2015. november 15., vasárnap

Rendhagyó...

... bibliatanulmányozás. Sokat gondolkodtam azon, hogy megszülessen-e ez a bejegyzés, de azt hiszem, jól döntöttem.
Tegnap este híreket olvastam, (már régóta nem néztem híradót sem, nem visznek előrébb a hírek, , félinformációkat kapok, felzaklatnak... ) megdöbbentem, hogy mi történt Párizsban... aztán ma sok mindennel szembesültem a közösségi hálón. Félelem, gyűlölet, értetlenség, szolidaritás, összezavarodottság... Van aki pánikba esik, van aki a homokba dugja a fejét... Kérdőjelek, felkiáltójelek, mit hoz a jövő? Lesz jövő?


Szeretnék megosztani veletek egy régen történt eseményt, aminek igen jelentős tanulsága van a ma élő emberek számára! Figyelmedbe ajánlom, hogyha a versekre kattintasz, el tudod őket olvasni.


Megmentette az életüket, hogy figyeltek
JÉZUS KRISZTUS előre figyelmeztetett a zsidó rendszer végére, melynek a jeruzsálemi templom volt a központja. Nem mondott időpontot, ám felsorolta a pusztulást megelőző eseményeket. Arra ösztönözte a tanítványait, hogy kitartóan virrasszanak, és hagyják el a veszélyes övezetet.
Jézus megjövendölte: „amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet letáborozott seregek veszik körül, akkor tudjátok meg, hogy elközeledett a pusztává tétele.” Ezt is kijelentette: „Mikor tehát meglátjátok a pusztító utálatosságot . . . , hogy szent helyen áll . . . , akkor akik Júdeában vannak, kezdjenek a hegyekbe menekülni.” Jézus arra ösztönözte a tanítványait, hogy ne menjenek vissza az anyagi javaikért. Sürgősen el kellett menekülniük, ha meg akarták menteni az életüket (Lukács 21:20, 21; Máté 24:15, 16).
Cestius Gallus i. sz. 66-ban római csapatokat vezetett Jeruzsálem ellen, hogy leverjen egy hosszú ideje tartó lázadást. Még a városba is behatolt, és ostrom alá vette a templomot. A várost fejetlenség kerítette hatalmába. Azok, akik virrasztottak, észrevették a közelgő katasztrófát. De lehetséges volt a menekülés? Cestius Gallus váratlanul visszavonult a csapataival, a zsidó felkelők pedig a nyomukban voltak. Ekkor jött el az idő a Jeruzsálemből és Júdea egész területéről való menekülésre!
Az elkövetkező évben Vespasianusszal és fiával, Titusszal az élen visszatértek a római seregek. Az egész ország belesodródott a háborúba. I. sz. 70 elején a rómaiak hegyes cölöpökből sáncot építettek Jeruzsálem köré. Nem volt többé menekülés (Lukács 19:43, 44). Pártoskodó csoportok egymást mészárolták le a városban. A rómaiak az életben maradtakat vagy megölték, vagy fogságba hurcolták. A várost és a templomot teljesen elpusztították. Josephus, első századi zsidó történész szerint több mint egymillió zsidó szenvedett és halt meg. A templomot soha többé nem építették újjá.
Ha a keresztények i. sz. 70-ben még Jeruzsálemben lettek volna, az ő sorsuk is a pusztulás vagy a rabszolgaság lett volna, mint a többieké. Az ókori történészek azonban arról számolnak be, hogy a keresztények az isteni figyelmeztetésnek engedelmeskedve elmenekültek Jeruzsálemből és egész Júdeából a Jordántól keletre lévő hegyekbe. Némelyek Perea tartományban, Pellában telepedtek le. Elhagyták Júdeát, és nem tértek vissza. Megmentette az életüket, hogy megszívlelték Jézus figyelmeztetését.
Komolyan veszed a megbízható forrásból származó figyelmeztetéseket?
Számtalan példa van vaklármára, ezért sokan könnyedén vesznek minden figyelmeztetést. Ámde megmentheti az életedet, ha megszívleled a figyelmeztetéseket.
1975-ben Kínában figyelmeztették a lakosságot egy földrengésre. A hivatalos szervek intézkedtek. Az emberek odafigyeltek, így sok ezer ember menekült meg.
1991 áprilisában a Fülöp-szigeteken a Pinatubo-hegy lankáin élő falusi emberek arról számoltak be, hogy a hegyből gőz és hamu száll fel. Két hónapi vizsgálódás után a Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Földrengéstani Intézet figyelmeztetett a fenyegető csapásra. Rövid idő leforgása alatt tízezreket telepítettek ki a területről. Június 15-én kora reggel egy hatalmas robbanással több mint nyolc köbkilométer szétporladt anyag lövellt az égbe, majd ereszkedett le a tájra. Több ezren menekültek meg amiatt, hogy odafigyeltek.
A Biblia figyelmeztet a jelenlegi világrendszer végére. Most az utolsó napokban élünk. Kitartóan virrasztasz, ahogy a vég közeleg? Teszel azért, hogy kívül maradj a veszélyes övezeten? A sürgősség érzetével figyelmeztetsz másokat is, hogy ugyanezt tegyék?
EZÉRT született meg a szombati bibliatanulmányozás ötlete! Kívánom, hogy megnyugvást találjatok a szívetekben, ahogy egyre több ismeretet szereztek a Bibliából. Egy hét múlva már a megszokott módon folytatjuk a tanulmányozást! Addig is nyugodt hetet és hasznos elmélkedést kívánok, szeretettel.
 Fotó: internet

2 megjegyzés:

Monika írta...

Máté 24:6 Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. 7.Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. 8.De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. 9.Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. 10.Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. 11.Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. 12.Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. 13.De aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Szera írta...

Bizony! Bizony!Jelek, amik most teljesednek! De ez is a Biblia szava: "Mikor pedig ezek kezdenek megtörténni, egyenesedjetek föl, és emeljétek föl fejeteket, mert közeledik a megszabadításotok." Lukács 21:28