2016. május 29., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/05/ha_21.html


Hogyan válnak javunkra a bibliai alapelvek?
Ha a családtagok a Biblia alapelvei szerint élnek, a szeretet egybekovácsolja őket.
"Ennek megfelelően, mint az Isten választottai, szentek és szeretettek, öltsétek magatokra a könyörület gyöngéd vonzalmát, a kedvességet, az alázatosságot, a szelídséget és a hosszútűrést. Továbbra is viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak készséggel, ha valakinek panaszra van oka a másik ellen. Mint ahogy Jehova is készséggel megbocsátott nektek, úgy ti is.  Mindezek mellett pedig öltsétek magatokra a szeretetet, mert az az egység tökéletes köteléke." Kolosszé 3: 12-14
 Isten Szava azt tanítja, hogy a házasságnak tartós kapcsolatnak kell lennie. Ez az alapelv szintén védelmezi a családokat.
"Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és e g y testté lesznek."1Mózes 2:24
A Biblia tanításai anyagilag és érzelmileg is a javunkra válnak. Például a munkaadók sokszor szívesebben alkalmaznak olyan személyeket, akiknek a becsületességről és a szorgalomról alkotott nézetét a Biblia szabja meg.
" Aki hanyag kézzel dolgozik, szűkölködni fog, a szorgalmas keze azonban meggazdagít." Példabeszédek 10:4
"Amilyen az ecet a fogaknak, és a füst a szemnek, olyan a lusta ember azoknak, akik kiküldik őt." Példabeszédek 10:26
 Isten Szava arra is megtanít, hogy elégedjünk meg a legszükségesebbekkel, és hogy az Istennel ápolt barátságunk fontosabb legyen az anyagiaknál.
" Senki sem szolgálhat rabszolgaként két úrnak; mert vagy az lesz, hogy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az, hogy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok rabszolgaként Istennek is, és a Gazdagságnak is.  Ezért azt mondom nektek, hogy ne aggódjatok tovább a lelketek miatt, hogy mit fogtok enni, vagy mit fogtok inni, vagy a testetek miatt, hogy mit fogtok viselni. Hát nem jelent többet a lélek, mint az eledel, és a test, mint az öltözék?" Máté 6:24,25
"Így tehát továbbra is keressétek először a királyságot és az Ő igazságosságát, és ezek az egyéb dolgok mind megadatnak nektek ráadásként." Máté 6:33
"Így hát, ha van élelmünk és ruházatunk meg hajlékunk, elégedettek leszünk ezekkel. Akiknek azonban elhatározásuk, hogy gazdagok lesznek, azok kísértésbe, csapdába, sok értelmetlen és káros kívánságba esnek, amelyek pusztulásba és romlásba döntik az embereket.  Mert a pénz szeretete mindenfajta ártalmas dolognak gyökere, és erre a szeretetre törekedve némelyek eltévelyedtek a hittől, és mindenütt sok fájdalommal szegezték át magukat." 1Timóteusz 6:8-10


Isten alapelvei az egészségünket is óvják. Hogy hogyan, azt a következő héten nézzük meg a Biblián keresztül. Szép hetet és hasznos elmélkedést!


 Fotó:internet

Nincsenek megjegyzések: