2016. június 18., szombat

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás.
Innen folytatva: http://szera-szera.blogspot.hu/2016/06/ha_11.html


Hogyan imádkozzunk?
Az ima része az imádatnak, ezért kizárólag a Teremtőnkhöz, Jehovához imádkozzunk.
"Akkor Jézus így szólt hozzá: „Eredj el, Sátán! Mert meg van írva: »Jehovát, a te Istenedet imádd, és egyedül neki végezz szent szolgálatot.«”". Máté 4:10
"Ti tehát így imádkozzatok: »Égi Atyánk, szenteltessék meg a neved." Máté 6:9
 Mivel egyikünk sem tökéletes, Jézus nevében kell Istenhez fordulnunk, hiszen meghalt a bűneinkért.
"Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csakis énáltalam." János 14:6
Jehova azt szeretné, hogy szívből imádkozzunk hozzá, ne pedig betanult imákat vagy mások szavait ismételgessük.
"Mikor pedig imádkoztok, ne mondjátok újra meg újra ugyanazt, mint ahogy a nemzetekből valók teszik, mert ők azt hiszik, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg." Máté 6:7
" Semmi miatt ne aggódjatok, hanem mindenben az ima és a könyörgés által hálaadással együtt tárjátok kéréseiteket az Isten elé;  és az Isten békéje, amely felette áll minden gondolkodásnak, meg fogja őrizni szíveteket és gondolkodóképességeteket Krisztus Jézus által." Filippi 4:6,7


Teremtőnk még a magunkban elmondott imákra is odafigyel.
"Történt pedig, hogy amíg ő hosszasan imádkozott Jehova előtt, Éli figyelte a száját.   
Anna a szívében beszélt, csak ajkai remegtek, és nem hallatszott a hangja. Éli azonban részegnek gondolta." 1Sámuel 1:12,13
Arra ösztönöz, hogy minél gyakrabban imádkozzunk hozzá, például a napunk elején, végén, étkezésekkor, vagy amikor nehézségekkel nézünk szembe.
" Vesd a terhed Jehovára, És ő fenntart téged. Sosem engedi, hogy ingadozzon az igazságos." Zsoltárok 55:22
"aztán vette a hét kenyeret és a halakat, és miután hálát adott, megtörte és kezdte szétosztani azokat a tanítványoknak, a tanítványok meg a sokaságnak." Máté 15:36


Mindig van okunk imádkozni, akkor is, ha félünk, szorongunk, elakadtunk, ha túlcsordul a szívünk a hálától. Számomra az ima csoda, hiszen összekapcsol a világmindenség alkotójával és Ő 24 órában elérhető! :)
Mi keresztények, rendszeresen járunk gyülekezetbe, ahol erősödik a hitünk és erősítjük mások hitét. Sokan azt mondják, hogy nekik nincs szükségük ilyen összejövetelekre, mert ők magukban is elérik Istent.  
Miért tartanak összejöveteleket a keresztények? Egy hét múlva erre a kérdésre is megkapjuk a választ a Bibliából!
Szép hetet és hasznos elmélkedést kívánok mindenkinek!
Fotó: internet

Nincsenek megjegyzések: