2016. július 9., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/07/ha.html


 Milyen áldásokkal jár, ha közeledünk Istenhez?


Jehova törődik azokkal, akik szeretik őt. Megvédi őket bármitől, ami megingathatja a hitüket vagy az örök életbe vetett reménységüket.
"Aki a Legfelségesebb rejtekében lakozik, A Mindenható árnyékában lel szállásra.  Azt mondom Jehovának: „Te vagy az én menedékem és erődöm, Istenem, akiben bízom." Zsoltárok 91:1,2
"Ezren hullanak el mellőled,És tízezren jobbod felől; De hozzád nem közelít. Csak szemeiddel nézed, S látni fogod a gonoszok bűnhődését.  Mivel azt mondtad: „Jehova a menedékem”,A Legfelségesebbet tetted hajlékoddá.  Nem ér téged veszedelem, És csapás sem közelít sátradhoz." Zsoltárok 91: 7-10
Óva int mindattól, ami veszélyezteti az egészségünket és a boldogságunkat. Jehova megtanítja nekünk, hogyan élhetjük a legjobban az életünket.
"Mert íme, a tőled távol maradók elvesznek. Elnémítasz mindenkit, aki elhagy téged
erkölcstelenül.  Nekem azonban oly jó közelednem Istenhez. A legfőbb Urat, Jehovát tettem menedékemmé, Hogy hirdessem minden tettedet." Zsoltárok 73: 27,28
"Házasságtörők, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Aki tehát a világ barátja akar lenni, az az Isten ellenségévé teszi magát." Jakab 4:4
"Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és tegyétek tisztává szíveteket, ti határozatlanok. Jakab 4:8


A következő héten egy új témát vizsgálunk meg! Arra a kérdésre keressük meg a Biblia válaszát, hogy: Mi fog történni a vallásokkal?
Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!
 Fotó: internet

 

Nincsenek megjegyzések: