2016. március 5., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Egy kérdés, amelyre mindannyian választ keressünk!


Hogyan lehetnek boldogok a családok?


1. Miért fontos összeházasodni?
Jehova, a boldog Isten azt szeretné, hogy a családok boldogok legyenek.
"amely a boldog Isten rám bízott, dicsőséges jó híre szerint való." 1Timóteusz 1:11
Ő hozta létre a házasság intézményét. A törvényesen bejegyzett házasság nélkülözhetetlen ahhoz, hogy mind a házasfelek, mind a gyerekek biztonságban érezzék magukat. Ha engedelmeskedni akarunk Istennek, oly módon törvényesítjük a házasságunkat, ahogyan azt az országunk törvénye megköveteli. 
"Azokban a napokban pedig rendelet jött ki Augusztusz császártól, hogy az egész lakott földet írják össze." Lukács 2:1
"József is felment Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, melyet Betlehemnek hívnak, mivel Dávid házának és családjának volt a tagja, hogy bejegyezzék őt Máriával, akit az eljegyzésnek megfelelően hozzáadtak feleségül, s aki ekkor várandós volt." Lukács 2:4,5


Mit gondol Isten a házasságról? Azt szeretné, ha tartós kapcsolat lenne a férfi és a nő között. Isten elvárja, hogy a férj és a feleség hűséges legyen egymáshoz.
"A házasság tiszteletre méltó legyen mindenkinél, és a házaságy beszennyezetlen, mert az Isten meg fogja ítélni a paráznákat és a házasságtörőket." Héberek 13:4
Gyűlöli a válást.
"Mert gyűlölöm a válást — mondja Jehova, Izrael Istene —, és azt, aki erőszakkal borítja ruháját — ezt mondja a seregek Jehovája. — Vigyázzatok azért szellemetekre, és ne cselekedjetek hűtlenül! Malakiás 2:16
 Csak abban az esetben engedi meg a keresztényeknek, hogy elváljanak és újraházasodjanak, ha a társuk házasságtörést követett el.
"És farizeusok mentek oda hozzá azzal a szándékkal, hogy megkísértsék, és így szóltak: „Szabad-e a férfinak akármilyen okból elválnia a feleségétől?”  Így felelt: „Nem olvastátok-e, hogy aki teremtette őket, kezdettől fogva férfinak és nőnek alkotta őket,  és ezt mondta: »Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és a kettő e g y test lesz.«  Úgyhogy ők már nem kettő, hanem e g y test. Amit azért az Isten közös igába fogott, senki ember szét ne válassza.” Máté 19:3-6
" Mondom nektek, hogy aki elválik a feleségétől, hacsak nem paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el." Máté 19:9


A következő héten arra keressük a Biblia válaszát: Hogyan bánjanak egymással a házastársak?
Ugye, milyen fontos ezt is tudnunk! Attól a csodálatos Istentől kapjuk meg a választ, aki megteremtett minket!
Addig is szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!
Fotó:internet