2016. február 13., szombat

Hogyha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás. Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/02/hogyha.html


Amikor Sátán arra ösztönözte Évát, hogy ne engedelmeskedjen Istennek, kétségbe vonta Isten uralmának a jogosságát. Az emberek többsége Sátán mellé állt, és elutasította Isten uralmát. Így Sátán „a világ uralkodója” lett.
"Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ uralkodója, és nincs felettem hatalma." János 14:30
"Tudjuk, hogy az Istentől származunk, de az egész világ a gonosz hatalmában van." 1János 5:19

2. Vajon Isten teremtése hibás volt?

Isten minden munkája tökéletes. Úgy teremtette meg az embereket és az angyalokat, hogy képesek legyenek mindenben engedelmeskedni neki.
"Kőszikla, cselekedete tökéletes, Hisz minden útja igazságosság. A hűség Istene, kiben nincs igazságtalanság; Igazságos és egyenes ő.  Ők cselekedtek romlottan; Nem a gyermekei, a hiányosság az övék. Csalárd és elferdült nemzedék!" 5Mózes 32:4,5

 Döntési szabadsággal ruházott fel minket, választhatunk aközött, hogy a jót vagy a rosszat tesszük. Ez a szabadságunk lehetővé teszi, hogy kifejezzük az Isten iránti szeretetünket.

3. Miért engedi meg Isten a szenvedést?

Jehova egy ideig eltűri az uralma elleni lázadást. Miért? Hogy megmutatkozzon, egyedül az ő uralma válik az emberek javára.
"Lásd, csak azt találtam, hogy az igaz Isten becsületesnek alkotta az embereket, de azok sokféle tervet kieszeltek." Prédikátor 7:29
"Mindezt láttam, és szívemet ráirányítottam minden tettre, melyet véghezvisznek a nap alatt, oly időben, mikor ember uralkodik emberen a maga kárára." Prédikátor 8:9

 Az emberiség 6000 éves történelme egyértelműen ezt bizonyítja. Egyetlen emberi uralkodó sem tudta megszüntetni a háborúkat, a bűnözést, az igazságtalanságot és a betegségeket.
 "Jól tudom, ó, Jehova, hogy a földi embernek nincs hatalmában az ő útja. Még csak lépteit sem irányíthatja a járókelő ember." Jeremiás 10:23
"Az Írás ugyanis ezt mondja a fáraónak: „Éppen azért hagytam, hogy megmaradj, hogy megmutassam rajtad a hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön." Róma 9:17

Az emberi uralmakkal ellentétben Isten uralma a javára válik azoknak, akik elfogadják .
"Ezt mondja Jehova, a te Megváltód, Izrael Szentje: „Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik, aki azon az úton vezetem lépteidet, amelyen járnod kell. Ó, bárcsak odafigyelnél parancsolataimra! Akkor olyan lenne békéd, mint egy folyó, és igazságosságod, mint a tenger habjai." Ézsaiás 48: 18,19

Jehova hamarosan véget vet az összes emberi uralomnak. Csak azok fognak megmaradni a földön, akik elismerik Isten uralmát.
"Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szent hegyemen, mert telve lesz a föld Jehova ismeretével, miként a vizek beborítják a tengert." Ézsaiás 11:9
"És azoknak a királyoknak a napjaiban az egek Istene felállít egy királyságot, amely soha nem fog elpusztulni. Ez a királyság nem száll át más népre. Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat, maga pedig megáll időtlen időkig." Dániel 2:44

DE! Miért vár még mindig? Mire ad nekünk lehetőséget Isten türelme? Legközelebb erre a kérdésre kapjuk meg a Biblia válaszát!
Addig is szép hetet és hasznos elmélkedést!
 Fotó:internet


Nincsenek megjegyzések: