2015. december 6., vasárnap

Hogyha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás. http://szera-szera.blogspot.hu/2015/11/hogyha_28.html - a nyitott kérdés az volt, hogy: Miért Jézus a legalkalmasabb királynak?
Azért, mert kedves, és síkraszáll az igazságosságért. "A Szó tehát testté lett, és közöttünk lakozott, és mi szemléltük a dicsőségét — olyan dicsőséget, amilyen egy egyszülött fiúé, aki az atyától jött; és telve volt ki nem érdemelt kedvességgel és igazsággal." János 1:14
Elég hatalma is van ahhoz, hogy segítsen az embereknek, mert az égből fog uralkodni a föld felett. A feltámadása és égbe menetele után Jehova jobbján várt. " Ez az ember viszont e g y áldozatot ajánlott fel a bűnökért mindenkorra, és leült az Isten jobbjához, és attól fogva vár, míg oda nem helyezik ellenségeit zsámolyul a lábának." Héberek 10:12,13
Majd miután hatalmat kapott Istentől, uralkodni kezdett. "Néztem tovább az éjszakai látomást, és íme, egy emberfiához hasonló valaki jött az egek felhőivel. Bebocsátást nyert az Öregkorúhoz és egészen elé vitték. Majd uralkodói hatalmat, méltóságot és királyságot kapott, hogy a népek, nemzetek és nyelvi csoportok mind őt szolgálják. Uralma időtlen időkig tartó uralom, amely nem múlik el, és királysága nem semmisül meg." Dániel 7:13,14
Lesznek olyanok, akik együtt uralkodnak majd Jézussal? Ha igen, kik ők? Jövő héten megkapjuk erre a kérdésre a Biblia válaszát.
Addig is szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek, szeretettel!


Water Drops:  Fotó: Pinterest

Nincsenek megjegyzések: