megkövezi azokat, akik hozzá küldettek — mily gyakran akartam egybegyűjteni gyermekeidet, miként a tyúk a szárnya alá gyűjti csibéit! De ti nem akartátok.  Íme! Elhagyatottá lesz nektek a házatok." Máté 23:37, 38
Míg korábban az izraeliták voltak Jehova Istennek a tanúi, most az igaz keresztények azok.
"Simeon részletezte, hogyan fordította először az Isten a figyelmét a nemzetekre, hogy népet szerezzen közülük a nevének." "hogy akik megmaradnak az emberek közül, komoly igyekezettel keressék Jehovát, minden nemzetből való emberekkel együtt, azokkal, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja Jehova, aki véghezviszi ezeket," Cselekedetek 15:14, 17


Jézus arra tanította a követőit, hogy szervezetten prédikáljanak és képezzenek tanítványokat minden nemzetben.
"Amint mentek, prédikáljatok, és mondjátok: »Elközeledett az egek királysága.«" "Amely városba vagy faluba csak bementek, járjatok utána, ki méltó abban, és maradjatok ott, míg tovább nem mentek." Máté 10:7, 11
"És a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég." Máté 24:14
"Menjetek hát, és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetből való embereket, kereszteljétek meg+őket az Atyának, a Fiúnak és a szent szellemnek nevében,  és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világrendszer befejezéséig.”" Máté 28:19, 20
Ez a munka napjainkban, a jelenlegi világrendszer végének az idején a legkiterejedtebb. Jehova lehetővé teszi, hogy több millióan mindenféle nemzetből csatlakozzanak az igaz imádathoz.
"Ezek után láttam, és íme, egy nagy sokaság, melyet senki nem volt képes megszámolni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből; és a trón előtt és a Bárány előtt álltak, fehér köntösbe öltözve, és a kezükben pálmaágak voltak. És szüntelenül ezt kiáltják harsány hangon: „A megmentést a mi Istenünknek köszönhetjük, aki a trónon ül, és a Báránynak!”" Jelenések 7:9, 10
Az igaz keresztények szervezettségüknek köszönhetően bátorítani és segíteni tudják egymást. Összejöveteleiken világszerte ugyanazt a bibliai oktatást kapják.
"És figyeljünk egymásra a szeretetre és jó cselekedetekre való ösztönzés végett, nem hagyva fel egybegyűlésünkkel, mint szokásuk némelyeknek, hanem bátorítva egymást, éspedig annál inkább, minél inkább közeledni látjátok azt a napot." Héberek 10:24, 25


A következő héten erre a kérdésre keressük a Biblia válaszát: Hogyan kezdődött Jehova Tanúi modern kori szervezetének a munkája?
Szép hetet, hasznos elmélkedést kívánok mindnyájunknak!
Fotó: Internet

Nincsenek megjegyzések: