2016. március 19., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/03/ha_12.html


Problémák, nehézségek, feszültségek a családban.
Vajon a problémákra a különélés a megoldás?


A házassági gondokat szeretettel kell orvosolni.
"A szeretet hosszútűrő és kedves. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik illetlenül, nem keresi a maga érdekeit, nem válik ingerültté. Nem tartja számon a sérelmet." 1Korintusz 13:4,5
Isten Szava nem ajánlja a különélést a nehézségek megoldására.
"Azoknak, akiknek van házastársuk, utasítást adok, de nem én, hanem az Úr, hogy a feleség ne menjen el a férjétől;  de ha elmenne is, maradjon házasság nélkül, vagy pedig béküljön ki a férjével; és a férj ne hagyja el a feleségét.  A többieknek pedig azt mondom, igen, én, nem az Úr: ha valamelyik testvérnek nem hívő felesége van, de ez hajlandó vele lakni, ne hagyja el őt;  és az az asszony, akinek nem hívő férje van, de ez hajlandó vele lakni, ne hagyja el a férjét." 1Korintusz 7:10-13


A család fontos tagjai a gyerekek.
Milyen életet szán Isten a gyermekeknek?


Jehova azt szeretné, ha a gyermekek boldogok lennének. A legjobb tanácsot adja nekik, hogy élvezhessék a fiatalságukat. Arra kéri őket, hogy merítsenek hasznot a szüleik bölcsességéből és tapasztalatából, és próbálják ki, milyen öröm, ha a Teremtőjük és a Fia kedvére tesznek.
"Ti gyermekek, engedelmeskedjetek mindenben a szüleiteknek, mert ez igen kedves az Úrban." Kolosszé 3:20


"Örvendj, te ifjú, ifjúságodnak, és vidámítson meg a te szíved ifjúságod napjaiban, járj csak szívednek útjain, és azokban, amiket szemeid látnak. De tudd meg, hogy mindezekért ítéletre von téged az igaz Isten.  Vesd el hát a bosszankodást szívedből, és tartsd távol a veszedelmet testedtől; mert a fiatalkor és az élet hajnala hiábavalóság.  Emlékezz meg nagy Teremtődről ifjúságod napjaiban, mielőtt eljönnek a vészterhes napok, és elérkeznek az évek, melyekről azt mondod: „Nem lelem bennük örömömet.” Prédikátor 11:9-12:1


" Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és mondjon imát, de a tanítványok korholták őket. Jézus azonban ezt mondta: „Hagyjátok békén a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket tovább abban, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké az egek királysága.”  És rájuk tette a kezét, és elment onnan." Máté 19:13-15


"Amikor a papi elöljárók és az írástudók látták azokat a bámulatos dolgokat, amelyeket tett, meg a fiúkat, akik kiáltoztak a templomban, és azt mondták: „Mentsd meg, kérünk, a Dávid Fiát!”, felháborodtak,  és így szóltak hozzá: „Hallod, mit mondanak ezek?” Jézus így szólt hozzájuk: „Igen. Hát soha nem olvastátok ezt: »Kisgyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet.«”" Máté 21:15,16


Felvetődik a kérdés: Mit tehetnek a szülők, hogy a gyermekeik boldogok legyenek?
A következő héten erre a kérdésre keressük a Biblia válaszát! Addig is szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok!


  Fotó: Internet

Nincsenek megjegyzések: