2016. július 31., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/07/ha_23.html


Nagy öröm arról is tudni, hogy Jehova nem felejtkezik meg azokról, akik őszinte szívűek, bármelyik hamis vallásnak legyenek is  a tagjai. Megismerteti velük az igazságot, hogy egybegyűjtse őket.
"Sok nemzet jön el, és ezt mondják: „Jöjjetek, menjünk fel Jehova hegyére, Jákob Istenének házához, és ő oktatni fog bennünket útjaira, mi pedig az ő ösvényein járunk.” Mert Sionból jön a törvény, és Jehova szava Jeruzsálemből." "Mert minden nép a maga istenének nevében jár, mi pedig Jehovának, a mi Istenünknek nevében járunk időtlen időkig, sőt örökké." Mikeás 4:2, 5
Mit tegyenek, akik őszintén keresik Istent? Jehova nem feledkezik meg azokról, akik szeretik azt, ami jó és helyes. Figyelmezteti őket, hogy hagyják el a hamis vallást. Akik szeretik Istent, készségesen változtatnak az életükön, hogy örömet szerezzenek neki.
"És hallottam, hogy egy másik hang ezt mondja az égből: „Menjetek ki belőle, népem, ha nem akartok részestársai lenni a bűneiben, és nem akartok kapni a csapásaiból." Jelenések 18:4
Az első században az istenfélő embereket nagy öröm töltötte el, amikor megismerték a Biblia tanításait az apostoloktól. A Jehovától szerzett ismeret megváltoztatta az életüket, boldogabbak lettek, célt és reményt kaptak. Követésre méltó a példájuk, mert miután a tudomásukra jutott Jehova üzenete, az ő szolgálatát tették az első helyre.
"Való igaz, hogy Jehova szava nem csupán Makedóniában és Akhájában zendült ki tőletek, hanem az Isten iránt való hiteteknek minden helyen híre ment, úgyhogy semmit nem szükséges mondanunk.  Mert ők maguk számolnak be róla folyton, hogy miként mentünk be közétek először, és hogyan tértetek az Istenhez bálványaitoktól, hogy rabszolgaként szolgáljatok egy élő és igaz Istennek," 1Tesszalonika 1:8, 9
"Igen, ezért van az, hogy szüntelenül hálát is adunk az Istennek, mert amikor az Isten szavát kaptátok, melyet tőlünk hallottatok, nem emberek szavaként fogadtátok el, hanem pontosan akként, ami igazából, Isten szavaként, amely munkálkodik is bennetek, hívőkben." 1Tesszalonika 2:13


A következő héten innen folytatjuk a kérdés megbeszélését, természetesen a Biblia alapján.
Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!


Fotó: InternetNincsenek megjegyzések: