2013. március 20., szerda

Ebben...

... az időszakban többen gondolnak Jézusra és az Ő feltámadására. De! Miért fontos számunkra Jézus feltámadása?
Hérodotosz, a görög történetíró, aki 2500 évvel ezelőtt élt, feljegyzett egy történetet az akkori egyiptomiakról: "A gazdagok lakomáin a vacsora után egy férfi körbevisz egy koporsót, amelyben egy fából faragott holttest fekszik. Úgy van kifaragva és megfestve, mintha igazi lenne. Az egész egy-két könyök hosszú. Mindenkinek megmutatja a társaságban, és közben ezt ismételgeti: "Igyunk, vigadozzunk, hiszen nézzétek csak: ha meghalunk, ugyanilyen élettelenekké válunk."
 Ez az élettel és halállal kapcsolatos szemléltetés nem csupán az egyiptomiakra volt jellemző. Manapság is közismertek hasonló mondások: "Együnk, igyunk, vigadjunk" vagy "Élj a mának".
Te hogy gondolod, a halállak minden véget ér?
A korai keresztények hitét leginkább Jézus Krisztus feltámadása erősítette meg.
De! Mi a helyzet akkor, ha Krisztus nem támadt fel?
Miért hihetünk benne, hogy feltámadt?
Kik fognak feltámadni?
Hol fognak élni a feltámadottak?
Mikor fog megtörténni a földi feltámadás?
Van a húsvéti szokásoknak bármilyen közük a feltámadáshoz?
Ha Jézus az Isten, ahogyan azt néhány egyház tanítja, akkor ki támasztotta fel Jézust?

Izgalmas kérdések, amelyekre minden szellemileg éhes ember választ szeretne kapni!
Ha TE is közéjük tartozol, a válaszokért kattints ide : http://www.jw.org/hu/kiadvanyok/folyoiratok/wp20130301/jezus-feltamadasa/.7 megjegyzés:

nagikata írta...

Az utolsó kérdésre is a Bibliában van a válasz: "Én és az Atya egy vagyunk". Ez kiverte a biztosítékot akkor is és ma is. De az Atya a Fiú és a Szent Szellem: egy. Jézus fiúsága ettől más, mint a miénk... Ő a mennyből jött. Ne haragudj, hogy vitatkozom veled, de az Írás erről tesz bizonyságot, és ez egy alapigazság.

Erika Radics írta...

Kata, nekem csak ez jut erről eszembe:
A háromság tantétele évszázadok óta fejtörést okoz az embereknek, hiszen sehol nem szerepel a Bibliában maga a szó sem. Ellenben Jézus azt tanította a követőinek, hogy csak egyetlen igaz Isten van, és segített nekik közeledni hozzá (János 17:3).

nagikata írta...

Igaz Erika, hogy nincs a Bibliában megnevezve a Szentháromság, én nem is írtam le ezt a szót. Kérdezek valamit: Isten azt mondta 1. Mózes 2,24-ben: "Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté." Ugye elég nyilvánvalóan külön-külön test a férj-feleség, Isten mégis egynek mondja. Hát ilyen módon, Isten egy, mégis megjelenik 3 személyben, még ha nekünk embereknek ezt olyan nehéz is felfogni. De csak néhány igét hadd írjak ide, ami Jézus istenségét és a Szent Szellem isteni személyét igazolja:
"Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Íge." Jn 1.1
És hogy az Ige maga Jézus Krisztus, szintén itt olvasható: "És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk..." Jn 1.14
vagy: "És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten igéjének neveztetik." Jel. 19.13.
"Én és az Atya egy vagyunk" Jn 10.30 Ezért köveket ragadtak a zsidók.... JÉzus megkérdezte tőlük, "melyik dologért köveztek meg engem? Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat." Jézus Istennek mondta magát, mert az is volt (van és lesz). A zsidók ezért ölték meg. Más:"Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt."
A Szent Szellemmel kapcsolatban:
"És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok." Jn.16-18.
Az egyház valóban sokat torzult korszakonként, felekezetekként. Ezért fontos, hogy Isten Igéje legyen a mérce, ne a felekezeti hovatartozásunk. És ha az egyházi tanítás torzul, akkor azt kell megkérdőjelezni. Ez mindenkinek személyes felelőssége, mert Isten mindent megtett azért, hogy gyermekei az igazságban járjanak.

Szera írta...

Kedves Kata! Köszönöm a bejegyzésedet, holnap tudok válaszolni! Szép napot!

Szera írta...

Teljesen egyetértek abban, hogy a mérce Isten szava, a Biblia, az első betűjétől, az utolsóig! Nekem is szent az Írás, és ezt semmilyen egyház vagy felekezet nem írhatja felül. Ezért is hagytam el, már bőven felnőtt koromban, azt az egyházat, amiben kisbabaként megkereszteltek.
Én csak röviden írnék most neked válaszként, hogyha van kedved még többet beszélni erről, akkor személyes e-mailban tedd meg kérlek! Köszönöm! Szép napot! :)
Maga Jézus nevezte az Atyját "egyedül igaz Istennek" (János 17:3) Maga Jehova pedig ezt mondja:"Rajtam kívül nincs Isten" (Ézsaiás 44:6)Pál apostol azt írja az igaz keresztények számára "egy Isten van, az Atya" (IKor. (:5,6)
Jézusról azt olvassuk, hogy "az Isten dicsőségének visszatükröződése", de a dicsőség forrása az Atya (Héberek 1:3). Jézus semmiképpen nem törekszik az Atyja pozíciójára. Ezt mondta: "Jehovát a te Istenedet imádd és egyedül neki végezz szent szolgálatot" (Lukács 4:8)
"Őrizzétek meg magatokban ezt a gondolkodásmódot, amely már Krisztus Jézusban is megvolt, aki, noha Isten formájában létezett, nem foglalkozott az elbitorlás gondolatával, tudniillik azzal, hogy Istennel egyenlő legyen." (Filippi 2:5,6)

nagikata írta...

Filippi 2.6 Károli
"Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő"
Új fordításban:
"mert ő Isten formájában lévén
nem tekintette zsákmánynak,
hogy egyenlő Istennel"
Mindkét fordításban egyértelmű, hogy Isten volt, ez tudta is magáról, de önként lemondott erről a státuszról, hogy meghaljon értünk, emberként. Ettől függetlenül számos esetben kinyilvánította isteni hatalmát, máskor pedig (leginkább a Gecsemáné kertben és a kereszten) nem élt vele.
Ha úgy szeretnéd, email-ben folytathatjuk.

Szera írta...

Kedves Kata! Ezt a cikket még a figyelmedbe ajánlom: http://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/102005282?q=h%C3%A1roms%C3%A1g&p=par

Szép napot!