2016. október 1., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/09/ha_25.html


 Hogyan segíthetünk másoknak az Istenről szerzett ismerettel?
Biztosan szívesen megosztjuk másokkal, amit megtudtunk a Bibliából, hiszen ki ne szeretne örömteli dolgokról beszélgetni. A tanulmányozás során megtanuljuk, hogyan magyarázzuk el másoknak a Bibliából, amit Jehováról és örömteli üzenetéről megtudtunk.
"Mert „mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, megmentésben fog részesülni”. Hogyan fogják azonban segítségül hívni azt, akiben nem hisznek? Hogyan fognak pedig hinni abban, akiről nem hallottak? Hogyan fognak pedig hallani, ha nincs, aki prédikáljon?  Hogyan fognak pedig prédikálni, ha nem küldettek el? Mint ahogy meg van írva: „Mily szépséges azoknak lába, akik jó dolgok jó hírét hirdetik!” " Róma 10:13-15
Először többnyire a barátainkkal vagy a rokonainkkal osztjuk meg, amit tanultunk. Nem vallana tapintatra, ha azt mondanánk nekik, hogy hamis tanításokban hisznek. Jobb, ha inkább Isten ígéreteiről beszélünk nekik. Azt se felejtsük el, hogy az emberekre sokszor nagyobb hatással van a kedvességünk, mint az, amit mondunk.
" Az Úr rabszolgája pedig ne harcoljon, hanem legyen mindenkihez gyöngéd, tanításra képesített, olyan, aki visszafogja magát rossz körülmények között, és szelídséggel oktatja a kedvezőtlen beállítottságúakat; mert ki tudja, az Isten talán megbánást ad nekik, amely az igazság pontos ismeretéhez vezet, " 2Timóteusz 2:24,25


Milyen lehetőség áll előttünk?
Ahogy tanulmányozzuk Isten Szavát, egyre közelebb fogjuk érezni magunkat Jehovához, és egy idő után különleges kapcsolatba kerülhetünk vele. A családjához tartozhatunk.
 „»És én atya leszek nektek, ti pedig fiak és leányok lesztek nekem« — ezt mondja Jehova, a Mindenható.” 2Korintusz 6:18


 Hogyan fejlődhetünk tovább?
Úgy, ha nem hagyunk fel Isten Szavának a tanulmányozásával.
"Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságosság szavában, mivel kisgyermek.  A szilárd eledel azonban érett embereknek való, azoknak, akiknek a használat folytán edzett érzékelőképességük van a helyes és a helytelen közötti különbségtételre." Héberek 5:13,14
 Jehova Tanúi a Mit tanít valójában a Biblia? című könyv felhasználásával bárkivel szívesen tanulmányozzák a Bibliát. Minél több ismeretet szerzünk Isten Szavából, annál boldogabb lesz az életünk.
" Boldog ember az, ki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, Bűnösök útjára nem áll, És gúnyolódók székébe nem ül, Hanem Jehova törvényében leli gyönyörűségét, És törvényét olvassa halk hangon éjjel-nappal.  Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, Amely megtermi gyümölcsét a maga idején. Nem hervad el lombja, És minden tettét siker koronázza." Zsoltárok 1:1-3
"Mert íme, a tőled távol maradók elvesznek. Elnémítasz mindenkit, aki elhagy téged erkölcstelenül.  Nekem azonban oly jó közelednem Istenhez. A legfőbb Urat, Jehovát tettem menedékemmé, Hogy hirdessem minden tettedet." Zsoltárok 73:27,28


Fotó: Internet

Nincsenek megjegyzések: