2015. december 13., vasárnap

Hogyha...

... szombat, akkor bibliatanulányozás. Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2015/12/hogyha.html
Kik fognak uralkodni Jézussal?


"A legfőbb Úr szentjeiből" álló csoport.
 "A királyságot, uralkodói hatalmat és az egész ég alatt lévő királyságok fenségét a legfőbb Úr szentjeiből álló népnek adták. Királyságuk időtlen időkig tartó királyság, nekik fog szolgálni és engedelmeskedni minden uralom." Dániel 7:27


Az első tagjai Jézus hűséges apostolai voltak. Jehova azóta is kiválaszt további hűséges férfiakat és nőket, hogy a szentek közé tartozzanak. Jézushoz hasonlóan ők is szellemi testben támadnak fel.


" „Ne nyugtalankodjon a szívetek. Gyakoroljatok hitet az Istenben, gyakoroljatok hitet bennem is. Az én Atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek, mert elmegyek hogy helyet készítsek nektek."János 14:1-3


"Így van a halottak feltámadása is. Romlottságban vetik el, romlatlanságban támad fel. Gyalázatban vetik el, dicsőségben támad fel. Gyöngeségben vetik el, erőben támad fel. Fizikai testet vetnek el, szellemi test támad fel. Ha van fizikai test, van szellemi is" János 15:42-44


Hányan kerülnek az égbe? Jézus azt mondta, hogy egy "kicsiny nyáj".
"Ne félj, kicsiny nyáj, mert a ti Atyátok helyesnek látta, hogy nektek adja a királyságot." Lukács 12:32


144 000-en lesznek, és a föld felett fognak uralkodni Jézussal.
"És láttam, és íme, a Bárány ott állt a Sion-hegyen, és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokukra van írva az ő neve és az ő Atyja neve." Jelenések 14:1


De miért érdekeljen ez minket? Mi történt, amikor Jézus uralkodni kezdett? A következő héten választ kapunk erre a kérdésre a Bibliából! Addig is szép hetet és hasznos elmélkedést!
 Fotó: internet

Nincsenek megjegyzések: