2015. december 5., szombat

No...

... comment.


Egy mese, melyhez ragaszkodnak
AZ ÉBREDJETEK! FRANCIAORSZÁGI ÍRÓJÁTÓL
A VILÁG minden részén rajonganak érte a gyermekek. Az egyik évben — nem olyan rég — a francia postához majdnem 800 000 levél érkezett, melyet főleg három és nyolc év közötti gyermekek írtak neki. Bozontos fehér szakállával és fehér prémmel szegélyezett vörös kabátjával a jóságos Télapó (vagy Mikulás) kétségtelenül az ünnepek egyik legnépszerűbb szereplője. Ezek után el tudod képzelni, hogy egy Télapónak beöltöztetett bábut elégessenek? Pedig pontosan ez történt valamivel több mint 50 éve a franciaországi Dijonban. 1951. december 23-án a Télapót mintegy 250 gyermek előtt „kivégezték”.
Vajon mit követett el? A France-Soir című újság beszámolójából kiderül, hogy a kivégzést „a papság beleegyezésével rendelték el, amely elítélte a Télapót mint bitorlót és eretneket”, valamint azzal a váddal illette, hogy „pogány ünneppé teszi a karácsonyt”. A kivégzés egy hivatalos közlemény szerint „jelképes tett” volt. „Hazugsággal nem lehet vallásos érzületet ébreszteni a gyermekekben, hazugságra építeni a nevelést meg pláne nem lehet.”
Néhány pap úgy érezte, hogy a Télapóval kapcsolatos szokások miatt az emberek nem fordítanak figyelmet Jézus születésének „a kereszténységben betöltött valódi jelentésére”. Mi több, a Les Temps Modernes című folyóirat 1952. márciusi számában Claude Lévi-Strauss etnológus azt nyilatkozta, hogy a Télapóban való hit „járul hozzá leginkább a pogányság terjedéséhez a mai emberek között”, és azt is kijelentette, hogy az egyház joggal ítélte el a hiedelmet. Az etnológus továbbá kifejtette, hogy a Télapó eredetét a Saturnalia királyához lehet visszavezetni. Saturnalia ünnepét december 17-től 24-ig tartották az ókori rómaiak. Erre a hétre leveles ágakkal díszítették fel az épületeket, és ajándékokkal örvendeztették meg egymást az emberek. A karácsonyhoz hasonlóan a Saturnaliát is vigadozás jellemezte.
Hogyan tekintenek a francia katolikusok most, több mint 50 évvel a „kivégzés” után a Télapóra? Róma Saturnaliájának ez a távoli leszármazottja ugyanúgy része a karácsonynak, mint a jászolban fekvő Jézus alakja. Időről időre valamelyik pap felszólal a Télapó ellen, kijelentve, hogy a Mikulás kereskedelmi célokat mozdít elő, és kiszorítja Jézust az ünnepekből. Ám ha felmerül is némi kétely amiatt, hogy a Télapónak pogány eredete van, az emberek annyira örülnek a látogatásának, hogy ezek a kételyek többnyire szertefoszlanak.

Nincsenek megjegyzések: