2016. március 12., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/03/ha.html


Hogyan bánjanak egymással a házastársak?
Jehova úgy teremtette meg a férfit és a nőt, hogy a házasságban egymás kiegészítői legyenek.
"Jehova Isten így folytatta: „Nem jó az embernek egyedül, alkotok neki segítőt, mintegy kiegészítőt.” " 1Mózes 2:18


Mint családfőnek elsősorban a férjnek kell anyagilag gondoskodnia a családról. Az is az ő felelőssége, hogy Istenről tanítsa a családját. A férjnek önzetlenül kell szeretnie a feleségét. A házastársaknak szeretniük és tisztelniük kell egymást. Mivel egyikük sem tökéletes, fontos, hogy megbocsátóak legyenek, hiszen ez nélkülözhetetlen a boldog házassághoz.
" Minden rosszindulatú keserűség, harag, indulat, ordítozás és becsmérlő beszéd távolíttassék el tőletek minden rosszasággal együtt. Legyetek pedig egymás iránt kedvesség, gyöngéden könyörületessé készséggel megbocsátva egymásnak, mint ahogy az Isten is készséggel megbocsátott nektek Krisztus által." Efézus 4:31,32


" A feleségek rendeljék alá magukat férjüknek, mint az Úrnak,  mert a férj feje a feleségének, mint ahogy a Krisztus is feje a gyülekezetnek, megmentője lévén e testnek.   Igen, ahogy a gyülekezet alárendeli magát a Krisztusnak, úgy a feleségek is rendeljék alá magukat férjüknek mindenben.  Férjek, továbbra is szeressétek feleségeteket, mint ahogy a Krisztus is szerette a gyülekezetet, és odaadta magát érte." Efézus 5:22-25


"Mindamellett közöttetek is, úgy szeresse egyenként mindenki a feleségét, mint önmagát; másfelől a feleség mélységes megbecsüléssel legyen a férje iránt." Efézus 5:33


" Ti férjek, hasonló módon továbbra is az ismeretnek megfelelően lakjatok velük, tiszteletet adva nekik mint gyengébb edénynek — a női nemnek —, mivel velük együtt örökösei is vagytok az élet ki nem érdemelt kegyének; hogy imáitok akadályba ne ütközzenek." 1Péter 3:7


Ugye, hogy milyen csodálatos tanácsokat kapunk Istentől?
Bármilyen jó családot építünk, előfordulhatnak problémák, nehézségek.
Vajon a Biblia által Jehova milyen tanácsot ad erre a kérdésre:  Vajon a problémákra a különélés a megoldás?
A következő héten megkapjuk a választ. Addig is szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!


 Kép: Internet

Nincsenek megjegyzések: