2016. május 15., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/05/ha_7.html


Tehát, a kérdés:  Hogyan válnak javunkra a bibliai alapelvek?
1. Miért van szükségünk útmutatásra?
A Teremtőnk bölcsebb, mint mi. Szerető apaként törődik velünk. Úgy alkotott meg minket, hogy az irányítását figyelmen kívül hagyva nem tudunk boldogok lenni.
 "Jól tudom, ó, Jehova, hogy a földi embernek nincs hatalmában az ő útja. Még csak lépteit sem irányíthatja a járókelő ember." Jeremiás 10:23
Ahogy a gyerekeknek szükségük van a szüleik vezetésére, ugyanúgy nekünk is Isten útmutatására.
 "Ezt mondja Jehova, a te Megváltód, Izrael Szentje: „Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik, aki azon az úton vezetem lépteidet, amelyen járnod kell. Ó, bárcsak odafigyelnél parancsolataimra! Akkor olyan lenne békéd, mint egy folyó, és igazságosságod, mint a tenger habjai." Ézsaiás 48:17,18
Nagyszerű ajándék, hogy a bibliai alapelvekkel vezet minket.
"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra, az igazságosságban való fegyelmezésre," 2Timóteusz 3:16
Jehova törvényei és alapelvei rámutatnak, mi a legjobb nekünk, és hogyan nyerhetünk örökké tartó áldásokat a jövőben. Mivel Isten teremtett minket, helyénvaló, ha örömmel engedelmeskedünk neki.
"Jehova törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Jehova emlékeztetője megbízható, bölccsé teszi a tapasztalatlant." Zsoltárok 19:7
"Szolgád is figyelmeztetést kap általuk; Megtartásuk nagy jutalommal jár." Zsoltárok 19:11
 „Méltó vagy, Jehova, igen, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.” Jelenések 4:11


Felvetődik a kérdés: Mik a bibliai alapelvek?


A következő héten bibliai választ kapunk a kérdésre. Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!
 Fotó: internet

Nincsenek megjegyzések: