2015. október 17., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.. Az elmúlt heti témánk után http://szera-szera.blogspot.hu/2015/10/ha_11.html , arra a kérdésre keressük a Biblia válaszát, hogy: Vajon a halállal mindennek vége?
Amikor meghal valaki, természetes, hogy feltesszük a kérdést: Mi lesz a halottakkal?
Amikor Jézus a földön élt, egyszer arról kapott hírt, hogy a barátja, Lázár, aki a Jeruzsálem közelében fekvő Betániában lakott, meghalt. Mire Jézus Betániába ért, a barátja már négy napja halott volt. Mártával és Máriával, Lázár testvéreivel kiment a sírhoz. Hamarosan sok ember gyűlt köréjük. Jézus ekkor feltámasztotta Lázárt. Mennyire örülhetett Márta és Mária!
"Márta tehát ezt mondta Jézusnak: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: "Feltámad a testvéred." Márta így szólt hozzá: "Tudom, hogy feltámad az utolsó napon". János 11:21-24


"Ezért Jézus, miután ismét felsóhajtott magában, az emléksírhoz ment. Ez valójában egy barlang volt, és egy kő volt nekitámasztva. Így szólt Jézus: "Vegyétek el a követ. Márta az elhunytnak testvére ezt mondta neki: "Uram, most már biztosan szaga van, hiszen ez már a negyedik nap. Jézus ezt mondta neki: "Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, látni fogod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ Jézus pedig az égre emelte szemét, és ezt mondta: "Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Igaz, tudtam, hogy mindig meghallgatsz; csak a körülálló sokaság miatt beszéltem, hogy elhiggyék, hogy te küldtél el engem." És miután elmondta ezeket, hangos szóval kiáltott: "Lázár, jöjj ki!" Az, aki halott volt, kijött lábán és kezén pólyákkal átkötve, az arca pedig egy kendővel volt körülkötve, Jézus ezt mondta nekik: "Oldozzátok ki és hagyjátok menni." János 11:38-44


Márta hitt abban, hogy lesz feltámadás, ismerte az ígéretet. Tudta, hogy Jehova fel fogja támasztani a halottakat, és újra élhetnek majd a földön.


"Ha meghal az életerős férfi, vajon élhet-e újra? Kényszerű szolgálatom minden napján várakozni fogok, míg el nem jön szabadulásom. Szólítani fogsz, és én válaszolok neked, vágyakozol majd kezed műve után." Jób 14:14, 15


A következő héten erre a kérdésre kapjuk meg a választ: Milyen állapotban vannak a halottak?
Mindenkinek szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok, szeretettel!


 Fotó: internet

Nincsenek megjegyzések: