2009. május 24., vasárnap

Elgondolkodtató...


...
Egyszer, egy idősebb Cherokee így tanította az unokáit az élet dolgairól:

„ Harc dúl bennem… egy szörnyű háborúskodás két farkas között.

Az egyik farkas képviseli a félelmet, a haragot, az irigységet, a bánatot,
a sajnálkozást, a mohóságot és a kapzsiságot, az arroganciát,
a gőgöt és az önteltséget, a fennhéjázást, az önsajnálatot,
a bűntudatot és a bűnösséget, a neheztelést, a megbántódást,
a kisebbrendűségi és a felsőbbrendűségi érzést egyaránt,
a hazugságokat, a hamisságokat, a büszkeséget és az egót.

A másik farkas pedig a vidámságot, a jókedvet, a békességet,
a szeretetet, a reményt, a megosztást és az együttérzést,
a derűt és a nyugalmat, a higgadtságot, a szerénységet,
a kedvességet, a jóakaratot és a jóindulatot, a barátságot,
a bátorságot, a beleérző képességet, a nagylelkűséget,
az igazságosságot, a könyörületet és a részvétet, a bizalmat,
a becsületet, a hűséget és a hitet képviseli.

Ugyanez a harc folyik bennetek is és minden élő emberben.”

A gyerekek pár pillanatig elgondolkoztak a hallottakon,
majd az egyikük megkérdezte a nagyapját:

„ Melyik farkas fog győzni? ”

Az öreg Cherokee egyszerűen ezt felelte: „ Az, amelyiket táplálod.”,http://petty.freeblog.hu/

6 megjegyzés:

Juhizs írta...

:-)
... s, amúgy a farkasból "lett" az ember egyik leghűségesebb barátja.

Nyafkamacska írta...

És mennyire igaz!

iri írta...

Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
17. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.
18. Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.
19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalóak, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,
21. Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
22. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Szera írta...

Iri! Mivel a Bibliából idéztél, ez csakis igaz lehet...

mammka írta...

Milyen igaz ez a történet!!!Az egész életünk erről a harcról szól.

Szera írta...

Ez így van. Talán attól leszünk EMBEREK, hogy ezt felismerjük és segítséggel! a megfelelő farkast tápláljuk...