2013. április 3., szerda

Reggeli...

... elmélkedés. A kávémat nagykabátban ittam meg a teraszon, a kert felől tavaszias hangok jöttek, a madarak harsogtak az öreg diófa tetején. Micsoda kaotikus pillanat amikor az április és a november verseng egymással.
Aztán a szellemi reggelim elfogyasztása közben arra gondoltam, megosztom veletek is az olvasottakat. tanulságos és elgondolkodtató.
"Reménység nélkül és Isten nélkül voltatok a világban" Efézus 2:12
Ma sokan nem hisznek abban, hogy valójában mindenki bűnös. Miért nem? Azért, mert még ha alkalomadtán el is mennek a templomba, csak mesének vagy mítosznak tartják azt, amit a Biblia Ádámról és Éváról ír. Mások nem vallásos környezetben nőnek fel, ezért kételyeik vannak Isten létezését illetően, és azzal sincsenek tisztában, hogy a Legfelsőbb Lény erkölcsi normákat szabott az embereknek, és ha valaki nem él azok szerint, az egyenlő a bűnnel. A rómaiaknak írt levelében Pál felhoz egy okot arra, hogy a neveltetés miért nem lehet - kifogás senki számára. Ez pedig az, hogy maga a teremtésmű tanúskodik a Teremtő létezése mellett. "mivel ami tudható az istenről, az nyilvánvaló közöttük, mert az Isten nyilvánvalóvá tette nekik. Mert az ő láthatatlan tulajdonságai világosan látszanak a világ teremtésétől fogva, mivel az alkotott dolgokból érzékelhetők, igen, az ő örök hatalma, és istensége, úgyhogy nincs mentség számukra." Róma 1:19, 20
Ez összhangban van Pálnak azzal a megállapításával, amelyet a római tartózkodása idején írt a hébereknek: "minden háznak van készítője, de aki mindent elkészített, Isten az" Héberek 3:4
Az érvelésével azt támasztja alá, hogy van egy Teremtő, aki elkészítette, vagyis létrehozta a világegyetemet.

Nincsenek megjegyzések: