2016. május 1., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/04/ha_24.html
Az elmúlt alkalmakkor arról beszélgettünk:  Miről ismerhetők fel az igaz vallás tagjai?
Ma további ismertetőjeleket nézünk meg a Bibliából.
Nem alkotják részét ennek a gonosz világnak. Arról ismerhetők fel, hogy nem folynak bele a politikai ügyekbe és a társadalmi konfliktusokba .
"Ők nem része a világnak, mint ahogy én sem vagyok része a világnak." János 17:6
" Jézus így válaszolt: „Az én királyságom nem része e világnak. Ha a királyságom része volna e világnak, szolgáim harcoltak volna, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. Így azonban a királyságom nem innen való.” János 18:36


 Nem veszik át a világ ártalmas szokásait és gondolkodásmódját.
"Házasságtörők, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Aki tehát a világ barátja akar lenni, az az Isten ellenségévé teszi magát." Jakab 4:4


Mély szeretet fűzi össze őket.
 Isten Szavából azt tanulják, hogy mindenféle származású embert tiszteljenek. A hamis vallások képviselői sokszor tevékenyen részt vesznek a nemzetek háborúiban, az igaz keresztények azonban nem.
"És úgy lesz a napok befejező részében, hogy szilárdan áll majd Jehova házának hegye a hegyek teteje fölött, és magasabbra emeltetik a domboknál, és népek özönlenek oda.  Sok nemzet jön el, és ezt mondják: „Jöjjetek, menjünk fel Jehova hegyére, Jákob Istenének házához, és ő oktatni fog bennünket útjaira, mi pedig az ő ösvényein járunk.” Mert Sionból jön a törvény, és Jehova szava Jeruzsálemből.  Ítélkezni fog sok nép között, és elrendezi hatalmas, messzi nemzetek ügyeit. Kardjaikat ekevasakká kovácsolják, és lándzsáikat metszőkésekké. Nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak." Mikeás 4: 1-3
 Önzetlenül arra használják fel az idejüket és az anyagi javaikat, hogy segítsenek és támogassanak másokat.
" Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.  Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van köztetek.” János 13:34,35
" Ha valaki azt állítja: „Szeretem az Istent”, és mégis gyűlöli a testvérét, akkor az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát." 1János 4:20
Akkor van válasz arra a kérdésre: Melyik az igaz vallás?
A következő héten megkapjuk a bibliai választ. Addig is szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!
 Fotó: internetNincsenek megjegyzések: