2012. december 5., szerda

Miért......is nem jön hozzánk a Mikulás?

"A Mikulás.

A napot homály előzi meg; karácsony ünnepének verőfényes örömét meg a fehér szakállu Mikulás és ördöngős szolgája, kik csak büntetni tudnak s nem jutalmazni, aszalt szilvából csinált rettenetes kéménysöprőkkel s vörös nyelvű krampuszokkal ijesztenek rá az apró cselédekre. A piaczon a nagyfejü káposzták s köpczös répák, a fonnyadt szőlő s piros arczu almák, a koppasztott kappany s a tojásgarmada mellé, csodálatos portékák csatlakoztak egyszerre. Mint ha csak éjnek idején valami boszorkányság által bújtak volna ki a földből az apró sátrak, melyek alatt viaszból gyúrt, gyermek arczu s gyapot szakállu püspökök, gyönyörű, aranyos misemondóban s hófehér süvegben valóságos papirosból, vannak szépen glédában fölállítva. Háromrétben fölkunkoritott farku, szikrázó szemű, szarvas Luciferek zörgetik pipadrótból kötött szörny bilincseiket, melyekkel sorra fűzik a szófogadatlan gyermeket s hetesével nyolczasával kanyaritják a borzasztó puttonyba, hol aztán hasztalan rimánkodnak, mert onnan nincs szabadulás. Úgy kell nekik, viselték volna jobban magukat!

– Vasárnapi Újság: Képek a hazai népéletből, Pest, deczember 3-án 1865."

Attól függően, hogy egy gyermek hol nő fel, azt mesélik neki, hogy a Mikulás, a Télapó, Père Noël, Knecht Ruprecht, a mágusok, a Jultomten (vagy Julenissen) manó vagy a La Befana nevű boszorkány hoz ajándékot neki (The World Book Encyclopedia. 1984, 3. köt., 414. o.). Természetesen e történetek egyike sem igaz. Vajon ilyen történetek mesélése tiszteletet fog ébreszteni a gyermekekben az igazság iránt, és tiszteletet szerez egy ilyen szokás Jézus Krisztusnak, aki azt tanította, hogy Istent igazsággal kell imádni? (Ján 4:23, 24).

"Ne kerüljetek felemás igába nem hívőkkel. Mert mi közössége van az igazságosságnak és a törvénytelenségnek? Vagy mi részessége van a világosságnak a sötétséggel?  Továbbá miféle összhang van Krisztus és Beliál között? Vagy mi része van a hithűnek a nem hívővel?  És mi egyezsége van Isten templomának a bálványokkal? Mert mi egy élő Isten temploma vagyunk; mint ahogy az Isten mondta: „Közöttük fogok lakozni, és közöttük fogok járni, és Istenük leszek, és ők népem lesznek.”  „»Így tehát jöjjetek ki közülük, és különítsétek el magatokat — ezt mondja Jehova —, és ne érintsétek többé a tisztátalant«”; „»és én befogadlak titeket«”.  „»És én atya leszek nektek, ti pedig fiak és leányok lesztek nekem« — ezt mondja Jehova, a Mindenható.”" 2Korintusz 6: 14-18

2 megjegyzés:

Andrea írta...

Szomorú ezt olvasni...

Amaranta írta...

Pedig nem csak ez van...