2015. július 26., vasárnap

Ha...

... szombat, akkor bibliatanulmányozás. (Ha vasárnap, akkor is, miután átcsúszott erre a napra. :) )
Az elmúlt tanulmányozás után, http://szera-szera.blogspot.hu/2015/07/ha_11.html arra az izgalmas kérdésre keressük a Biblia válaszát, hogy: Ki Jézus Krisztus?


1. Honnan származott Jézus?
 Ellentétben a többi emberrel, Jézus már a földre jövetetele előtt is élt, szellemszemély volt az égben.
"Így hát ezt mondta még nekik: "Ti alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok." János 8:23
Ő volt Isten első teremtménye, és segített minden más megalkotásában, Jézus az egyetlen, akit Jehova egyedül teremtett, ezért nevezik Isten "egyszülött" fiának.
"A Szó tehát testté lett, és közöttünk lakozott, és mi szemléltük a dicsőségét - olyan dicsőséget, amilyenegy elsőszülött fiúé, aki az atyától jött; és telve volt ki nem érdemelt kedvességgel és igazsággal." János 1:14
Ezenkívül Isten szószólója volt, amiért úgy utalnak rá, hogy "a Szó".
"Maga Jehova hozott létre engem az ő útjának kezdetéül, legkorábbi műveként réges-régen. Időtlen idők óta a helyemen állok, kezdettől fogva, a földnél korábbi időktől fogva.
... akkor mellette voltam, mint mestermunkás, bennem  lelte gyönyörűségét nap mint nap, és én örvendeztem előtte minden időben." Példabeszédek 8:22, 23, 30


"Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülötte, mert általa teremtetett minden más az egekben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, legyenek azok trónok vagy kormányzatok vagy hatalmak. Minden más őáltala és őérte teremtetett." Kolosszé 1:15, 16


(Lehet, hogy sok új ismerethez jutottatok, amikor katolikusként templomba jártam, bizony nem ismertem a Bibliát és ezek az ismeretek számomra újak voltak. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel?)
 A következő héten arról beszélünk majd, hogy Miért jött Jézus a földre?
Addig is kellemes hetet és jó elmélkedést kívánok nektek, szeretettel! :)


froebelsternchen
Kép: internet

Nincsenek megjegyzések: