2016. július 16., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatabulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/07/ha_9.html


Mi fog történni a vallásokkal?


Minden vallás elfogadható?
Minden vallásban vannak olyan emberek, akik buzgón szeretik Istent. Megnyugtató tudni, hogy Isten figyelmét nem kerülik el. Ám a vallást sokan gonosz célokra használják.
"Ha pedig leplezett is a jó hír, melyet hirdetünk, azok között leplezett, akik elvesznek, akik között ennek a világrendszernek az istene megvakította a nem hívők elméjét, hogy ne ragyogjon át a Krisztusról, az Isten képmásáról szóló dicsőséges jó hír megvilágosító fénye." 2Korintusz 4:3,4
"Mert az ilyenek hamis apostolok, csalárd munkások, akik Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda, mert maga Sátán is folyton átváltoztatja magát a világosság angyalává. Egyáltalán nem nagy dolog hát, ha a szolgái is folyton átváltoztatják magukat az igazságosság szolgáivá. De a végük a cselekedeteik szerint lesz." 2Korintusz 11:13-15 
Sőt, a hírek szerint néhány vallási vezető terrorcselekményeket, népirtást és háborúkat támogat, valamint gyermekeket bántalmaz vagy becstelenít meg. Mennyire elkeserítheti ez az őszinte hívőket!
"Míg az Olajfák hegyén ült, a tanítványok külön odamentek hozzá, és ezt mondták: „Mondd meg nekünk, mikor lesznek ezek, és mi lesz a jele a jelenlétednek és a világrendszer befejezésének?”  Jézus pedig így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, hogy senki ne vezessen félre titeket; mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: »Én vagyok a Krisztus«, és sokakat félrevezetnek." Máté 24:3-5
"És sok hamis próféta támad, és sokakat félrevezetnek; és a törvénytelenség növekedése miatt a legtöbb emberből kihűl majd a szeretet." Máté 24:11,12


A következő héten innen folytatjuk a kérdés megbeszélését, természetesen a Biblia alapján.
Szép hetet, hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!


 Fotó:internet

Nincsenek megjegyzések: