2015. augusztus 23., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Az elmúlt héten arról beszélgettünk, hogy: Miért halt meg Jézus?
A mai kérdésünk, amely válaszra vár: Mit tesz ma Jézus?


Amikor a földön volt, betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, és enyhített az emberek szenvedésén. Ezzel megmutatta, mit fog tenni a jövőben az engedelmes emberekért."Ekkor nagy sokaság közeledett hozzá, és sántákat, rokkantakat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek magukkal, és ezeket valósággal a lábához vetették, ő pedig meggyógyította őket, úgyhogy a sokaság csak ámult, amint látta, hogy a némák beszélnek, a sánták járnak, és a vakok látnak, és dicsőítették Izrael Istenét." (Máté 15:30, 31)

"Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják az ő hangját." (János 5:28)


 Miután meghalt, Isten feltámasztotta, és ismét szellemszemély lett.
 "Hiszen Krisztus is meghalt egyszer s mindenkorra a bűnökért, egy igazságos személy igazságtalanokért, hogy az Istenhez vezessen titeket; ő, akit halálra juttattak a testben, de aki megeleveníttetett a szellemben."(1Péter 3:18)

Ezt követően Jehova jobbjára várt, amíg hatalmat nem kapott, hogy királyként uralkodjon az egész föld felett.
"Ez az ember viszont e g y áldozatot ajánlott fel a bűnökért mindenkorra, és leült az Isten jobbjához, és attól fogva vár, míg oda nem helyezik ellenségeit zsámolyul a lábának." (Héberek 10:12, 13)

Jézus már királyként  uralkodik az égben, és követői világszerte hirdetik ezt a jó hírt.


"Néztem tovább az éjszakai látomást, és íme, egy emberfiához hasonló valaki jött az egek felhőivel. Bebocsátást nyert az Öregkorúhoz, és egészen elé vitték. Majd uralkodói hatalmat, méltóságot és királyságot kapott, hogy a népek, nemzetek és nyelvi csoportok mind őt szolgálják. Uralma időtlen időkig tartó uralom, amely nem múlik el, és királysága nem semmisül meg. "(Dániel 7:13, 14)
 "És a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég." (Máté 24:14)


 Jézus hamarosan arra használja majd királyi hatalmát, hogy véget vessen a szenvedésnek, és elpusztítsa mindazokat, akik szenvedést okoznak. Akiket a Jézusba vetett hitük arra indít, hogy engedelmeskedjenek neki, paradicsomi földön fognak élni."Mert a gonosztevők kivágatnak, De akik Jehovában reménykednek, öröklik a földet. Egy kis idő még, és nincs többé gonosz, Nézed a helyét, és nincsen sehol. A szelídek pedig öröklik a földet, És gyönyörködnek majd a béke bőségében." (Zsoltárok 37:9-11)
Van egy nagyon fontos kérdés, amin mindent értelmes ember elgondolkodik: Mi Isten szándéka a földdel? Te ismered a Biblia válaszát? Jövő héten erről beszélgetünk majd. Szép hetet és hasznos elmélkedést!
Want more photos of Amazing places from around the world? follow Clara ♥ ballet's board 'Amazing places.'
Fotó: Pinterest

Nincsenek megjegyzések: