2016. július 2., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/06/ha_25.html


Hogyan közeledhetünk Istenhez?
Ha elmélkedünk azon, amit Jehováról tanulunk a Szavából, közelebb kerülhetünk hozzá. Gondolkodjunk el a tettein, útmutatásain és ígéretein. Az imának és az elmélkedésnek köszönhetően megértjük, milyen nagy a szeretete és a bölcsessége.
"Ne távozzon el szádtól a törvénynek e könyve, olvasd azt halk hangon éjjel és nappal, hogy mindent gondosan úgy cselekedj, ahogy abban megíratott. Mert így sikeressé teszed utad, és bölcsen fogsz cselekedni." Józsué 1:8
"Boldog ember az, ki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, Bűnösök útjára nem áll, És gúnyolódók székébe nem ül,  Hanem Jehova törvényében leli gyönyörűségét, És törvényét olvassa halk hangon éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, Amely megtermi gyümölcsét a maga idején. Nem hervad el lombja, És minden tettét siker koronázza." Zsoltárok 1:1-3


Csak úgy maradhatunk közel Istenhez, ha bízunk és hiszünk benne. Ám a hit egy növényhez hasonlóan törődést igényel. Állandóan táplálnunk kell a hitünket azáltal, hogy újra és újra elmélkedünk azon, amit Istenről tanultunk.
"De ő ezt felelte: „Meg van írva: »Ne csak kenyérrel éljen az ember, hanem minden kijelentéssel, amely Jehova szájából származik.«”" Máté 4:4
" A hit a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása, a nem látható valóságok nyilvánvaló bizonyítása." Héberek 11:1
"Hit nélkül pedig lehetetlen Isten kedvére lenni, mert aki elébe járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazója lesz azoknak, akik komoly igyekezettel keresik őt." Héberek 11:6


(Csodálatos érzés, ha közelítünk Istenhez!)
Milyen áldásokkal jár, ha közeledünk Istenhez? A következő héten megkapjuk a Biblia válaszát. Akkor is szeretettel várlak benneteket! Addig is szép, nyugodt hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!
 Fotó: internetNincsenek megjegyzések: